Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

19 Mayıs 2024
11 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


İLM-İ NAFİ


Elhamdülillahi Rabbi’l alemîn vessalâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Cenab-ı Hakk, Tâ-Hâ suresi 114. ayette “Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana O’nun vahyi tamamlanmadan önce Kur’an’ı (okumakta) acele etme ve “Rabbim benim ilmimi artır” de. “ diye buyuruyor.

Fahr-i kâinat efendimiz (s.a.v) de “Allah’ım! Faydasız ilimden sana sığınırım.” diye buyurmuşlardır.

Bir rivayette geçtiğine göre Cenab-ı Rasulullah efendimize, “Ey Allah’ın Rasûlü, amellerin hangisi daha faziletlidir?” diye sual edildi. Efendimiz “Allah’ı bilmek” buyurdular. “Biz amellerin en faziletlisini soruyoruz” dediler. Efendimiz “Allah’ı bilmek” buyurdular. “Biz sana amelden soruyoruz sen bize ilimden cevap veriyorsun.” dediler. Bunun üzerine Allah Rasûlü (sav) buyurdular: “İlimle yapılan az amel fayda verir; ancak cehaletle yapılan çok amel fayda vermez.”

İlim; Hazreti Hakk’ın sonsuzluğunca ve sınırsızlığıncadır. Ma’lumunuz İslâm’da ilim öğrenmek ziyadesiyle teşvik edilmiştir ve beşikten mezara kadar bu vetîrenin süreceği bildirilmiştir.

Peygamber efendimiz bir diğer noktaya dikkât çekerek hadis-i şeriflerinde “ilmen nafia (faydalı ilim) ” ifadesini kullanmışlardır ve faydasız ilimden Allah’a sığınmışlardır. Buradan anlıyoruz ki bizden istenen kuru bilgi yükü değil. Kesbedilen bilgi kısır kalmayıp bir tuluata vesile olacak. Kişi kendine ve cemiyete faydalı ilimle mücehhez olacak ve bu ilmi ile de âmil olacak. Yani bilgi hamalı olmayacak. Unutulmasın, bildiğimizden değil amel ettiğimizden yahut mümkün olduğu halde etmediğimizden mes’ulüz. Tabii her ilmin herkese fayda sağlamayacağını da beyan etmek lazım. İlim; Allah-u Teâlânın El-Mudill ismi şerîfinden geldiğinden illetlidir. Yani ilim öğrenmek her zaman kişiyi hidâyete, necâta götürmeyebileceği gibi bilakis çöküşe doğru dahi sürükleyebilir. Bir ehliyet sahibinin kanatları altında ilim ta’lim edilmez ise kişi bu ilmi kendinden zannedip, ucuba kapılıp felâketine kapı aralayabilir. Rasûlullah (sav) efendimiz de son derece sarih bir biçimde buna dikkat çekerek bu bahr-i bîpâyan sahada maksadın ilmin sahibini tanımak bilmek olduğunu beyan buyuruyorlar. Mezkûr rivâyette Cenâb-ı Rasulullah Hakk’ı bilmemeyi cehâlet olarak adledip bu surette yapılan ameli de faydasız hükmünde saymıştır. Yine bu minvalde Ebu’l-Hasan Harakānî Hazretleri buyurur: “İki kişinin dinde çıkardığı fitneyi şeytan bile çıkaramaz, onlardan kaç :


1.Câhil sofu,
2.Takvâya ermemiş, dünya hırsına mağlûp âlim.”

Bu cihetten bakar isek ilim ile irfanın cem edilmesi lazım geldiğini görürüz. Tâlip eğer ilim öğrenmekten aslî gâyenin Rabbini bilmek olduğunu fehmeder ise hangi ilmî sahada faaliyet gösterirse göstersin ilmi ile âmil olur, edeple hareket eder, yediveren başak gibi doldukça eğilir doldukça eğilir de toprağa tenezzül eder.


İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendin bilmezsin
Ya nice okumaktır

Okumaktan murat ne
Kişi Hakkı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru emektir

Okudum bildim deme
Çok taat kıldım deme
Eğer Hak bilmez isen
Abes yere gelmektir

Dört kitabın mânâsı
Bellidir bir elifte
Sen elifi bilmezsin
Bu nice okumaktır

Yigirmi dokuz hece
Okursun uçtan uca
Sen elif dersin hoca
Mânâsı ne demektir

Yunus der ki Ey hoca
Gerekse bin var hacca
Hepisinden eyice
Bir gönüle girmektir

Rabbimizi bilmenin usûlünü de yine Efendimiz (Aleyhisselâtüvesselam) “nefsini bilen rabbini bilir” hadis-i şerifiyle açıklamıştır. Hazreti Yûnus’un beyitlerinde buyurduğu gibi ilim evvela kendini bilmektir. Bu irfanî bir biliştir. Özünü bilen, hikmet-i hilkâte vâkıf olan sâlik ancak Rabbini bilecek tanıyacak ve şehâdet ettiği Rabbe îman edecektir. Eninde sonunda da aynı yere gelecek ve Hakk’ın elini tutacaktır…

Vesselâm…

Vemâ tevfîki illâ billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîbMehmet YÜZEN
İstanbul, 17 Aralık 2023
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.
(BAKARA- 153)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ