Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

20 Mayıs 2024
12 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


VUSLAT


Vuslat: Ne güzel bir kelime, insana heyecan veren, umut veren, kavuşma ümidini arttıran, sevginin pazarlıksız, riyasız, her şeye rağmen iki bedenin tek bir beden olma arzusuyla aşığın maşuğuna duyduğu özlemdir.

Bu mecazi aşkta da böyledir, ilâhi aşkta da. Aslında mecazi aşk diye vasıflandırdığımız da ilâhi aşkın, sevenle sevilen arasındaki Hakk’ın hakikatinin yansımasıdır. Seven sevdiği için her türlü meşakkatlere göğüs gerse de, bunlardan zerre nedamet duymaz, çile olarak görmez, hatta bunları zevk edinip, vuslatına vesile olma ümidiyle mutluluk da duyar.

Tasavvufta vuslat: Bir olmaktır, tek olmaktır, “iki”nin “bir” de fani olup tevhit ile “Vahdet” sırrına ermektir. İki birbirine benzeyenin yek vücut olmasıdır. Allah(cc) bu âlemi Kendi var’ından var etti. Bu âlemde her ne var ise, gördüğümüz, göre mediğimiz, bildiğimiz, bilemediğimiz hepsi O’dur, O’ndandır.

Çünkü O, evvelinin evvelinde ve ezelinin de ezelinde olduğu gibi Evvel, ahirinin sonsuz ve sınırsızlığında Ahir, batınının görülmezliğinde sır ve Batın, zahirinin zuhurunda apaçık aleni olmasının Zahir’liğindendir. Çünkü O var, O’ndan başka hiç bir şey yok. Her şey Allah ile var, Allah, her şeyde var. Bunun ayrısı gayrısı yok, aynısı var. İllallah var. Her şey kendi ismi olmaksızın O’dur.

Hal böyle olunca insan bunun neresinde kalır. Bu vuslat ehlince malumdur ki, arifler bunu böyle izah edebiliyorlar: İnsan, vücudu ile, sıfatları ile, fiiliyatı ile O’nun senden zahir olup, göründüğü yerdir. Bunu Sevgili Peygamberimizin (salat ve selâm O’na olsun) “Kendini bilen Rabbini bilir” hadis-i şerifi ile daha iyi tefekkür edip, idrak edebiliriz.

Bu sırra vakıf olan Hakk dostlarından bazıları, heyecanlarını, taşkınlıklarını önle yemeyip, akıl almaz sözler söylemişlerdir. Bunlardan bazıları:


Ene-l Hakk (Hallac-ı Mansur)
Benim şanım ne yücedir. (Beyazıd-ı Bistami)
Muhammed’in (sav) yere göğe sığdıramadığı Allah’ı, ben cübbemin (!) içine sığdırdım. (İbn-ül Arabi)
Benim hakikatimi bilseydiniz, bana secde ederdiniz. (Mevlâna Celâleddin Rûmi)

Bu isimlerini zikrettiğimiz Zat’lar, herkes kendi yakınlığı kadar, aşkı kadar, ünsiyeti kadar Allah’ın sırlarına akrab olmuşlardır. İki cihan güneşi Sevgili Peygamberimiz ise, yakinen yakin, (sır-rel yakin) mertebesine erip, kendilerinden böyle taşkın sözler zuhura gelmemiştir. O, vuslatını ancak “mirac” ile anlatmaya çalışmış, bizler de birçoğumuz halâ bu sırrı çözmeye çalışıyoruz.

Vuslat ümidiyle say ve gayret eden aşığın niyazı: Rabbim! Senin mananı idrak etmeye başlayınca daimi dirilenlerden oldum. Zira gayretimle idrakim, beni Senin her an yeni bir isimle zuhur ettiğini görme ve bilme seviyesine ulaştırdı. Ama bildirdin ki, gayret sandığım ve idrak sandığım Senin lûtfunmuş ve aşk ile zuhura gelmiş. İşte bu aşk sayesinde ben, kendimdeki Sen’i, daha doğrusu bendeki Ben’i buldum.

Ey Rabbim! Bu nefis perdesi, bu dünya arzusu ve isteği, benlik zevki ile Seni nasıl bilebilirim? Ancak Seni, Sana ait vasıflarla (sıfatlar) görebilirim. O halde lûtfet ki, bende sana ait olandan başka bir şey kalmasın. İşte o zaman bir âlemden diğer âleme, yani Senin bir zuhurundan, diğer zuhuruna seyran edebilirim. (1)

Değerli dostlar: Vahdet’e erişip vuslata ermek için yukarıda arzettiğimiz gibi kişinin kendine ait hiçbir varlığı kalmayacak. Bu da ancak kendimizin Hak’tan olduğumuzun arifi olabilmekle mümkündür. Burada hiç kimse sapık düşüncelere ve fikirlere kapılmasın; kendimize bir paye çıkarmayalım. Biz sadece O’ndan olduğumuzun arifi olalım. Biz Allah ile varız, Allah ile kaimiz, Allah ile O’ndanız. (Bakara – 156)

Benlik ile hiçbir şey olmaz. Benlik iddiasında bulunanlar, enaniyet sahibidir, nefsi emmaresi ile Hakk’a şirk koşmaktadır; yaptıkları ibadet dahi olsa.

Ke’nan er Rifai şöyle der;


Ya Rab Seni hiç bilmeye kâdir mi olur “ben”
Bilse bilir ancak Seni “ben”siz olan ben
Ben kendimi kaybettiğim anda Seni buldum
Devreyledim âlemleri yok var olarak “ben”

Allah’ın Zahir esmasının arifi olanlara “vuslat” bütün âlemin sende cem olduğunu, senin bütün âlemlerin sırrı olduğunun şehadeti ile mümkündür. Bu arifliğin tahsil ve talimi de ancak bir Mürşit’te talim edilir. Bu vuslat yolculuğunda rehberimiz, Mürşid-i Kâmil olmalıdır. Rehbersiz olmaz. Çünkü yolu bulamazsın, bulsan varamazsın, varsan bilemezsin, bilsen göremezsin, görsen tanıyamazsın. Bu ancak bir Mürşit yardımıyla kişinin kendini bilip tanımasıyla olur. Kendini bilebilmen için de “kendini bilen Rabbini bilir” sırrına agâh olan , bir Mürşid-i Kâmil’in yol göstermesi ile olur.

Kul kendisini Hak’ta fani ettikçe, “ “Biz onu yeriz, yeriz de diyeti biz oluruz; artık onunla aramızda boşluk kalmaz” (Hadis-i kudsi) diye müjdeliyor Rabbimiz.

Secde et yaklaş. (Alâk-19) Burada secdeden murad, kulun tüm benliğiyle Rabbini kendinde kabul etmesidir. Secde, abid ile Mabud’un cem olduğu andır. Bu rabıta ile yapılırsa vuslattır, Vahdettir. Kulun rabbine yaklaşabilmesi için, bu yolda kendisine ayakbağı olacak bütün engellerden kurtulması gerekir.


Secde et ve yaklaş!
Yaklaş, biraz daha yaklaş!
Zamandan, mekândan sıyrıl; varlıktan ayrıl da yaklaş!
Kaç engel varsa önünde, yık da yaklaş!
Kaç kırgınlık varsa gönlünde affedip, sev de yaklaş!
Kaç yorgunluk, kaç durgunluk, kaç durak varsa, geç de yaklaş!
İnsanın gideceği tüm yollar kendinden geçer;
Çukurları, yokuşları, patika patika, uzun uzun yolları, dağları aş da yaklaş!
Kendine yaklaşan Hakk’a yaklaşır,
Kendinden geç de Hakk’a Hak’ça yaklaş

Tüm dervişanın aslına “vuslat” edebilmesi dileği ile. Selâm ve dua ile kalınız.

1-Hz.Âdem Cemalnur Sargut (24-25)Enver EFE
İstanbul, 24 Ocak 2023
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
(NİSÂ - 79 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ