Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

13 Temmuz 2024
7 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


TELKİN (TALKIN)


Telkin veya talkın: Genellikle imam efendinin cenazeyi gömüp kalabalığı dağıttıktan sonra kabrin başında durup mevtaya seslenmesi, onu uyandırmasına denir. Mevtaya imanın ve islamın şartlarını hatırlatıp telkin eder. Gelecek olan kabir meleklerine vereceği cevabı unutmaması için hatırlatır. Bu İslamın şeri hükümlerine dayandırılan bir inanıştır.

Bundan da anlaşılacağı gibi telkin, hatırlatma, yol gösterme manalarına gel se de Türk Dil Kurumuna göre telkin kelimesinin anlamı, bir duyguyu bir düşünceyi karşıdakine aşılama, öğretici olma, yol ve çıkış gösterme anlamlarına gelmektedir. Bu işlem bilinç ve algı devre dışında iken yapılmaktadır. Konunun özü bilinçaltı ile ilgilidir. Yani kısaca tohumlama ismi verilir diye de tabir edebiliriz.

Telkin: Kabre konan ölüye, sorgu meleklerine vereceği cevabı öğretmek ve ya hatırlatmak, yani bir çeşit kopya vermektir. Bu ilmi şeriatin telkin anlayışıdır.

İlmi hakikatte telkin: İnsan Allah’ın varından var olmuştur; aslından ayrı olmamakla birlikte bu âleme geldiği zaman aslı ve geldiği yeri unutturulmuş bir varlıktır. Kendini tanımayan, Rabbini bilmeyen, yaradılış gayesinden bihaberdir. Nefsi emmaresinin kontrolü altında bilinçsiz ve şuursuz bir yaşam sürer.

Akıl balîğ olduğunda ibadet yapsa dahi bu ibadet anlayışı ilmel yakinlikten öteye geçemez. Duyduklarını araştırmadan kendi hayalinde ve zannında canlandırıp hayali bir ibadet anlayışı ile bazen töreleri de din zannı ile yaşayıp çıkmaza da düşebilir; ta ki bizi gerçekten uyandıran birisini bulana kadar. Ona inanıp güvenirsek bizi irşad eder; işte o senin mürşidindir. Senin ölü olan maneviyatını telkini ile diriltir, sana hakikati anlatır. (Kaf-21) Kulluğun ne demek olduğunu, aslını, nereden gelip, nereye gittiğini hatırlatır. Seni ilmel yakinlikten kurtarıp, aynel yakinliğe uyanmanı sağlar. Nefsi emmarenin tuzaklarından arındırıp, nefsini tezkiye etmende seni bilinçlendirir. (Yusuf - 53)

Tasavvufta nefsi tezkiye keyfiyeti telkin ile başlar. İslamda telkin ikiye ayrılır. Birincisi yazımızın başında zikrettiğimiz şeriatte herkesin bildiği ve gördüğü gibi, mezara konan naaşın başında din görevlisinin ölüye hitaben yaptığı dini sözlerle olan uyarıdır. Ancak telkin almak, mezara girdikten sonra değil de, girmeden evvel lazım ve esastır. Bu da şeriattandır, zira Hz. Cibril-i Emin Medine-i Münevvere’de Resuli Ekrem’ (SAV) e telkin eyledi farz oldu. Resul-i Ekrem (SAV) de ashabına telkinde buyurdular, sünnet oldu. Ashabı da ümmete telkin eylediler icma-i ümmet oldu. İşte telkinin ikinci ve gerçek olanı budur.

Bir insan, anlatılan bu telkin sırasına dahil olmuş bir İnsan-ı Kâmili bulup telkin alırsa, onun şeriati bütün olur. Bahsettiğimiz bu telkin kişi ile İnsan-ı Kâmil arasında hususi olup, Muhammedi mayanın aşığın gönlüne aşılanması ve sonra karşılıklı ahidleşmesidir.(Fetih-10) Yapılan bu telkin ilmine Kuran-ı Kerim’de “İlm -i Ledün” denilmektedir. Bu telkin ile nefs tezkiyesi başlamış olur. Dolayısıyla tezkiye de şeriattandır. Bu hususta Cenâb-ı Hakk Kur’an-ı Azimüşşanda şöyle buyurmuşlardır: “Telkin alarak nefsini tezkiye eden, küfür ve masiyetten pak olan kimse felah buldu.” (Al’a -14) Kısaca nefsini tezkiye eden felah buldu, denmiştir. (Gönül Divanı. S.63 Abdülkadir Bilgili)

Cenab-ı Hakk Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurdu “ Siz ölüler idiniz de O sizi diriltti. Sonra yeniden öldürecek yeniden dirileceksiniz. Sonra da O’nun huzurun da haşredileceksiniz.” (Bakara- 28) Bu ayet-i Kerime İnsan-ı Kâmili anlatır. Burada kimse yanlış ve sapkın düşüncelere kapılmasın, gerçek manada can alıp can veren Allah’tır. Ayette geçen O sizi diriltti derken, bizi cehaletten irfaniyete, karanlıktan aydınlığa, delaletten hidayete, ölü olan maneviyatımızı, Hayy olan Hak ile birlemeye ve diriltmeye teşbihtir. Nitekim Cenab-ı Resulullah’ (SAV) ın “Ölmezden evvel ölünüz” hadis-i şerifi bunu delilidir.

Yani, siz her ne kadar yaşayan bir varlık olsanız da sizin maneviyatınız ölüdür. O sizi zikri hakiki olan aşkı telkin ile Muhammed-i maya ile aşılayıp, sizi tekrar diriltir, denilmektedir.

Bu İnsan-ı Kâmil’ler, Allah’ın seçtiği özel insanlardır. Hepsi seçkin birer gönül insanıdır. Yine bu gönül insanlarının, halka kapalı fakat münevver benliklere açık, birer iç alemlerinin de olduğu herkesin malûmudur. Onların herkese açık olmayan bu iç bilgilerine Kur’anın ifadesiyle “ledün” denmektedir. Ledün gönülden gönüle aktarılan, harfsiz, sözsüz ve kitapsız bir bilgidir. Ledünni bilgi, ancak aşk ve arzuyla talip olanlara sunulan bir ab-ı hayat suyudur. Mana rehberleri, eşyanın sırlarına ait bu ilmi, kabiliyetli kişilere talim ederek tarih boyunca pek çok insan yetiştirmişlerdir. (Hz. Peygamber yolunda tasavvuf eğitimi. Dr. Mustafa tatçı- Dr. Musa yıldız.)

Cenab-ı Resulullah’ (SAV) ın Ashab-ı Suffa denilen özel eğitilmiş sahabi geleneğinden, günümüze kadar süregelen ve kıyamete kadar da sürecek olan bir ilim geleneğidir. Kur’an-ı Kerim indirildiği günden kıyamete kadar baki olduğundan, her asrın mürşidi, kendi zamanının hakikatine göre Kur’an’ın mana ve tefsiri ile kendi zamanı insanlarına ışık tutup rehber olurlar.

Bu bağlamda Rabbim bizleri kendi bedenimizdeki gaflet kabirlerimizden telkini ile Hakk’a ve hakikate uyandıracak Mürşit (ler) ihsan eylesin.

Rabbim cümlemizin yar ve yareni olsun. Selâm ve dua ile kalınız.Enver EFE
İstanbul, 30 Mart 2023
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
(Resülüm!) Sana odaların arkasından bağıranların çokları, aklı ermez kimselerdir. (HUCURÂT - 4)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ