30 Kasım 2023
17 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


GÖNÜL BİRLİĞİ


Değerli dostlar: Allah bu âlemde ilmini, hareket ve sûkunet olarak iki hal mertebe ile meydana getirir der Ehlullah. Biri enfüs, (iç âlem) biri afak, (görünen âlem) biri akıl yönü, biri kâlp yönü. Bu misalleri insan kendi vücud-u anasırında istediği gibi şekillendirebilir, fakat neticede irfaniyet, işin özünün nefs ve ruh birliğinin sağlanmasına erişebilmektir.

Şöyle bir geriye doğru baktığımızda, hayatımızda önümüze değerlendiremediğimiz ne fırsatlar, ne imkanlar çıkmıştır. Hep aklımıza danışmışızdır. O da bize başarısızlığı, olumsuzluğu, bilgisizliği göstermiştir. Nefsimiz ise korkaklığı, cesaretsizliği, ümitsizliği göstermiştir. Oysa ruhumuzun, gönlümüzün yap demesine rağmen.

Bizim bu yaptıklarımız veya yapmadıklarımız fırsat geçtikten sonra pişmanlık ve nedamet duyguları ağır basar ki o zaman da “keşke” deriz ama fırsat elden gitmiştir. Bunun sebebi de gelen tecelliyi aklımızın veya nefsimizin tanıyamadığındandır. Tanımadığı için de iman ve itikadını şüpheye düşürür.

Bazen de tam tersi olur, önümüze çıkan fırsatları kalbimizin sesini dinleyip, aklımızı kalbimizin isteğine teslim ederiz de neticesinde memnuniyeti ve mutluluğu yakalarız. Türkçemizde “Korkak bezirgân kâr edemez” diye bir deyim vardır. Bu ticaret için söylenmişse de, insan hayatı artıları ve eksileri ile bir ticaret sayılmaz mı?

Dervişlikte de bu böyledir. Derviş seyr-i sûlükünde cesaretli olacak. Kalbinin sesini, aklının sesinden önde tutacak, netice ne olursa olsun korkmayacak. Başarısız gibi olsa da aslında bu dervişe büyük bir tecrübe olacak. Efendim Ekber-ül Tûrabi “Korkak derviş yol alamaz” diye buyururlar.

Bu akıl ve kâlp ilişkisi insan olmanın gereğidir. İnsana akıl tereddüt, kâlp ise cesaret verir. Eğer akıl ile kalbin arasındaki mesafeyi çok açarsak akıl hep öne çıkar, tereddütlerimiz ve şüphelerimiz hep var olur; istikametimize engel olur. Şayet aklımızı kalbimize ne kadar yaklaştırırsak, akıl kalbe teslim olur, akıldan güzellikler zuhur etmeye başlar. Çünkü kalbi güzel olanın aklı da güzel olur. Akıl ve kâlp ilişkisinde birlik sağlanmazsa alınan veya verilen kararlar genellikle başarısız olur. Ümidimiz azalır, şevkimiz kırılır.

Kâlp: Edebin, ahlâkın, ince ve güzel duyguların, sevginin samimiyetin merkezidir. Akıl: İlmin bilginin tecrübenin, merak ve öğrenmenin yeridir. Bu sevgiyi, bu öğrenme ilmini insan hangi yönde yoğunlaştırırsa o yönde başarılı olur, şevki artar. Gayreti kadar, merakı kadar, ilmi kadar. Bu dünya işlerinde de böyledir, din ve ahiret işlerinde de böyledir.

Hallac-ı Mansur akıl ve kâlp ilişkisini anlatırken, aklın tek başına hakimiyetinin felaket olduğunu, kalbin sevgisi ve hoş görüsü ile birleşmediği zaman Allah ile âlem arasındaki farkı anlamanın mümkün olmadığını söyler. Akıl ve kâlp ilişkisi bu açıdan nefis tarafından ele geçirilmek istenen bir kaleye de benzetilir der.

Değerli dostlar: İşin en zor ve tehlikeli tarafı da burasıdır. Eğer kâlp ve akıl birlikteliğini nefsimiz ele geçirirse, yaptıklarımız bizi gurura, kibire taşır, ucuba düşürür. İnsanları küçük görür, ibadetlerimiz neticesinde kendimizi “Bildim, buldum, oldum” şaşkınlığına düşürür, ziyan oluruz. Oysa bildim demekle bilinmiyor, buldum demekle bulunmuyor, oldum demekle de olunmuyormuş. Bunu Kaygusuz Abdal bir deyişlerinde şöyle açıklıyor.


Bulmak değilmiş bilmek
Bilmek değilmiş bulmak
Evliyaya gönül vermek
Rengine boyanmak imiş

Mürşit sözü dinleyip, onun tavsiyelerine uyduğumuz zaman kâlp ve akıl birlikteliğini nefsin yerine gönülde birleştirdiğimiz zaman, bu bizi irfaniyetimize, öz benliğimize, ahlâk-ı Muhammediye’ye taşır ki, Allah’ın “Bilinmekliğimi murad ettim” hadisi kutsisi senden açığa çıkmaya başlar. Bilenin, bulanın, olanın ne olduğunu, sende var olanın, senden zuhura çıkanın, senden görünenin kim olduğunun şahitliğine ulaşırsın. (Ali İmran 18) Bakara Suresinin 138nci ayet-i celilesi ile o elbisenin taşıyıcısı olursun.

Selâm ve dua ile kalınız.

 

1- Hallac-ı Mansur. Mesud Topal S.62Enver EFE
İstanbul, 05 Eylül 2023
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık.
(KAMER - 49)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ