Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

24 Nisan 2024
15 Sevval 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


EHLİBEYT’İ SEVMEK


Ehlibeyt: Hane-i Resul, Evlâd-ı Resul, Neseb-i Resul.

Değerli dostlar: Ehlibeyt hakkında bu güne kadar adedi sayılamayacak kadar çok kitaplar, makaleler, mersiyeler, şiirler, romanlar yazıldı; sohbetler yapıldı, konferanslar verildi. Kimileri tarihi gerçekleri, kimileri içlerindeki Ehlibeyt sevgisini, kimileri günümüze kadar gelen duyum yolu ile duyduklarını, kimileri de kuranın ışığında ayet, hadis ve Cenab-ı Resulullah’ın sözlerinden ilham alarak Ehlibeyti yazdılar, söylediler; ve ilelebet de bu böyle süregelecek.

Ehlibeyt denilince aklımıza Sevgili Peygamberimiz, kızı Fatıma, damadı Hz. Ali, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin gelir. Özellikle torunları Hz. Hasan ve Hü seyin Cenab-ı Resulullah’ın : “Ciğer parelerim” diyerek sevdiği, “Onlar arşın iki küpesidir” diye meth-ü sena ettiği, “Onlar cennet gençlerinin Efendisidir” diyerek övdüğü , “Onlar Evlâd-ı Resuldür” diyerek şereflendirdiği Peygamber ocağında yetişip pişen Şehzadelerdir.

Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesinde açık açık söylediği bu hadis konumuzun vesilesi olmuştur. Cenab-ı Resulullah Veda Hutbesinde buyurdular ki: “Ey nas, Benden sonra sizlere iki emanet bırakıyorum, biri Kuran, diğeri Ehlibeytimdir. Bunlara sıkı sıkı sarılırsanız asla yolunuzdan sapmazsınız” diye tüm kainatı Kuran ve Ehlibeyte teslim etmiş, Ehlibeyti de tüm kainata emanet etmişlerdir.

Ehlibeyt konusunun geçtiği her sohbet ve muhabbetlerde onlardan bahsedilirken “Evlâd-ı Resul” tabirini kullanırız. Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalip’ (Şeybe) in onu erkek, altısı kız on altı evladı vardı. Bu on altı evladın hepsi aynı anneden değillerdi. Peygamberimizin babası Abdullah, Hz. Ali’nin babası Ebu Talip, Zübeyr, kızlar: Ümmü Hakim Beyza, Atike, Ervâ, Berre . Bunlar üç erkek dört kız olarak baba Abdulmuttalip, anneleri Fatıma’dır. (Sorularla İslamiyet)

Abdullah evlendi, oğlu Hz. Muhammed sav. dünyaya geldi. Ebu Talip evlen di çocuklarından biri Hz. Ali dünyaya geldi. Sonra Hz. Ali Peygamberimizin küçük kızı Hz. Fatıma ile evlendi ve onların erkek çocukları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin dünyaya geldiler. Peygamberimizin Kasım ve İbrahim adında iki erkek evladı olduysa da bunlar çocuk yaşlarda Hakk’ın rahmetine kavuştukları için Peygamberimiz Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i evlatları gibi görüp, onlarda hem dedelik, hem de babalık zevkini tatmışlardır. Bu yüzden onlara “ciğer parelerim” demişlerdir. Kevser Suresi nazil olduğunda Peygamberimiz: “Her Peygamberin soyu kendi sulbünden gelse de, benim soyum kızım Fatıma ve damadım Ali’den gelecektir” diye buyurmuşlardır.

Cenab-ı Resulullah’ın Veda Hutbesinde “Benden sonra” diye buyurdukları üzre kendileri Hatem-ül Nebi yani son Peygamber, Hz. Ali ise Velâyet-i Nebi, yani peygambere vekalet eden, onun yolunu süren, İslâmın tebliği Kuranın, sünnetlerin, Peygamber hanesinin devamı için görevlendirilmişlerdir. Peygamberimizden sonra Hz. Ali’ye kadar üç Halife görev yapmış olsalar da, Halifelerin kendi ifadeleri ile, sıkışıp, içinden çıkamadıkları zor meseleleri Hz. Ali’ye danışıp çözmüşlerdir.

Ehlibeyti sevmek, Kuran ifadesi ile Allah’ın emridir. Allah’ın emri ise farzdır. Her Müslüman bu emri bilerek veya bilmeyerek yerine getirir. Ehlibeyt’e sevgilerini göstermek için her Muharrem ayında hüzünlenip, onlar için üzülüp dua ederler; Ehlibeyte sevgi ve saygılarını tazelerler, hatta bu sevgilerimizden dolayı cami ve mescidlerimizde halifelerin ardından onların isimlerine de ibadethanelerimizde yer veririz. Bu yas, bu sevgi ilelebet kıyamete kadar devam edecektir.

Hatırlayalım: Allah cc. Kuran-ı Kerimde meveddet “sevgi” ayetlerinde Ehlibeyti övmüştür. Onları tertemiz kılmıştır. (Ahzab 33) Yine Şûrâ suresinin 23. ayetinde “De ki: Ben sizden yakınlarımı (Ehlibeyt) sevmekten başka bir karşılık istemiyorum. “ buyuruyor Cenab-ı Hakk. Bu ayet-i celilelerden de anlıyoruz ki, Allah, Peygamber efendimizin, peygamberliğinin mükâfatı olarak bizlere, Onun yakınlarını böyle bir sevgiyle sevmemizi emretmiştir. Ayet-i kerimede geçen “Meveddet” kelimesi, muhabbetten daha şiddetli bir sevgiye denir. Ehlibeyti sevmek , bunun için müminlere farzdır.

Değerli dostlar: Sa’lebi’nin “el- Kebir” Zemahşeri’nin “el- Keşşaf” ve Fahreddin Râzî’nin “ el- Kebir” isimli tefsirlerinde Şûrâ Suresi 23. Ayet-i kerimesinde geçen “meveddet” kelimesinin tefsirinde şu ifadelere yer verilmiştir. “Biliniz ki, her kim Âl-i Muhammed’in (Ehlibeyt) sevgisiyle ölürse, şehit olarak ölmüştür. Biliniz ki, her kim Âl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse, bağışlanmış olarak ölmüştür. Biliniz ki, her kim, Âl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse tövbe etmiş olarak ölür. Biliniz ki, her kim Âl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse, iman-ı kâmil olan mü’min olarak ölmüştür. Biliniz ki, her kim, Âl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse, ölüm meleği ona cenneti müjdeler.”

Peygamber Efendimiz yine Ehlibeyt’i kastederek şöyle buyurmuşlardır: “Size bahşettiği nimetler sebebiyle Allah’ı sevin. Beni, Allah sevgisi için sevin. Ehlibeyt’imi de benim sevgim dolayısı ile sevin.” (Tırmizi, Menakıp. 31/ 3789)

Selâm ve dua ile kalınız.Enver EFE
İstanbul, 20 Ağustos 2023
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
(Önce) en yakın akrabanı uyar.
(ŞUARÂ - 214)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ