23 Şubat 2024
13 Şaban 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


DİLİN AFATLARI (AFATİ'L-LİSAN)


Dil metaforu nedir, ne demektir? Müsaade ederseniz yazımıza Sultanımın himmetleriyle buradan başlayalım.

Tasavvuf Terimleri Sözlüğünden dil kavramını araştırdığımızda dil kelimesinin Farsça, gönül anlamına geldiğini görüyoruz. Bu terim tasavvufta nefs-i natıka, sırlar hazinesi, Allah'ın baktığı yer -"Allah şekillerinize değil kalblerinize ve amellerinize bakar" hadis-i şerifi'nde bildirildiği gibi- ilâhî kemalin (olgunluğun) ve cemalin(güzelliğin) en güzel tecelli ettiği yer diye de tarif edilmektedir.

Değerli dostlar; amansız bir hastalık olan “Afat-ı Lisan” diğer adıyla “Dilin Afatları” adlı yazımıza dilin tarifiyle başladıktan sonra, bir ayet-i kerime ile devam edelim inşallah. Allah (cc.) Bakara Suresi Ayet 263’te “Bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak, arkasından eza ve gönül bulantısı gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, halimdir, yumuşak davranır.” diye buyurmaktadır.

Değerli gönül dostlarım, günümüzde insani münasebetlerde yaşanan pek çok sıkıntı, dilin yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Zira dil, hayrın anahtarı olabileceği gibi, doğru kullanılmadığında şerre de anahtar olabilir. Bunun için dilimizin kalplere batan bir diken olmamasına çok dikkat etmemiz icab eder. Nitekim ecdadımız; “Kılıç yarası onarılır da, dil yarası onarılmaz” demişlerdir.

Dolayısıyla konuşmadan önce düşünmek, sözün varacağı noktayı iyi hesaplamak gerekir. Zira konuşmak, eline bir taş alıp atmak gibidir. O taşın nereye düşeceğini tam olarak kestirilmesinin mümkün olmaz.

Söylenmiş bir söz, yaydan çıkmış bir ok gibidir; bir daha geri dönmesi mümkün değildir. Öyle değil mi dostlar? İnsan sözünü söylemeden önce sözünün hakimi iken, söyledikten sonra onun mahkumu olur. Hazret-i Ebu Bekir (ra.) ne de güzel ikaz ediyor bizi: “Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini iyi düşün!

Mü’min feraset sahibi olması hasebiyle, konuşma üslubunu muhatabına göre ayarlamalıdır. Bunun içindir ki Efendim Hazretleri daima bizlere ilgi ve haz duyacağımız konulardan bahseder ve idrak seviyemize göre konuşma üslubunu ayarlar. Peygamberimiz (sav.) Efendimiz sahabelerden birinin müşkülüne cevaben, bütün ibadetler güzeldir ama, ağzını göstererek “hayır konuşmayacaksa susmak” diye buyurmuştur. Şu ayet-i kerimede bunun delilidir: “İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın” (Kâf, 18)

Eskiden mürşidler, dervişlerini afat-ı lisan hastalığından kurtarmak için ağzına bakla koyarlarmış ki her aklına geleni söylemesin, gevezelik etmesin, düşünsün-taşınsın ona göre konuşsun. Hazret-i Ebubekir Efendimiz ağzına bir taş koyar, konuşmak istediğinde söyleyeceği söz Allah (cc.) indinde makbul mu olur, yoksa matrud mu olur diye düşünür ve makbul olacağını düşünürse taşı çıkarır konuşurmuş.Ne güzel değil mi?

Eskiden dergahlarda, adam olmanın vazgeçilmez şartları olan şu dört maddenin yazılı olduğu levhaların var olduğu mutasavvuflarca ifade edilmektedir. Bunlar sırası ile: KILLET-İ KELAM, KILLET-İ TAAM, KILLET-İ MENAM, UZLET-İ ANİ'L ENAM’dir. Bu dört maddenin en başındaki "Kıllet-i Kelam", "Az Konuşmak" demektir. Diğer üçü de; "Az Yemek", "Az Uyumak" ve "İnsanlardan Uzlet" manalarına gelir.

Devamı için tıklayınızMustafa AYALTI
İstanbul, 10 Ekim 2019
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Buna
(bu güzel davranışa) ancak sabredenler kavuşturulur; buna ancak (hayırdan) büyük nasibi olan kimse kavuşturulur.
(FUSSİLET – 35 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ