Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

14 Haziran 2024
7 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


KURBAN


Elhamdülillahi Rabbi’l alemîn vessalâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

“İnneme’l a’malü binniyyât”-“Ameller niyetlere göredir” (sadakarasûlillah).

İmam Nevevî Hz.’lerinin meşhur eseri Riyazü-s Salihîn bu hadis-i şerîf ile başlamaktadır. Bu öyle bir hadis-i şerîftir ki adeta tüm amellerimizin evvelini ve ahirini teşkil etmektedir. Hasıl olacak müsbet ya da menfi bütün neticeler de işte bu niyete mebnîdir.

Önümüzde Kurban Bayramı var malum. Hz.Allah’ın emrine ittiba ile kaidelerine riayet ederek kurban keseceğiz inşaAllah.(Bayramın bizler için bir tatil programı olmadığını söylemek dahi abesle iştigal olacaktır). Peki bizler Hakk Tealâ için bir hayvan boğazlarken sadece tekbir getirip akan kanı mı seyredeceğiz? Evet ! Lâkin bunu dervişâne bir surette yapacağız. Her iş zâhir-bâtın bütünlüğünde olduğuna göre burada da bunu tefekkür lazım gelir.

Şer-i şerîf muvacehesinden nazar ile akan kanların bizim günahlarımızı alıp götürdüğünü biliyoruz. O halde şunu suâl edelim: Seyr-i sülûk eden bir kimsenin günahı nedir? Elbette ki elimizin, dilimizin vesair âzamızın işlediğidir. Lâkin; ameller niyetlere göredir diye buyurmadı mı Efendimiz (sav) ? O halde bizden akıp gidecek olan da niyetlerimizdir. Nedir bu niyet? Bütün işlenen seyyiâtın evvelinde oluşan meyldir. Yani “gaflet”tir “gaflet”! Biz ki Hakk’ı unuttuk; ef’alimizin, sıfâtımızın, zâtımızın gerçek sahibinden gafilâne nefes aldık. Yetmez mi?

Öyleyse haydi! Derin bir tefekkür ile İsmailî bir teslîmiyet ile Hüseynî bir duruş ile Muhammedî bir muhabbet ile külli ef’alimizi ve sıfâtımızı ve dahî varlık vehmimizi Hakk’a kurban vererek bayram edelim.

Kurban bayramımız mübarek olsun …

“Vemâ tevfîki illâ billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîb”

Vesselâm…Mehmet YÜZEN
İstanbul, 21 Haziran 2023
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık.
(KAMER - 49)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ