24 Eylül 2023
9 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ŞEM İLE PERVANE


Hz. Mevlana’nın nüktedan ve manidar olduğuna inandığım şu sözleriyle, Sultanımın himmetleriyle yazımıza başlamak istiyorum.

Bu fani alemdeki insanlar, mum ateşi önündeki üç kelebek gibidir; ilki ateşe yaklaşmış ve demiş ki; ben aşkı biliyorum; ikincisi ateşe yavaşça kanadıyla dokunmuş ve demiş ki; aşkın ateşinin nasıl yaktığını bilirim; üçüncü kendini ateşin ortasına atarak; yanarak kül olmuş. Gerçek aşkı sadece o bilir.” Diye buyuruyor Mevlana Hazretleri.

Yazımızın başlığını ihtiva eden “ŞEM ve PERVANE” nedir, ne demektir? Dilimin döndüğü kadarı ile evvela kendime sonra da sizlere faydalı olmaya çalışacağım. “ŞEM”; meş'ale, mum manasında Arapça bir kelimedir. Allah dostunun kalbini yakan İlahi nurun parıltısıdır, müşahede ehlinin gönlünde parlayan nur-u irfandır, ilahi ışıktır, ilahi nurdur ŞEM, dostlar.

PERVANE”; Tasavvuf literatüründe Kelebek manasında olup, Yol ve Erkanımızda önemli bir yere sahiptir. Çok önemli olduğuna iman ettiğim Kelebeğin işlevlerine bir göz atacak olursak, Kelebeğin Şem’ e olan aşkını görürüz. Kelebek, Şem dediğimiz yanan mumun etrafında dönerde, döner, bu dönüş uzun süre devam eder, sonunda alevin çekici gücü onu kendi içine doğru çeker ve pervanenin yani kelebeğin tüm vücudu alev alev yanarak yok olur ve sonunda kendisi de alev alev yanan bir ateş olur. Hakikatine ulaşma gayretinde olan bir ihvan kardeşimin de durumu aynen buna benzer. Aşkın yakıcı alevine müptela olur ve bu düşkünlüğü devam eder. Sonunda varlığı aşk ateşiyle aynileşir. Semazenin dönüşü, pervanenin mum alevi etrafındaki dönüşü gibidir. Aşkın son mertebesine ulaşan pervane yani kelebek, ateşin çevresinde döne döne yanıp kül olur. Zaten aşkın nihai gayesi de yana yana yok olmaktır. Pervanenin gönlü yücedir, aşkı için feda etmesi gereken canını bile gözünü kırpmadan ateşin içine atacak kadar gözü karadır. Aşkı için ateşe dalar ve aşkının ateşiyle maşukuna kavuşur.

İşte Pervane böyle bir şey dostlar. Yüce Sultanlarımız da aşkı, pervane ve mum örneği ile anlatmışlardır bizlere. Hz. Mevlana “Aşk, öyle bir alevdir ki, parlayınca, sevgiliden başka ne varsa her şeyi yakar” diye buyuruyor. Ne mutlu öyle olan ihvan kardeşlerimize.

Bedenin mutlak hakimi gönüldür, Ruh’ tur. Aslında; aşık, maşuk dediğimiz kavram aynı hakikatten zuhur etmiştir. Çünkü aşk; aşık ile maşuk arasında bir olgudur. Aşk, seven ile sevilen arasında önemli bir yere sahiptir. Allah cc. Zatını, zatı için zatında sevmiştir. Uçan da kendisidir, yanan da kendisidir. Evvel de, ahir de, zahir de, batın da kendisidir. Rabbimize olan aşkımızın gönlümüzde yer bulabilmesi için, kalbimizi Cenab-ı Hakk’ın mihman olacağı hale getirip, Allah cc. da fani olmak hedefimiz olmalıdır.

İlmi hakikat bağlamında, aşkın bu kadar merkezi bir konumda olmasının en önemli sebebi; Allah cc. bir Hadis-i Kutsilerinde; “Gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim-sevdim ve bu yüzden âlemi yarattım.” Diye buyurmaktadır. “Bilinmek”ten maksat marifet, “istemek”ten maksat muhabbet yani aşktır. Bundan anladığımız şudur dostlar. Allah cc. nun; sevgiyle, muhabbetle, aşk’la tecelli etmesi, kainatın oluşumuna vesiledir.

Sonuç olarak; Değerli dostlar, buraya kadar ifade etmeye gayret ettiğimiz PERVANE’ nin yani kelebeğin ŞEM’e olan aşkından dolayı ateşin içine kendini atıyor ve yok oluyor. Yukarıdaki arz ettiğimiz paragrafların analiz ve sentezinden yola çıkarak; şimdi dönelim kendimize; bizler kendimizi ateşin içine atacak kadar varlığımızı Hakkın varlığında eritebildik mi? Sevgi merhalesinin hangi aşamasındayız? Kelebek gibi kendimizi aşk ateşinin içine atıp, yanıp kül olacak kadar rabbimize aşık mıyız? Aşkımızın ateşi, maşukumuza ulaşacak kadar harlı mıdır? Düşünelim ve gerçek manada tefekkür edelim.

Rabbim bizleri hakikate kavuşma bağlamında, aşkın ateşiyle yanıp-tutuşanlardan eylesin.

Rabbim cümlenizden razı ve hoşnut olsun.

Kalın sağlıcakla.Mustafa AYALTI
İstanbul, 25 Mart 2022
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Bunun sebebi şudur: Bir toplum kendilerinde bulunan
(iyi davranışlar)ı değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
(ENFÂL-53)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ