Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Temmuz 2024
19 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI


SEMİ-BASAR; Semi Allah’ın duyma, Basar ise Allah’ın görme sıfatıdır. Bu âlemde Allah’ın göremeyeceği, duyamayacağı hiçbir şey yoktur. Allah (cc), işiticidir. Vasıtasız ve mekânsız işitir. O’nun işitmesi kullarının işitmesine benzemez. Ezeli ve ebedidir. Basar (görme) Allah (cc) görür. Aletsiz ve şartsız görür; görmesine hiçbir şey engel değildir. Ezeli ve ebedidir.

Allah (cc) Hayy esması ile her şeyi yaratan, İlim esması ile her şeyi bilen Rabbimiz Semi ve Basar sıfatları ile de yarattıklarından ve bildiklerinden de gafil değildir. Görme ve duyma sıfatları Allah’ın yarattıklarının görmesi ve işitmesi gibi sınırlı değildir. O her şeyi hakkıyla vasıtasız, aracısız gören ve işitendir. Kullarının dualarını, zikirlerini, gizli ve aşikâr dilek ve yalvarmalarını işitir.

İnsandaki görme ve işitme ise Allah’ın kullarına bir lutfudur, ihsanıdır. Bir sesin veya görüntünün meydana gelebilmesi insan beyninde birçok işlemden geçtikten sonra gerçekleşir. Fakat bunca işlem bir anda olduğu için biz fark edemeyiz. Bu işlemlere müdahele de edemeyiz. O halde bizden gören ve işiten kimdir?

Tabi ki bizden gören ve işiten Allah (cc)’tır. Kul bunun farkına vardığı zaman görme ve işitme anlayışı bir anda değişir. Etrafına bakıp Hakk’ın fi’illerini, sıfatlarını seyrederken seyri seyrullah olur. Seyri Seyrullah olanın Hak’tan görme ve işitmesi başlar. Bir Allah dostu der ki: “ Farkındalık kapısı bir kere aralandı mı bir daha kapatamazsınız.” Allah’a seyirde makam ve mertebelerin sonu vardır ama Allah’tan seyrin sonu yoktur.

Hak bu âlemde cemalini aşikâre etmiştir. Arifi billah olanlar, O’nu her yüzden seyrederler. Tüm kâinat, arzlar, semalar, cemat, nebat, hayvan ve insanlar Hakk’ın mazharlarıdır. “Doğu da batı da Allah’ındır. Yüzünüzü ne tarafa çevirirseniz Hakk’ın yüzü (Zat’ı) oradadır.” (Bakara, 115) Bu sırra vakıf olan arif-i billah, O’nu her yüzden görür. Arif için ayrılık yoktur. Nefsine (özüne) arif olanlar, Hakkâl yakin Rablerine arif olmuşlardır. Nereye nazar etse Hak cemalidir, ne sesi duysa Hak sesidir.

Kuran-ı Kerimde “Perdenin kalkması” olarak bahsedilen olay, görme sıfatının, madde gözünün esaretinden kurtulup, ilahi Basar ile bütünleşmesidir. İşte o zaman bizlerden kimin görüp işittiğini tam olarak anlayabiliriz. Çünkü bu durumda görüşümüz alabildiğine sınırsız, geniş ve keskindir. (Kaf, 12)

Bütün bunlar Allah’ın ilahi, değişmeyen kanunlarıdır. Bu nedenle, insan her ne kadar duydum, gördüm derse de, gerçekte işiten ve gören Hak’tan başkası değildir.

İRADE; dilemek, ihtiyar etmek sıfatıdır. Yüce Allah (cc) irade sıfatı ile vasıflanmıştır. O’nun iradesi ezelidir. Allah (cc) yarattığı şeyleri bu sıfat ile hikmetine göre meydana getirmeyi diler ve dilediği şey mutlaka olur. O dilemedikçe hiçbir şey vücuda gelmez. Hiçbir şey kendiliğinden var olmaz ve kendiliğinden yok olmaz. Ancak Allah’ın dilemesiyle olur ve O’nun dilemesiyle yok olur.

O’nun emirlerinde, hükümlerinde, fiillerinde hür olduğunu bildiren sıfatıdır. Allah (cc) fail-i muhtardır. Dilediğini işler ve halk eder. Sevgi ve muhabbet, gazap ve rahmet, maişet ve rızık Allah’ın irade sıfatının tecellileridir. Dilediğini, dilediğine, dilediği zaman, dilediği kadar verme hükmüne sahiptir.

Küllü irade denilen bu ilahi irade, yarattıklarında özellikle insanoğlunda cüz’i irade olarak tecelli eder. Bunu da cüz’i irademizin oluşması için gerekli sistemleri vücudumuza yerleştirmesiyle yine Allah (cc) sağlar. Buna rağmen insan, cüz’i iradesini ancak külli iradenin denetim ve kontrolünde kullanabilir. “Âlemlerin Rabbi dilemedikçe siz dileyemezsiniz.” (Tekvir, 29)

Eğer bir kimse, “benim iradem var” diyorsa, gerçekte bu iddiası zan ve ehvamdan başka bir şey değildir. Ve bu iddiası ile Hakk’ın kendisini her şeyi ile kapladığının farkında ve şuurunda değildir. “Rabbim dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakları yoktur.” (Kasas, 68)

Değerli dostlar, salik cuz’i olan iradesini, küllü olan iradeye teslim etmelidir. Bu irade kişiyi nefsi egolarından, dünyanın saltanat düşkünlüğünden, ben ve benim dediklerinden arındırır. Kişi benliğini (variyetini) terk eder, benliğin, variyetin Hakk’ın variyeti olduğuna bir mürşit’in himmeti (yardımı) ile arif olursa, variyetten kurtulur ve ondaki yokluğu Hak kendi variyeti ile doldurur. O zaman kişinin iradesi Hakk’ın iradesi, Hakk’ın iradesi kişinin iradesi olur.


Yağma edersin varlığın gider gönülden darlığın
Mahveyle sen ağyarlığın yar oliser mihman sana


Yüzün Niyazi eyle hak dert ile bağrın eyle çak
Kalbin sarayın eyle pak şayet gele Sultan sana

Niyazi Mısri

Bu hâl kişiyi aşka götürür. Sevgi başka, aşk ise bambaşkadır. Aşk özgürlük, sevgi ise sahiplenmektir. Sevgi tez geçer, aşk bakidir. Aşığın gecesi gündüzü aşktır. Aşk manada maşuku iledir. Her an maşukunu görmek ister. Çünkü can daima aşkına meyillidir.

Âşık, aşkını gizler. Aşk onu ne hale düşürürse, âşık dahi o halde olur. Çünkü iradesi kül’e bağlıdır. Aşkta kayıt yoktur. Aşk sahiplenme değildir. Aşkta kaybetme hissi de yoktur.


Ben bilemedim ki ben kimim hayretteyim hayrette
Ben bana hiç ben diyemem hayretteyim hayrette

Gözümdeki kimdir gören gönlümdeki kimdir duyan
Kimdir nefes alıp veren hayretteyim hayrette

Dilimde kimdir söyleyen kulağımda kim dinleyen
Kimdir bu idrak eyleyen hayretteyim hayrette

Elimdeki kimdir tutan tuttuğumu geri atan
Kimdir alan kimdir satan hayretteyim hayrette

Bu adımı kimdir atan dilimdeki lezzet neden
Bu çiğneyip kimdir yutan hayretteyim hayrette


Tenimdeki canım neden damarımda kanım neden
Bu dinim imanım neden hayretteyim hayrette

Seyyit Nizam oğlu heman her şey Hakk’ın durma güman
Ya pes nedir yahşi yaman hayretteyim hayrette

Seyyit Nizam oğlu

 Devamı için tıklayınızEnver EFE
İstanbul, 01 Mart 2020
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.
(Bkz. Nahl, 43)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ