27 Şubat 2024
17 Şaban 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


KEVSER SUYU


Allah cc., Kerim Kitabımızda Kevser Suresi 1 ve 3 ncü ayetlerinde mealen; “1) Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. 2) O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. 3) Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir” diye buyurmaktadır.

Tefsir kaynaklarından anladığımız kadarı ile; Müfessirlerin genel kanaatinin şu doğrultuda olduğu ön görülmektedir. Bazı müşriklerin Peygamber Efendimize, soyunun devam etmeyeceği yönünde dil uzatmaları nedeniyle; Peygamberimiz Sav. Efendimizi teselli etmek üzere bu surenin indirildiği ifade edilmektedir.

Hadis kaynaklarında çok özellikleri olduğu ifade edilen KEVSER, Cennette bir ırmak olduğu ve Cennetin diğer ırmakları Kevser'den kollara ayrıldığı mütefekkirlerimiz tarafından ifade edilmektedir. Kevser’in diğer bir adı ise, HAVZ-I KEVSER’dir. Kevser’den doğan büyük bir su kaynağı veya nehri olan Havz-ı Kevser, aynı zamanda Cennette Peygamberimiz Sav. Efendimize tahsis edilmiş bir ırmak olduğu yine tefsir kaynaklarından anlaşılmaktadır.

Kevser Suresinin ilk ayetinde, Peygamberimiz Sav. Efendimize verildiği ifade edilen KEVSER sözcüğü Arapça bir kelime olup, sözlükte; çokluk, çok şey demektir. Ve ayrıca; Cennette Allah'ın nimetlerinden olan bir ırmak olup, bu ırmağın suyu baldan tatlı, kardan soğuk, bir içen bir daha susamaz.

Peygamber Efendimiz Sav. bir Hadis-i Şeriflerinde Havz’ı şöyle tarif buyurmuşlardır. “İçinde bütün lezzetlerin bulunduğu ve Cennet nehirlerinin en üstünü olan nehir” olduğunu buyuran Peygamberimiz, “Benim havzım, bir aylık yürüyüş mesafesi kadar büyüktür. Suyu sütten daha beyaz, kokusu miskten daha hoştur. Bardakları da semanın yıldızları gibi çoktur. Kim ondan içerse, bir daha ebediyyen susamaz” diye buyurmaktadır.

Peygamber efendimiz diğer bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyuruyor: "Kevser, Cennet'te bir nehirdir. İki kenarı altından, mecrası (aktığı yer) inci ve yakuttan, toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır” diye buyuruyor. Bir diğer Hadis-i Şeriflerinde ise; “Kıyamet günü Sırat köprüsünden geçtikten sonra Peygamber efendimizin ve ümmetinin yanına gelecekleri havz” diye buyurulmaktadır.

Surenin ikinci ayetinde Rab için namaz kılınıp “Nahr” yapılması emredilmektedir. Müfessirler, buradaki namazın farz namazları yahut kurban bayramı namazı veya genel anlamda namaz olduğu müfessirlerce uygun olacağı mütalaa edilmiştir. (Nahr”, boğaz çukuru demektir. “Venhar” kelimesi “elini boğazına götür” anlamına geldiği gibi “boğazla, kes” anlamına da gelir. Kevser Suresi'ndeki bu kelime “boğazla” anlamına gelebildiği gibi “elini boğazına götür” anlamına da gelir.)

Üçüncü Ayet; asıl soyu kesik olanın Peygamber Efendimize kin besleyip ona dil uzatan kimseler olacağı ifade edilmiştir.
Bitmek tükenmek bilmeyen saadet ve hayır kaynağı olan ve geçtiği her yere kupkuru bir çöl dahi olsa, taze hayat sağlayan bir cennet ırmağı olduğu ifade edilen KEVSER SUYU’ nun Kaynağı olan Kevser Sure’sinin ledünni sırlarını dilimin döndüğü, bilgimin müsaade ettiği kadarı ile, Efendim Hazretlerinin himmetleriyle ve yüksek müsaadeleriyle ve ayrıca; Mütefekkir ve Mutasavvıflarımızdan elde ettiğimiz bilgileri siz değerli gönül dostu kardeşlerimle paylaşmayı kendime bir görev addediyorum.

Malumunuz olduğu üzere; Batın ilmi Allah cc. nun sırlarından bir sır olup, hikmetlerinden bir hikmettir. Ve bu sırrı Rabbim kendine dost olan kullarının gönlüne nakş etmiştir. Batın ilmi Hakikat-i asliyesine kavuşan/kavuşma gayretinde olan kullarına mahsustur. İşte bu ilmin adı LEDÜN ilmidir.

Rabbim bizleri, Cenab-ı Hakk’ın ikram buyurduğu KEVSER suyunu içen kullarından eylesin.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun.

Kalın sağlıcakla.Mustafa AYALTI
Altınoluk, 15 Ağustos 2022
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.
(ASR,3)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ