04 Aralık 2023
21 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HADDİNİ BİLMEK


Malumunuz olduğu üzere; Şeriat-ı ahkamda, İslam’ın şartı beştir diye bilinmektedir. Ama Sultanlarımız, Tasavvuf düşünürlerimiz ve Mütefekkirlerimiz, altıncısının “HADDİNİ BİLMEKTİR” diye buyurmuşlardır. Şeriat-ı manada düşündüğümüzde, altıncısı diye İslamın bir şartı yok, fakat hakikat manada tefekkür ettiğimizde, ilave etmemizin bir sebebi olsa gerek. Sultanlarımız boşu boşuna kelam buyurmazlar. “HADDİNİ BİLMENİN” İslam’ın şartlarından bir tanesi olmasının çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Efendim Hazretlerinin himmet ve müsaadeleriyle bu konuyla ilgili yani “HADDİNİ BİLMEK” konusu ile ilgili bilgi ve görüşlerimi siz değerli dost kardeşlerimle paylaşmak istiyorum.

Tasavvufi Terimler Sözlüğünde “HAD” in tarifi bizlere şöyle nakledilmiştir. Arapça bir terim olan HAD; sınır, derece, rütbe, işlenen suç karşılığı verilen ceza gibi manaları, ifade eder.

İslam'ın şartı beş, altıncısı haddini bilmektir. Haddini bilmek sadece bizlere yani hakikat ehline mahsustur. Haddini bildirmek kavramı biz hakikat ehillerine mahsus değildir.

Hakikat ehli dostlar daima şükretmeli, daima; “Sen lütfettin ya Rabbi, bütün nimetler Sen’den ya Rabbi” demeli. “Kadir olan Sen’sin, ben ise Sen’in aciz bir kulunum.” diye iltica etmeli. Hakikatlerine vakıf ve vasıl olamayan kişiler, acziyetini bilmezler, her olan menfi hallerinden kendilerine pay çıkarırlarsa, sonları hüsran olur ve dolayısıyle hadlerini aşmış olurlar. Bu kişiler sürekli "Ben yaptım, sadece ben, ben başardım, ben elde ettim, ben ben ben..." diyerek geçen bir ömür, şükürden yoksun Rabbinin lütuflarından bihaber geçen bir ömürdür, ömürleri.

Hakikati asliyesine ulaşmak isteyen bir insan, zarardan ziyade kazanç elde etmek istiyorsa; nimetlerin şükrünü eda, bollukta infak, yoklukta dua etmelidir. Rızkı verenin Cenabı Hakk olduğunu bilen bir kul, elde ettiği başarıda, Mutlak kudret sahibi olan Rabbine karşı konumunu ve haddini bilir ve Rabbine daima şükreder. Haddini bilmek müminliğin şartlarındandır.

Kur’an-ı Kerim’de mü’minin tarifi vardır malum, Hac 77 “Onlar (müminler) kıyam ederler, rüku ederler, sözlerinde dururlar, iffetlerini muhafaza ederler”. Cümlenin son kısmına dikkat buyurulduğunda “Onlar Allah’ın hudutlarını muhafaza ederler” yani Allah’ın koyduğu hadleri aşmazlar, denmek istenmiştir. Sultanlarımızı doğru tanımak/tanımlamak kadar, haddimizi bilerek O’nu kendimize örnek almak da çok önemlidir. Bu hususun, ehli ihvanlar arasında da çok önemli bir yeri olduğunu vurgulamak isterim. Haddimizi bilme ile ilgili bilincimiz için tek yolun hakikat yolu olduğu gerçeğini göz ardı etmeyelim inşallah. Çünkü insanın irade ve ihtiyari halleri bunu gerektirir. Bu nedenledir ki, “innemel mü’minüne ihvetün” diye buyurmuştur Allah cc. (Bakınız, Hucurat Suresi–10)

Aslında, Değerli dostlar; hakikatini bilen Rabbini bildiği gibi haddini de bilir. Esasında bu cümle kulluğun bir ifadesidir. Bütün mesele bu değil mi kıymetli dostlar, haddini bilmek yani öncelikle kainattaki konumunu bilip ardından Rabbimizle aramızdaki bağı ortaya çıkarıp devamında ilahi nizama boyun eğerek; ihlasla, sadakatla, samimiyetle ve adanmışlıkla Rabbimize ram olmak önceliğimiz olmalıdır değerli dostlar. “HADDİMİZİ BİLME” konusunda İmanımızın temelinde nefsimizin ilkeleri değil, Rabbimizin ilkeleri olmalıdır.

Bir insanın haddini bilme konusunda; “…muhakkak kötülüğü emreder’’ (Yusuf-53) diye buyurulan ve hiç bir dini kural ve sınır tanımayan nefs, ilahlık davasına dahi kalkışabiliyor, öyle bir olgu ki bu nefs illeti bin bir türlü manevi hastalığı bünyesinde barındırabiliyor. İşte  nefs dediğimiz bu cevheri bilen, Rabbini biliyor. Bu düşmanı tanıyan Rabbini tanıyor ve sonunda FECR-27 ayetinin muhatabı oluyor.

Yunus EMRE hazretlerinin şu dizeleri haddini bilme konusunu nede güzel ifade ediyor bizlere. ‘’ilim, ilim bilmektir; ilim, kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır” diye buyuruyor.

Kendini tanımadan, haddini bilmeden, kainattaki konumuna bakmadan, sınırlarını bilmeden ne kadar okursan oku nafile…

Kişi ömrü boyunca nefsinden, nefsani hastalıklarından bir gram haberi olmadan bir ömür yaşıyor ve sahne-i dünyasından göçüyor dar-ül bekaya…Heyhat, bu ne büyük bir gaflet.

Ne güzeldir haddini bilmek, sözünü ölçülü söylemek, murakabesiz, kontrolsüz söz söylememek. O halde Aziz dostlarım, bilmediğimiz bir şey üzerinde hüküm vermeye kalkmayalım, susalım ve dinleyelim. En büyük nimet, akıldır dostlar. Ama o akıl ki yan etkilerinden kurtulmuş. Akl-ı maaş, akl-ı maaddan akl-ı külliye ulaşmış. Düşünen, tefekkür eden bir akıl. Bu akıl, sahibini yücelttikçe yüceltir.

Haddini bilme ne güzel bir şeydir. “Benim var, ben bilirim. Ben ben” deme. İlim-Bilim Allah’ındır. Haddini bilen; düşünen, tefekkür eden, insandır. Sorar kendisine; Ben kimim? Benim görevlerim, ödevlerim, nelerdir? Yaratan, yaşatan, rızkımı veren, benden neler istiyor? Ben nasıl olmalıyım? diye soran kimseler, Kendisini akl-ı selim terazisinde tartmalıdır.

Değerli Dostlar; “HADDİNİ BİLENLER” yaratılış gayesine arif olanlardır. İnsanlığa hayrun nas olarak hizmet edenlerdir, ölmezden evvel ölenlerdir, Nefsi mücadelede muzaffer olup, gönül kalesine tevhid bayrağını dikenlerdir. Bunların bir tamamına arif olanlar haddini bilen kardeşlerdir. Bu kardeşlerimiz hem dünya, hem de ukba saadetini kazanmışlardır. Haddini bilenlerin sözleri, sohbetleri hikmet ve mana dolu ve ölçülüdür.

Sonuç olarak; "Nefisini bilen Rabbini bilir" Hadis-i Şerifi üzerinde çok düşünülmesi gereken çok önemli bir tespittir. "Nefsini bilen Rabbini bilir" buyruğunu tersinden okuduğumuzda "Nefisini bilmeyen Rabbini bilemez" anlamı çıkar. Rabbini bilmeyen neyi bilir ki acaba? Nefs terbiye edilmediği takdirde, kişinin düşmanı olduğunu, terbiye edildiği takdirde ise o güzel insanın dostu olduğu gerçeğini göz ardı etmeden, bu hususun çok önemli bir çizgi olduğunu mutlaka idrak etmeliyiz.

Ya Rabbi bizleri, yolunu ve haddini bilenlerden olmayı nasip eyle.

Rabbim; haddini bilmeyenlerin şerrinden, kötü emellerinden, nefsani çıkarlarından, zulmünden bizleri koru ve muhafaza eyle.

Rabbim cümlenizden razı ve hoşnut olsun.

Kalın sağlıcakla.Mustafa AYALTI
Altınoluk, 15 Eylül 2022
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
"Oysaki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır."
(SÂFFÂT - 96)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ