Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Haziran 2024
18 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


KULLUĞUN YARINI OLMAZ


Yazımıza yine bir ayeti kerime ile başlayalım inşallah. Allah cc. Bakara Suresi Ayet 21’de “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah’ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz” diye buyuruyor.

Kulluk, her daim Cenab-ı Hakk’ın huzurunda olunduğunun bilincinde olmak ve yaşantısını da ona göre dizayn etme anlamında bir duruştur. Kişi; kendisini ve benliğini, enaniyetini bir “HİÇ” olduğunu fehmedip, Allah’ın yüceliğinin ve azametinin karşısında, Rabbimize duyduğumuz saygının gereği olarak; tam bir teslimiyetle, sadakatle samimiyetle sığınılacak çok önemli bir liman olduğunun bilincinde olmak, kulluğumuzun ana esaslarından bir kaçıdır “KULLUK” metaforu. Ve ayrıca kulluktan amaç; Nefsini mutmain edip, Rabb’inin rızasına kavuşma gayretinde olmaktır.

Bir insan ya nefsinin isteklerine kulluk eder, ya da Cenab-ı Hakk’ın isteklerine kulluk eder. Nefs, insanın hakikati olmamakla birlikte, insanın hakikati Allah'tan olmasıdır. Ve ayrıca; İslam tevhid dini olması nedeniyle, her şeyde Allah'ı görme, O'na itaat etme esasları kuldan açığa çıkar. Hakikat bağlamında ne varsa kullukta vardır, gerisi yalandır. “KULLUĞUN YARINI OLMAZ” buyuruyor Efendim Hazretleri. Öyleyse; An bu andır, dostlar.

Mutlak olan, ebed olan, güç, kuvvet ve kudret sahibi olan ancak; Cenab’ı Hakk ’tır. Fani olan, güçsüz, kuvvetsiz, muhtaç aciz olanlar ise, Rabbine karşı kulluk görevlerini ifa etmek üzere hakikat yolculuğuna çıkmış kimselerdir. Tıpkı Allah cc. tam da bu maksatla; Fatiha Suresi Ayet 5’de buyurduğu gibi; “(Rabbimiz) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız” diye buyuruyor. Bu akitimize yani verdiğimiz söze sadık kalmamız, kulluğumuzun şiarlarındandır dostlar.

Kulluğun birinci önceliği Hakk’ı bilmek, tanımak. Hakk’ı Hakk’ ta Hakk’ ça yaşamak ve sonrada Cenab-ı Hakk’a kul olmaktır. Hakk’ı bilmeden tanımadan yapılan kulluk taklididir, hayalidir, zannidir. Hakk’ı görmeyen her göz amadır. Ama olanın arif olması mümkün değildir. Ariflik; hakkı görmek, hakikati yaşamaktır. Kulluktaki asıl hedefimiz Rabbimizin gönlüne girip, ebed olmaktır. Kendine arif olmayan Cenab-ı Hakk’a da arif olması mümkün değildir. Kullukta asıl amaç; her an, her nefes Rabbimizle meşgul olmaktır.

Bizler ancak; Hakk’a kul olmakla, nefsin esaretinden kurtulur ve özgürleşiriz. Nefsinin esaretinde olan kimseler, Hakkın kulu olamazlar. Bakınız Allah cc. Nefsine tabi olanlara ne buyuruyor? “Nefsine tabi olanlar Allah’ı bırakıp kendilerine asla yarar sağlamayacak dokunmayacak şeylere kulluk eder” diye buyuruyor. (Bak. Yunus 106.)

Nefsin esaretinden, cehaletinden kurtulmanın tek yolu Kulluktur. Büyük üstad, şair Necip Fazıl KISAKÜREK ne güzel de buyuruyor, bakınız ne anlatmak istemiş bize: “Neler kaybetti insan kula kulluk uğruna, Ah bir erebilseydik “kul” olmanın şuuruna.” diye buyuruyor büyük üstad . Buradan çıkan sonuç; Rabbine kul olmayan, nefsine kul olur anlamı çıkıyor. “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin…” diyor ayeti kerime de. (Bak. Bakara 83). Ben Allah’ın kuluyum demekle kul olunmaz, kulluk ispat ister, icraat ister dostlar.

Kulluk zaten bir insanın yaratılış gayesinin gereğidir. Allah cc. insanı yaratırken, her insanı kul olacak fıtratta ve kıvamda yaratmıştır. Ayeti kerimede öyle buyuruyor; “Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur” diyor ayeti kerime. (Bak. Ra’d 28).

Allah cc. bir Hadisi Kutsi’lerinde; “gurbi nefafille bana yaklaşan kulumun gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı ben olurum” diye buyurmuşlardır.

Peygamberimiz Sav. Efendimiz; Allah cc. şöyle buyurmuştur “Allah cc. kendisine kulluk eden hakiki kullarını sevgi ve himayesine almıştır. Sevdiği bu kullarına herhangi birisinin bir kötülük yapması durumunda onları korur, himaye eder” diye buyuruyor.

İnsanı yeryüzüne halife olarak yaratan, melekleri insana secde ettiren ve insanı ahsen-i takvim üzere yaratan Allah cc. insanları kendine kul olması ve kendisine ibadet etmesi için yaratmıştır. Ayeti kerimede de öyle buyuruyor, “Ben, insanları ve cinleri, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” diye buyurmaktadır. (Bak. Zariat, 56.)

Allah Tealaya kulluk etme gayretinde olan bir kimsenin amacı, Cennete girmek veya Cehennemden kurtulmak için değil, kulluğun gereği ve Rabbine ibadet olduğu içindir. Böylesine bir üstünlükle yaratılan ve Hakikati asliyesine kavuşma gayretinde olan bir kul, yaşayışında Rabbinden başka; hiçbir rızanın, hiçbir iradenin emri altına girmesi asla söz konusu olmamalıdır dostlar.

Sonuç olarak; Rabbine tam bir teslimiyet ile Rabbinin gönlünde mihman olan ve Rabbinin varlığında ifna olan bir kulun, fenadan bekaya yolculuğu başlamıştır. Ehli ihvanın bundan sonraki yaşantısı, Rabb’inin varlığı ile var olmak, kesrette ve vahdette Cenab-ı Hakk’ı müşahede etmek olup, hal ve davranışlarında Rabb'inin hoşnutluğunu ve rızasına nail olabilmektir. Mübarek olsun.

Rabbim Cümlemizi kulluğuna eriştirip, Cenab-ı Hakk’ın varlığında ifna olanlardan eylesin.

Rabbim cümlenizden razı ve hoşnut olsun.

Kalın sağlıcakla.Mustafa AYALTI
İstanbul, 08 Kasım 2022
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler.
(NÛR - 22)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ