Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Haziran 2024
18 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI


Allah’ın âleme taalluk eden sıfatları sekizdir. Bunlara sıfat-ı subutiye denir. Sıfat-ı sübut; yerinde sabit demektir. Allah (cc) bu sıfatları ile kâinatı (enfüs ve afakı) kaplamıştır.

Allah’ın subut sıfatları; Hayat, İlim, Semi, Basar, İrade, Kudret, Kelam ve Tekvin’dir. Allah’ın olan bu sıfatlar ile kulların da alakası vardır.

HAYAT; Dirilik demektir. Allah (cc) Hayy’dir, diridir. Allah’ın Hayy esması önce Zat’ına, sonra sıfatlarına ve sıfatlarından da fiiliyatı ile âlemlere tecelli eder. Bunlardan birinin olduğu yerde diğer ikisi de olur. Hak bir yüzden görünmez. Böyle görünür olsa idi kayıtlı olurdu. O her yüzden görünür. Görünen O’dur. Hayat kişide ruh olarak vardır; ruh ise zat ve sıfat ile kendisini izhar edip yaşamını idame ettirir.

Peygamber (a.s) buyurdular ki: “Allah, Âdem’i kendi suretinde yarattı.” Suretten kasıt, sıfatlarıdır. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam bunları evrende müşahede edersin ama kemalâtıyla insanda mevcuttur.”

Cenab-ı Resulullah (sav) Efendimiz bir hadislerinde “ Men arefe nefse Hu!” diye buyurmuşlardır. Yani kişi kendi enfüsünü bilip tanırsa orada Hay (diri) olanın Allah olduğunun arifi olur. Kendi hayatının, Allah’ın Hayat sıfatı ile var olduğunu şuhut eder. Allah (cc) Hayat esmasını bir şeyden aldığı zaman, artık o şeye diri denmez; ölü denir. “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan” (Furkan, 58)

Demek oluyor ki bizdeki dirilik, Hakk’ın Hayat sıfatının mazharıdır. Mazhar, bir şeyin zuhura çıkıp göründüğü yer demektir. Allah (cc) Uluhuyetinden Rububiyetine (Rab) tecelli edip insanı halk ettiğinde, onu kendi Zat ve sıfatları ile bezemiş, müzeyyen kılmıştır. Kişi buna arif olsa da, olmasa da Hakk’ın Zat’ı, sıfatları ve fiilleri ile yaşamını idame ettirir. (Saffat, 96)

Hayat insan için büyük bir nimettir. Bu dünyanın neşv ü nemasını, sıkıntısını ve rahatını, zenginliği ve fakirliği hep bu dünyada yaşar. Kişi öldükten sonra dirileceğini bilip, ahiretteki yerinin güzel (cennet) olmasını arzu ediyorsa, o zaman dünyadaki hayatını ahireti için yaşamalıdır. Dünya ahiretin tarlası ise (h.ş) sağlığında bu tarlayı iyi ekip biçsin, tarlasının çalı çırpısını, taşını dikenini güzelce temizleyip ziraate elverişli hale getirsin ki, ektiği mahsülden (salih amel, kulluk) iyi hasat toplayabilsin. Yani tarlasına diken eken, hasatta buğday toplamayı ummasın.

Hayat, bir sıfattır. Bu sıfat, Allah’ın sıfatıdır. Bunu idrak et. Allah (cc) ebedi Hayydır (diri, hayat sahibi). Ona katıl, O olduğunu idrak et. ‘Hakk’ı bulan Hak olur’ diye buyurur Ehlullah. Bu sırrı idrak eden, ölmezden evvel ölünüz (H.ş) sırrına erer. Ebedi olanı, geçici olana tercih eden ölümsüzlüğe erer, ebedi olur. Senin özünün asli sahibi olan Hak’tır. Senin anavatanın orasıdır. “Kalu inna lillahi ve inna ileyhi raci un.” (Bakara, 156) Biz Allah’tan geldik, dönüşümüz de ancak O’nadır.

İLİM; Okumakla, görmekle ve dinlemekle veya ihsan-ı Hak’la elde edilen malumattır. Bir şeyi hakkıyla bilmek, idrak etmek manalarına gelir. Yani ilim; bilmek ve idrak etmek sıfatıdır.

İlim, Allah’ın sıfat-ı subutiyesindendir. Allah (cc) İlmi ile her şeyi bilendir. Kainatta oluşan her şey O’nun ilmi dahilindedir. O Alim’dir, O Habir’dir. Allah’ın İlim sıfatı da Hakk’ın kullarına olan bir lutf u ihsanıdır. İnsanlar Allah’ın İlim sıfatından istifade eder.

İlim ve bilgi aynı gibi anlaşılsa da, aslında arasında belirgin bir fark vardır. Bilgi; okuma, öğrenme, haber toplama ile elde edilebilir. Bilgide eksiklik noksanlık olabilir. İlim ise tamamen Allah’ın lutfu ve ihsanıdır; kesin bilgidir. Buna en güzel örnek Hz. Musa (as.) İle Hz. Hızır’ın (as.) buluşması ve Musa’nın (as.) Hızır’dan (as.) ilim tahsil etmek istemesidir. (Kehf, 60-80) Nitekim Allah (cc) Hızır (as.) için “Biz ona katımızdan bir ilim öğrettik.” diye buyuruyor. (Kehf, 65)

İlim; dünyevi ve uhrevi (ahiret) olarak ikiye ayrılsa da, bir de bu iki ilmi cem eden “Ledün ilmi” vardır ki, bu ilim Allah’ın kuluna ihsanıdır. Bu ilmi öğrenmek isteyenler muhakkak ehlinden talim etlidir. (Enbiya, 7) Bu ilim de kendi içinde üçe ayrılır. İlmel yakin, aynel yakin ve Hakk’al yakindir. Yani bilme ile, görme ile ve olma ile diye de adlandırabiliriz. Bu tamamen salikin merakına, inancına, say ve gayretine göre lutfedilir.

Allah (cc), Kuran-ı Kerim’deki İlmi ile ilgili birçok ayetle bizi bilgilendiriyor. Bunların en çarpıcı olanları: 

“Gaybın anahtarları O’nun indindendir, onları ancak O bilir; karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O’nun bilgisi dışında bir yaprak dahi düşmez.” (Enam, 59)

“Şüphesiz ki Allah (cc) her şeyi bilendir.” (Enfal, 75)

“Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun, bilin ki O, kalplerin içindekini bilir. Hiç yaratan bilmez mi? O Latif’tir, her şeyden haberdardır.” (Mülk, 13- 14)

Yunus Emre Hz. bir ilahisinde: “İlim ilim bilmektir / İlim kendin bilmektir / Sen kendini bilmezsen / Bu nice okumaktır.” diye buyurur.

İlmin, İlmullah olmayınca sana hiçbir faydası yoktur. İlim sıfatının Allah’ın sıfatı olduğunu idrak et; kendindeki ilmi de sahibine (Allah’a) ver. Şimdi Allah ilesin korkma, şimdi ilmin İlmullah oldu.

Allah, ilmi ile her şeyi kuşatmıştır. (Ta- Ha, 89)

 

Devamı için tıklayınızEnver EFE
İstanbul, 01 Mart 2020
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler.
(NÛR - 22)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ