22 Şubat 2024
12 Şaban 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HAKİKAT-İ ASLİYEMİZİN ESASI


Değerli dostlar; hakikati asliyemizin temasını teşkil eden ana tema nedir biliyor musunuz? Sevgi, teslimiyet, sadakat ve adanmışlık ruhudur. Demek oluyor ki; bahse konu ruh ile hakikati asliyemize kavuşabilmemiz ancak mümkün olabiliyor, demektir.

Hakikati asliyemize kavuşmanın birinci önceliği olan “TESLİMİYET” kavramı nedir, ne demektir, olmazsa olmaz mıdır? Himmetleriyle “Teslimiyet; olmazsa olmaz" diyelim ve yazımıza buradan başlayalım inşallah.

TESLİMİYET; boyun eğmek, başa gelen hadiseleri itirazsız kabul etmek ve selamete çıkmaktır diye tarif edebildiğimiz gibi, gönül yoluyla Allah cc. yapılan yolculuğun adıdır da diyebiliriz.

Seyri sülük adı verilen bu yolculukta yolcunun bineği aşktır. Aşk; sevilenin seveni ihata etmesi ve neticede sevenin sevilende yok olması halidir. Hakikati asliyesine kavuşma gayretinde olan bir hakikat yolcusunun hedefi Rabb’ine aşık olmak ve Rabb’inde "fenafillah" olmaktır dostlar.

Değerli dostlar; Mütefekkirlerimizin teslimiyet ile ilgili ifadelerinden anladıklarımı sizlerle paylaşırken, önemli olduğuna inandığım bu konuya yani teslimiyet konusuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. “Mürşid-i Kamil’imizin emir ve yasaklarını, tavsiyelerini sorgulamadan, şüpheye düşmeden, tenkit etmeden, kalbi olarak da itiraz etmeden, tam bir gönül rızası ile yerine getirerek, verdiği manevi reçeteyi uygulamakta tereddüde düşmeden teslim olmak en büyük şiarımızdır. Kısacası ehli ihvanın efendisine teslimiyeti “gassalın elindeki meyyit” gibi olmalıdır. Yani ihvan, bir ölünün ölü yıkayıcısına kayıtsız şartsız, itirazsız iradesiz itaat etmesi misali, efendisine de öyle teslim olmalıdır” diye arz etmek isterim.

Doktoruna güvenmeyip, doktoruna teslim olmayan bir hastanın şifa bulması nasıl mümkün değilse, mürşidine teslim olmayan bir ihvanın da tasavvuf terbiyesinden, diğer bir ifade ile efendisinin nazarından istifade etmesi mümkün değildir. Bu ehlibeyt yoluna girebilmek ancak; bir mürşid-i kamile teslim olmakla mümkündür. İşin esası nedir biliyor musunuz? dostlar, “HAKİKAT-İ ASLİYENİN ESASINI” bilmektir, yaratılma gayesine arif olmaktır. Bu sebeple; işin esası yani yolun başı da sonu da “SEVGİ VE TESLİMİYET” ten başka bir şey değildir.

Teslimiyetin sırrına erebilmek için nefsten ve benlikten kurtulmak, insanın kendisini yok sayması anlamına gelen varlığını Hakk’ın varlığında ifna yani yok etmesi ile doğru orantılıdır. Teslimiyetten maksat; insanın söz konusu fena halini yaşamasını, yani kendini yok hükmünde görmesini sağlamaktır. Teslimiyetin maneviyatına ulaşamayanlar “bazı şeyler bana ters geldi, aklıma yatmadı, ölçülerime uymadı” diyerek tereddüt eden kimselerin bu düşünceleri enaniyetten yani benlikten kaynaklandığını bilmelidirler. Benliğinin esaretinde olan bu tür insanlar hakikati asliyesine ulaşmaları asla mümkün değildir.

Dünya dediğimiz şu fani alemde; teslimiyetimizle, sadakatımızla ve samimiyetimizle birer imtihan halinde olduğumuz gerçeğini göz ardı etmeyelim. Bu imtihanımız zor bir imtihan dostlar. Zor; çünkü huzur-u ilahideki ahdimizde tuttuğumuz elin kimin eli olduğunu hatırlayalım ve tefekkür edelim, verdiğimiz ikrarı bir kez daha hatırlayalım. (Fetih Suresi Ayet 10). Yine hala varlığının münferitliğine, Nefsin hevasına, şeytanın vesveselerine aldanıp doğrulardan saptığımız, yanlışa meylettiğimiz olabiliyor. Hal böyle olunca da Dünya nimetlerini kalbimizden büsbütün söküp atmamız da mümkün olamıyor. Kin, kibir, nefret, haset, fesat tamah, riya gibi kalp hastalıklarına müptela oluyoruz. Böyle hastalıkların tedavisinde tek başımıza çare olamıyoruz. Ya nasıl olacak? Hakikati asliyemize ulaşmanın tek bir adresi ve çaresi var, o da Rabbimize teslimiyettir.

Çünkü kul kendi kendine yeten bir varlık değildir. Efendim Hazretleri eserimizin birinde öyle buyuruyor; “varlığında münferit olanlar denizin ortasında kalmış biçare gibidirler” diye buyurmaktadır.

Aslında benliğinin esaretinde olan bu tür insanlar, enaniyetiyle hareket ederken bile bağımsız değillerdir. Farkında olmadan da mutlaka bir yerlere teslim olmuş olabilirler. Mesela; bulunduğu çevrenin faktörlerine, aldığı eğitime, içinde bulunduğu zamanın heva ve heveslerine, malına-mülküne, yani kısacası A’raf Suresi 14 ve 15nci Ayetlerinde de buyurulduğu üzere; “insanlar tekrar dirilinceye kadar Allah cc’dan mühlet isteyen şeytanın” ın esaretinde olan bu kişilerin hakikati asliyesine ulaşmasına mani olan bu ve buna benzer hasletler kişinin ayağına vurulmuş birer prangadır.

Teslim olduğumuz/Olacağımız Mürşüd-i Kamil’in kim olduğunu tefekkür ederek teslim olmak, insanın hakikatine ulaşmasına neden olabilecek en büyük etkendir. Nefsin itirazlarına, şeytanın vesveselerine aldırmadan gönlünü Rabbine bağlayıp tereddütsüz teslim olmak çok önemlidir. Böyle samimi bir teslimiyet kalbe vesvese değil, huzur ve güven verir ve dolayısı ile hakikatin esaslarına teslim olmuş olur.

Rasulullah Sav. Efendimizin Varis-i Nebileri, Verasetül Embiyaları ve Hilafet makamının sahipleri olan Mürşid-i Kamillerimiz, Ledun İlmi esasları dahilinde Cenab-ı Hakk’tan aldıkları tebliğ ve irşad metotlarını insanlara tebliğ ederler. Dolayısıyla bir mürşide bağlanmak, Allah ve Resulü’ne ulaşmanın en sağlıklı yoludur dostlar. Çünkü kamil mürşitler insanları, Allah ve Resulü’ne çağırırlar. (Bakınız Enbiya, 24). Mürşid-i Kamil’imizin bir eli kendisine teslim olanların elindeyken, diğer eli Peygamberimiz Sav. Efendimizin elindedir. “el ele, el Hakk’a” prensibi işte budur kardeşlerim. Tevbe Suresinin 111nci Ayetinde şöyle buyurulmaktadır; "Allah mü'minlerin canlarını ve mallarını Cennet karşılığında satın almıştır. Onunla yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin." İşte bu ayeti kerime de teslimiyetin önemini ifade eden bir ayet-i kerimedir kardeşlerim.

Teslimiyet yolcusu, kamil insanın şahsında Rabb'ine karşı iradesini yok etmesidir. Hz. Mevlana mürşidi Şems-i Tebrizi'ye teslimiyeti neticesinde sahip olduğu aşkını, yani kendinden geçişini, "Senden başka başım varsa yok olsun" diyerek anlatmıştır. Buradan şu sonuca varabiliriz. Aşık-maşuk ilişkisinin ön plana çıktığını, yani aşkın bedelinin teslimiyet olduğunu anlıyoruz.

Teslim olan bir kişi, kendi iradesini Rabb'inin iradesinde erittiğinde, kendisine ait hiçbir varlığın olmadığını fehm eder. Hakikati asliyesine ulaşma gayretinde olan kimseler için Allah cc. bakınız Kutsi Hadisinde ne buyuruyor? “O kulumun gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı olurum” diye buyurmuştur.

Sonuç olarak; Allah cc.nun uluhiyetini idrak ettiğimizde, teslimiyet ve tevekkül kolaylaşacaktır. Bu hususu dikkatlerinize sunarım.

Yaratılma gayesine arif olup, konumuza mevzuu olan hallerle hallenmeyi ve Rabbimize kavuşmayı Rabbim bizlere nasip etsin.

Rabbim cümlenizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
Akçay, 07 Temmuz 2022
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler.
(NÛR - 22)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ