Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

24 Nisan 2024
15 Sevval 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HZ. ADEM


Âdem; ilk insan, ilk baba, ilk halife, ilk peygamber, ilk muhatap, ilk vahiy, ilk kuldur. Âdem (as.) insanlık tarihinin ilklerini yaşamıştır. Kıyamete kadar sürecek olan nesil de bu ilk zuhurun devamıdır.

Âdem(as.)’ın künyesi “eb-ul beşer” (beşerin babası), lâkabı ise Safiullah’tır. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (sav.)’in ”Âdem yaratılmazdan evvel ben Nebi idim, o benim ruhumdan yaratıldı” hadisi şerifine göre O’nun da künyelerinden biri “Ebul ervah” yani ruhların babasıdır.

Kur’an’dan öğreniyoruz ki Âdem (as.)’ın yaradılışında belli bir tarih yoktur. O, gerçek manada Âdem’liğini buluncaya kadar çeşitli evrelerden geçmiş, düşünüp idrak ettikten sonra Allah onu müzeyyen kılmış, kendisine halife seçmiş, O’na bütün esmaları talim ettirmiş, O’nu meleklerden üstün tutup onları secdeyle emreylemiştir.

Allah (cc.), Hz. Âdem’i toprak, hava, ateş ve su ile hasrederek ona hayat vermiş ve Cennet’ine koymuştur. Kendisine eş olarak da Havva validemizi halk etmiştir. Cennet’teki yasak ağaca dokunmamaları şartıyla onlara serbestlik tanımıştır.

“Ben yeryüzü için bir Halife halk edeceğim.” (Bakara, 30) diye buyuran Rabbimizin, Âdem (as.)’i Cennet’te halk etmesinin hikmeti; Cennet’teki bütün güzellikleri görüp Allah (cc.)’ın cömertliğini, lûtufkârlığını, Kerem sahibi olduğunu farkına varması ve arif olmasıdır. Sonra iblis onlara musallat olup günah işlettirdi ve yeryüzüne inmelerine vesile kıldı.

Âdem (as.)’in Cennet’ten ve Havva’dan ayrı kalarak işlediği günahın nedametiyle gece gündüz gözyaşlarıyla ağlayıp tövbe etmesi de Allah’ın Azametini, Afuv, Tevvab, Adil vb. birçok Esmalarının zuhura çıkması ve Allah’ın Ekber’iyetini öğrenmesi içindi. Bunun yanında Hz. Âdem (as.)’ib iblis gibi dik başlı olmayıp Allah’ın büyüklüğünü, kendi acziyetini, muhtaçlığını, çaresizliğini, edep ve terbiye ile Rab’binin Mabud, kendisinin abid olduğunu meleklerine göstermek içindi. (Ben sizin bilmediğinizi bilirim.) (Bakara, 30)

Allah (cc.) “Âdem’e bütün esmaları talim ettirdi” (Bakara, 31) Allah ismi bütün isimlerin toplamı ve yaratılış ötesi olduğuna göre, Allah yaratılmayı irade ettiği anda sayısız esma-i hüsnâsını Hak ismiyle ortaya çıkardı. O halde esma-i hüsnâ Hak’tan zuhur eder. Hak’ta nar misali birlik vardır; narın içindeki taneler gibi Allah’ın isimleri bölünüp ortaya çıkmaya hazırlıklıdır. İbn Arabî yaratılmayı şöyle tarif eder: “Yaratma, yoktan var etme anlamında kullanılmaz. Hak’tan ortaya çıkmak demektir. Allah ilâhi üfleyişiyle ruhundan yani kendi hakikatinden daima üflemektedir.” “Biz ona Kendi ruhumuzdan üfledik.” (Secde, 9)

Allah (cc.) Hz. Âdem’e Kendi ruhundan üflediği zaman, onu kendi nefsiyle ziynetlendirdi. Yukarıda zikrettiğimiz, ona kendi esmalarının küllüsünü talim ettirdi. Allah’ın bütün esmalarının açığa çıkmasına vesile kıldı.

Melekler, nefis hakkında bir bilgiye sahip olsalardı Âdem’i tanırlardı ve ilâhi edebi bilirlerdi. Zira Âdem olmasa varlık aynası denilen kâinat olmaz, her yer karanlık olur ve yaratılışın gayesi zuhura gelmezdi.

Allah (cc.), Hz. Âdem’i hâlk edip, ona esmalarının küllüsünü öğrettikten sonra onu Kendi Sıfatları ile müzeyyen kılıp ziynetlendirdi. Yani ‘bizim sıfat-ı subutiye dediğimiz sıfatların, faili ve mevsufu kimdir’ öğretti. O’nu Muhammedi Nur ile şereflendirip meleklere “secde edin” emrini verdi. (Bakara, 30) Ezazil’in (iblis) secde etmemesi, Âdem’deki İlâhi nuru görememesindendir.


Devran odur ki, kim devrini devr-i felek bilmez ola
İnsan odur kim sırrını ins ü melek bilmez ola
(Niyazi Mısri)

Feleklerin üstündeki devranla, meleklerin bilmediği sırra sahip olan insan, Allah’ ın tecellisidir. Burada anlatılmak istenilen “secde” Hz. Âdem (as.)’ın hakikatidir. Allah, ondan esmalarını zuhura çıkardı. Allah, onun gönlüne vahyetti. Allah, onu Kendine halife seçti. Allah, onu suhufları ile insanlara Peygamber tayin etti. Allah, onu kâinatta (insanlığını bulan) ilk insan, eşref-i mahlûk olarak hâlk etti. Bu hâlkıyyet ilk yaratılışta olduğu gibi halen devam etmektedir; kıyamete kadar da sürecektir. Bunu hazarat-ı hamsede (zuhura çıkmanın beş hali) daha iyi anlayabiliriz.


Âdem: yokluk, hiçlik demektir. Yani kendi anasırında Allah’tan gayrı bir şey yok demektir.
Âdem: Er’lik, adamlık, eminlik demektir. Yani sözüne güvenilen, haksızlığa karşı duran, emaneti koruyan, her söylediği doğru olan demektir.
Âdem: Allah’ın hâlk ettiği ilk insan, ilk sırdaş, Allah’ın tecelligâhı demektir.
Âdem: Kendini bilen, Rab’bini bilen, olgun kemâl sahibi, kâmil mürşid demektir.
Âdem: Hak ile Hak olmuş, Ehl-i Hak, ehl-i gönül, sırr-ı tevhit demektir.
Âdem: Allah’ın Rahman ve Rahim sıfatlarının zuhuruna muhatap olup Rab (eğitici) olarak insanlığa hizmet eden demektir.
Görülüyor ki her şey Âdem’de tecelli etti vesselâm. (Cemalnur Sargut)


Âdem Safiullah’tır esmaların hatibi
Rabbini zikretmeye Âdem’den ders almalı
Esmaların küllüsü Âdem’de cem olmuştur
Ehli zikir olmayı O’ndan talim etmeli
Âdem’liğini bulan Hakk’a aşina olur
Hakk’ı bilmek istersen önce Âdem olmalı
Hakk insanda mevcuttur kendini sır eylemiş
Sırrı çözmek istersen önce Âdem bulmalı
Âdem’den kastedilen senin Mürşidindir o
Sıdk ile elin tutup O’na tabi olmalı
Mürşit’tir bildirecek sana Hak-kal yakini
Buna vakıf olmaya Mürşit elin tutmalı
Ekber-ül Tûrabi’min yoluna yar olanlar
Âdem’liğin bulmaya Hakk’a kurban olmalı

Selâm ve dua ile kalınız.Enver EFE
İstanbul, 26 Ocak 2022
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
(Önce) en yakın akrabanı uyar.
(ŞUARÂ - 214)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ