Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

19 Mayıs 2024
11 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HAKİKATTE BİLLAHİ’NİN SIRRI


Değerli gönül dostu kardeşlerim! Bugüne kadar “vallahi, billahi, tallahi” sözlerini zaman zaman söyler, zaman zaman da duyardık. Hakikatteki anlamını bilmeden, ‘yemin anlamına geliyor’ derdik. Aslında yemindir ama hakikatini araştırdığımızda, daha farklı şeyleri zevk edebiliriz umuduyla yazıma başlamak istiyorum.

Amentü duası genel anlamıyla, İslam dininin iman esaslarını ana hatlarıyla ifade eden bir kavram olup Arapça'da Amentü fiili “inandım” anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de üç surede geçer. Şura suresinde doğrudan Peygamberimize “Amentü” demesi emri gelmiştir. Amentü duası “Amentü billahi…” ile başlayan ve devam eden bir dua şeklidir.

Nisa Suresinin 136’ncı ayetinde “Ey iman edenler iman ediniz!” anlamına gelen “… Ya eyyuhellezine amenu aminubillahi” diye devam eden ayet-i kerime, hakikatin aslını teşkil etmektedir. Bu ayet-i kerimeyi biraz Rabbimin himmetleriyle açarak devam edelim inşallah.

“Ey iman edenler!” hitabı ilahi bir emir olup bütün nefislere hitap eden bir emirdir. Nefsler, Bezm-i Elestte Rabbi olan Allah (cc.)’dan “işittik”lerine iman etmişlerdir. Nur suresi 51’inci ayet-i kerimede “İşittik ve itaat ettik!” diye buyurulmaktadır.

Hakikatine iman etmiş nefislere, şehadet âleminde söz konusu imanları hatırlatılarak “Billahi” sırrıyla da itaat ve iman edilmesi istenilmektedir. O halde, müsaade ederseniz “Billahi” sırrını biraz açalım.

Billahi’nin “Bi” takısı bürünme ve zuhura çıkma anlamında olup kâinattaki varlık “B” harfi ile zuhur etmiş, ondaki nokta sayesinde vahidiyet mertebesindeki Hak dostları, gayri ibadetinden ve edindikleri mabudlarından firar etmişlerdir. Allah ism-i Celil’i ise, tüm ilahi isim ve sıfatları bünyesinde bulundurmaktadır. Yani Allah, âlemde zatı, sıfatları ve isimleri ile zuhurdadır. İnsan, Rabbinin isim ve sıfatlarından müteşekkildir. Üst paragrafta da arz ettiğimiz üzere hakikat bağlamında, “BİLLAHİ” sırrıyla iman etmemizin gerekliliği bizlere ifade edilmektedir.

Allah (cc.)’ın isim ve sıfatları ile sıfatlandığımızı, Allah (cc.)’dan ayrı bir varlığımızın olmadığını fehmeden bir salik, tıpkı denizin içinde bir buzun yüzmesi ve sonrada hakikatine kavuşması gibi “BİLLAHİ”nin sırrına ulaştığı zaman, buzun denizin içinde eridiği gibi, mutlak anlamda “BİLLAHİ” ile iman etmiş olur ki bu da “Vahdet-i Vücud” zevkiyle mutlak tevhide ulaşmış demektir.

Can dostlarım! “Billahi” sözcüğüne dikkat edersek “ALLAH” kelimesinin başına gelen bir “B” harfini görürüz. “Billahi” lafz-ı Celil’in, başındaki “B” harfinin anlamını dikkate almadığımız zaman, sadece “Allah’a iman ettim” diye anlamak ve öylece kabullenmek son derece kifayetsizdir. Yani “B” harfi “Ben bunu O’nun adına, O’na hilafeten, O’nu temsilen, O’nun bir aleti olarak yapıyorum. Bu iş, hakikatte benim veya başkasının değil, ancak O'nundur!” demek olur. Bu da “Vahdet-i Vücud” zevkinde fenafillah halidir.

“Amentü Billahi” dendiği zaman, “B”nin buradaki işaretinin “ALLAH” isminin anlamını gerçek ve mutlak manasıyla kavradıktan sonra kendimizin yani “ben veya benim” dediğimiz her varlığın, Cenab-ı Hakk’ın varlığı dışında, ayrı bir varlık olmayıp ALLAH (cc.)’ın varlığı ile var olduğuna, varlığımızın münferit bir varlık olmadığına “İMAN” etmek anlamında olduğunu anlamış oluruz.

Bu şu demektir dostlar: “Amentü”, iman ettim; “Billahi”, mutlak ve gerçek anlamda ALLAH'ın varlığına; benim dediğim varlığımın da O'nun varlığı ve vücudu ile kaim olduğuna; tüm varlığımın yanlız O'nun Esma’sıyla mevcut olduğuna; O'nun varlığı dışında hiçbir varlık ve özelliğimin olmadığına iman ediyorum demektir.

İşte bu nedenle, Nisa Suresi 136’ncı ayet-i kerimesini de iman edenlere hitaben “B” harfinin işaret ettiği mana ile hakikat bağlamında “iman edin” diye zevk etmeliyiz. Ayrıca “Billahi” lafz-ı Celil’inde “B” harfinin işaret ettiği anlamlarından biri de iman edenlerin, Allah (cc.)’a imanlarını taklidi imandan, tahkiki iman düzeyine çıkarmalarının gereğini vurgulamaktadır. Diğer bir ifade ile taklidi imandan tahkiki imana davet vardır.

İnsanın aslı Allah (cc.)’ın isim ve sıfatlarının işaret buyurduğu özelliktedir. “B” harfinin sırrı olan “BEN” sözünü bütün sıfatlardan zatını ilan eden Cenab-ı Hakk’a vererek, O’nun Kur’an-ı Kerim’inde emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerinden kaçmaktır.  Kendi vücut ülkemizde Esma-ül Hüsna olan Allah’ın 99 güzel ismi şeriflerinin, nasıl zuhura geldiğini bizden O seyretsin. Bilinmekliğini bizim gibi bir sıfattan bilsin ve görsün.  İşte bunun sonucu olarak yönümüzü Rabbimize döndürmekle, akıbetimiz de ebedi mutluluk ve cennet olur.

Sonuç olarak “B” sırrı Cenab-ı Hakk’ın zerreden kürreye kadar bütün varlıklarında zatını ilan etmesidir. Allah zatından sıfatlarına, sıfatlarından da esma alarak fiilleriyle eserlerini sergilemiştir. Hiçbir varlığın kendisine ait varlığı yoktur. Bu âlemde Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarından fiilleriyle zuhur etmesini görmemiz için, bizdeki tecelli eden zatından sıfatlarını, sıfatlarından esmalarını alarak fiilleriyle zuhura geldiğinde, “işte bu tecelliyat Rabbimdendir” diye zevk edeceğiz, inşallah.

Rabbim cümlemizi hakiki manada iman edip BİLLAHİ’nin sırrına erenlerden eylesin.

Rabbim cümlemizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, 20 Nisan 2022
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.
(BAKARA- 153)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ