27 Şubat 2024
17 Şaban 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI


 

Allah’ın sıfatları, Zati ve Subuti olarak ikiye ayrılır. Yalnız kendisine has olan Zati sıfatları altı, aleme ta’alûk eden sıfat-ı subutiyesi ise sekizdir.


1- VÜCUT = Allah (cc) vardır. Varlığı ezeli ve ebedidir (Hadid-3) Vacib-ül Vücuttur, yani başkası tarafından yaratılmayan, varlığı zaruri ve Zati olan, varlığı başkasının varlığına bağlı olmayan, varlığı kendinden olup, ezeli ve ebedi olan Allah’tır. (İhlas suresi)

2- KIDEM = Allah(cc)’ın varlığının evveli, başlangıcı yoktur demektir. Allah, zaman ile mefhum (sınırlı) değildir. Çünkü zamanı da Allah yaratmıştır. Ne kadar geriye gidersek gidelim, O’nun var olmadığı bir zaman düşünülemez, bulunamaz. Allah sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir. Ezeli (kadim) varlıktır. Kıdem sıfatının zıddı olan sonradan olma (hudûs) değildir.

3- BEKA = Allah’ın Zat’i sıfatlarından üçüncüsü olan Beka, Allah’ın başlangıcı olmadığı gibi, sonunun da olmaması demektir. O hem Evvel’dir, Hem Ahir. Yani Allah’ın varlığının hiçbir zaman yok olmayacağının, sonsuza kadar var olacağınıın delilidir. Kuran-ı Kerim’de Allah’ın ezeli ve ebedi oluşu hakkında şöyle buyurur “O Evvel’dir, Ahir’dir.” (Hadid 3) “Zatın başka her şey yok olucudur” (Kasas 88

4- VAHDANİYET= Allah’ın tek olduğu, yani O’nun eşinin ve benzerinin olmadığı, Zat ve Sıfatlarında tek olduğu, çokluğu kabul etmemesi, Allah’tan başka her şeyin sadece O’nun yaratmasından ibaret olması demektir. O’nun eşi , benzeri ve ortağı yoktur. Mevcut olan her şey, O Vahit olan demektir.

5- MUHALEFET-ÜL HAVADİS= Sonradan olan şeylere benzememektir.
Allah’tan başka her varlık, onun dilemesi (istemesi) ile sonradan olmuştur. Allah sonradan olan şeylerin hiçbirisine, hiçbir yönden benzemez. Allah, her şeyi kendi varından var etmekle beraber, her şeyde Allah’ın varlığı mevcuttur fakat biz her şeye Allah diyemeyiz ama her şey Allah’tandır. Allah (cc) kendisi hakkında bizim hatıra getirdiklerimizin de ötesinde bir varlıktır.

6- KIYAM Bİ – NEFSİHİ = Allah’ın Zat’i Sıfatlarının sonuncusu Kıyam bi Nefsihi’dir. Cenab-ı Hakk’ın hiçbir şeye ve kimseye muhtaç olmadığına, O’nun başka bir varlığa ihtiyacının bulunmadığına ve dünyada hiçbir nesne, kişi ve ortam yok iken yalnızca O’nun var olduğuna denilmektedir. (İhlas)

Sözlükte “doğrulup ayakta durmak, devam ve sebat etmek, bir işin idaresini üzerine almak, gözetip korumak” anlamına gelen kıyam kökü ile “Şahıs, zat, kendi” manasındaki nefs kelimesinden oluşan terim, kelam literatüründe, Allah’ın bizatihi mevcut olduğunu, var olmak için başkasına muhtaç bulunmadığını, dolayısı ile O her şeye Kadir olan Allah’tır. “Ey insanlar, Allah’a muhtaç olan sizlersiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O’dur. (Fatır- 35/15)

 

 Enver EFE
İstanbul, 24 Şubat 2020
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.
(ASR,3)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ