02 Aralık 2023
19 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


YAKİN OLMAK


“Secde et, yaklaş!” (bkz. Alâk, 19)

Değerli dostlar! Bu ayet; Allah’ı merak edenlere, kendini merak edenlere, kâinattaki kusursuzluğu merak edenlere Allah’ın emridir. “Secde et, yaklaş!”

Sen Hakk’ı merak edip tefekkür ediyorsan Hak da seni kendisine yaklaştıracak sebepler halk eder. Bu bazen bir söz, bazen okuduğun bir kitap, bazen de gördüğün bir tecelli olur. Her ne olursa olsun tüm bunlar seni ehli insana yani Mürşide götürür. Çünkü insan, bu koskoca evrende Hakk’ın sır yolculuğuna kendi başına çıkamaz. Çıksa bile delilsiz, sebepsiz, ustasız vuslata eremez. Çünkü nereye gideceğini, kimi bulacağını bilemez. Bulsa bile tanıyamaz.

Atalar sözüdür: “Ustasız meslek haramdır.” Ataların sözünü dinlemek gerek. “Secde et, yaklaş” ayeti bize itaati, ustaya imanı, güvenip teslim olmayı emreder. Secdeden murat; onu her şeyi ile gönülde kabul etmektir. Çünkü İnsan-ı Kâmil’in kemalâtını idrak etmek gerekir.

Ebu’l Hasan-ı Harakân-i Hazretleri buyurur ki: “ Eğer benim hakikatimi bilseydiniz, bana secde ederdiniz.” Hakikatte secde, Mürşit’in verdiği tevhit dersine itaattir.

Verdiği derse çalışmaktır. “Secde et yaklaş” ayetinin bir manası da budur.

Mürşide teslim olmanın tek şartı, aklını (eski bildiklerini) devre dışı bırakmaktır. Yunus Emre buna, “ Bu akıl fikr ile Mevlam bulunmaz.” der. Üç türlü akıl vardır: 1- Aklı maaş: Dünya geçimine dönük olan akıl, 2- Aklı maad: Ahiret işlerine dönük olan akıl, 3- Aklı Kâmil: Kemale ermiş, gönle dönük akıl. Bu akıl mürşidi dinleyen, O’na itaat eden akıldır.

Eski bildiklerini unut, mürşidine tabi ol. Aklı mat eyleyip kâmil de birleştir ki önceden bildiklerin sana perde olmasın. Çünkü Mürşit sana ne tavsiye ederse eski bildiklerinle mukayese eder, kendine göre doğru-yanlış diye tefrik edersin. Unutmayalım ki mukayese iblisin işidir.

Namazın her rekâtında okuduğumuz Fatiha suresinde, kul Rabbine niyaz eder: “Bizi hidayet ettiklerinin yoluna ulaştır!” Seni hidayete ulaştıracak olan da Allah’ın Hadi esmasına mazhar olan gerçek Mürşit’tir.

Sen, sen ol; “Ölmezden evvel ölünüz ki, bir daha ölüm görmeyesin” hadisinin sırrına er. Bu sırr-ı İlahi’dir ki ilahileşmiş olan bir mazhardan tahsil edilir. Mürşit nefesi olmayan kişi, bu sırra vakıf olamaz. Mürşitten inabe al, gerçeği idrak et. Sonra tefekkür et, gönlüne dön. Orada kendi gerçeğine, kendi hakikat sırrına vakıf ol. Olacak olan sensin. Gönlündeki zarfı aç, içindeki gerçeği çıkar, ezeli ve ebedi olanı gör. Niyazi Mısri Hazretlerinin “Bahr içinde katreyim, bahr oldu umman bana!” adlı ilahisinde buyurduğu gibi kendi gerçeğine olan seyirde, hakikat sırrına ermenin neşv ü nemasını idrak et.

Mürşit sana eşyanın hakikatini öğretir. Hakikat olan ise Hak’tır. Çünkü O her an başka bir şe’endedir. (bkz. Rahman, 29) Görülen tüm suretlere (eşya) bir isim buluruz ama o eşyaların batını Hak’tır. Unutma, senin de kendine has bir ismin vardır ama isminin manasını tefekkür ettiğinde o isim de muhakkak Allah’ın bir esmasıdır. Senin suretin insan olsa da siretin (özün) Hak’tır. Özünü ve kendini tanı ki yakine eresin. Niyazi Mısri Hazretleri ‘Suretimde nem var benim, siretimdedir madenim’ derken insanın Hak varlığından ayrı bir varlık olmadığını anlatıyor. Bunu sana öğretecek, bildirecek ve bulduracak olan ancak Mürşit’indir. Bu sırra erdiğin zaman özüne dönmeye, özünü bilmeye, özüne benzemeye başlarsın.

Değerli dostlar! Hep söyleriz tevhide erelim, tevhit olalım diye. Ama bilelim ki tevhit olmak iki benzeyenin birbirleriyle birleşmesinden olur. İki benzeyen birbirlerine yakın ise aradaki sınırı kaldırmakla (benlik kabuğunu kırmak) tevhit olur. Yakin olmak için senin nam-ı nişanını, isminin cismini, aklını fikrini, dinini imanını, malını mülkünü velhasıl sana ait olan benimdir diye kabullenip sahiplendiğin ne varsa senden isterler. Bunların bitamamını ef-al’inle, sıfatınla, vücudunla sahibine (Hakk’a) nisbet edebilirsen Süleyman Çelebi’nin Mevlid-i Şerif’te buyurduğu gibi “Emrolundu Ya Muhammed gel beru” hitabı sana da gelir.

Değerli dostlar! Yakine ermek için Rabbim cümlemizin yar ve yareni olsun. Selâm ve dua ile kalınız.Enver EFE
İstanbul, 30 Mart 2021
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.
(BAKARA - 43 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ