28 Eylül 2023
13 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


NAMAZ, MÜMİNİN MİRACIDIR


“Namaz, müminin miracıdır.” Allah (c.c.) Kur’an-ı Azimüşşan’da mümin ve salih kullar için “Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar.” diye buyuruyor. (bkz. Enfal,3 ) Değerli dostlar! Namaz, vakti geldiğinde belirli hareketleri tekrarlamaktan ibaret de ğildir. Namaz, müminin Rabbi ile Huzurullah ta buluşması görüşmesidir. Namaz, (derviş için) insan hayatının vazgeçilmezidir. Namaz, gerçek kulluğa erenlerin hayatıdır, yaşam tarzıdır.

Hz. Mevlana şöyle buyurur: “Namaz kılınacak nesne değildir.” Evet, maalesef biz bugün namazı vakti geldiğinde kılıp sanki sorumluluğumuzu yerine getirmenin rehaveti içinde oluyoruz. Sonra da dünya gafletine dalıp gidiyoruz. Ta ki ikinci bir ezan sesini duyuncaya kadar...

“Namaz, müminin miracıdır.” Hz. Mevlana “Fihi Ma Fih” (ne varsa onda var) adlı kitabında “Namazın ruhu, namazın suretinden efdaldir.” diye buyurur. Bizler eğilip doğrulma ile namazın suretine takılıp kalırız. Kıyamına, kıraatine, ruku’una, secdesine, kade-i ahirine (Ettehıyyatü’yü okuyacak kadar oturmak) çok dikkat etmeye çalışırız. Hatta zaman zaman da bu kaideler için birbirimizi tenkit de ederiz.

Bizler bu kaidelere dikkat etmeye çalışırken farkında olmadan namazın ruhundan uzaklaşırız. Hâlbuki namazın ruhu, Allah ile olma şuurudur. Bu şuura erenlerin namazı miraç olur. Şuur demek; aklı yerinde olmak, bilerek, görerek, zevk ederek, o anı yaşayarak fiili işlemek demektir. Bundan dolayıdır ki namaz kılınmaz, ikame (eda) edilir.

“Namaz, müminin miracıdır.” Aslolan namaz iki rekâttır. Kıldığımız diğer rekâtlar o iki rekâtın katlamalarıdır. Hz. Muhiddin İbn-i Arabi, namazı zikir olarak ele almış “Kim bir rekât namazı Allah için kılarsa Allah ikinci rekâtı kulu için kendisi kılar” diye buyurmuşlardır. Zikir Hakk’ı anıp davet ise ikinci rekâtı davete icabet olarak düşünelim. Allah “Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim!” diye buyuruyor. (bkz. Bakara, 152)

Mürşid-i kâmil dervişe bu zikrin talimini yaptırırken meğer zikir ile birlikte hayatımızın da namaz olduğunu bizlere talim ettirirmiş. Anlayabilene!.. Gerçek tarikat erleri yol ve erkanlarında tevhidi, fena ve beka olarak ikiye ayırırlar.

Fena, salikin nedametle kendisini gayrilerinden, nefsi arzu ve isteklerinden, dünya sevgisinden, ben ve benim zannettiklerinden temizlenip kurtulmasıdır. Ef’alinin, sıfatlarının, benliğinin (vücut) Hak varlığı ile var olduğu şuhuduna ulaşıp Hak’ta fenafillah olmasıdır. Biz, birinci rekâtı (fenafillah) olarak tefekkür edersek ikinci rekat da bizim Bekabillah’ımız olur ki bunun neşv ü neması tariflere sığmaz. “Böyle hallerde; kulumdan, fiillerimle, sıfatlarımla, Zat’ımla iş gören biz oluruz” diyor Mevla’m.

“Namaz müminin miracıdır.” Sevgili Peygamberimiz miraca çıktığında Huzurullah’a varacağı zaman bir ses işitir: “Dur Ya Muhammed, Rabbin namazda!” Namazı kuluna emreden Allah, bu namazı kime kılıyor. Mürşid-i Kâmil’in bizlere talim ettirdiği “fena-fillah”tan sonra kendi gerçeğinin “Bekabillah” olarak arifi olursun ki bununla birlikte “Biz bir kulumuzu kendimize çektik mi onu öldürürüz. Diyeti de biz oluruz. Artık ondan gören, duyan, konuşan, işleyen biz oluruz.” hakikatinin sırrına vakıf olursun. “Rabbin namazda” hitabı, namazı senden Hak eda ediyor demektir.

Yani kişi yükselmek (mirac) istiyorsa kendi ağırlıklarından kurtulmalıdır. Onları terk etmelidir. Bir daha o ağırlıklara tenezzül etmemelidir.

Sevgili Peygamberimizin “Namaz benim iki gözümün nurudur. Ben namazı çok severim ama namazı kılanı namazdan da çok severim.” hadisinden kendimize sakın pay çıkarmayalım. Hak’ta Bekabillah olan derviş, namazı kimin kıldığının arifidir.


Sen ki mirac edip eyledin niyaz
Ümmetin miracını kıldım namaz
Çünkü her türlü ibadet bundadır
Hak’ka kurbiyetle vuslat bundadır
(Süleyman Çelebi)

Rabbim bizleri dosdoğru namaz kılıp şuuruna erenlerden eylesin. Rabbim, cümlemizin Yar ve Yareni olsun. Selam ve dua ile kalın.Enver EFE
İstanbul, 03 Nisan 2021
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
De ki: "Sizi oluşturan O’dur. O size, işitme gücü, gözler ve gönüller verdi. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!"
(MÜLK-23)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ