Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

20 Temmuz 2024
14 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HAKK’A YOLCULUK


İnsan doğduğu andan itibaren onun Hak yolculuğu başlamıştır. Hatta ilmi ezeliden ana rahmine düşene kadar da zaten yolcu idi. Bu yolculuk ruhun tekâmül yolculuğudur. Ruhun tekâmül edişini (gelişmesi) Niyazi Mısri Hazretleri Divan-ı Şerh’inde şöyle açıklar: 1. İzafi Ruh. (dağlar taşlar) 2. Nebati Ruh (bitkiler) 3. Hayvani Ruh (tüm canlılar) 4. İnsani Ruh Müminler) 5. Sultani Ruh (Nebiler ve veliler)

İnsan doğup akil baliğ olduktan sonra ona aslını, geldiği yeri hatırlatan birçok delil gösterir Allah. Ona Peygamberler, kitaplar, veliler gösterir. Ta ki fark edebilsin diye. Sonra ezanlar, davetler, kulluğun süsü olan ibadetler gösterilir. Bunları fark edip hayatına uygulasın diye.

Biz, Allah’tan geldik. Dönüşümüz de O’nadır. (bkz. Bakara, 156) Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki yolun sonu Hak’ta vuslattır. Ama bu vuslat arifler için başka, gafiller için başkadır. İnsanların çoğu bu yolculukta gafil dolaşır. Bizler bu gafletten kurtulabilmek için yukarıda söylediğimiz bizim için ihsan edilen nimetlere sarılalım.

Ebul Hasan-ı Harakani Hazretleri buyuruyorlar ki: “Yol ikidir: Biri hidayet, öteki delalettir. Kuldan Allah’a giden yol, delalet yoludur. Allah’tan kula giden yol, hidayet yoludur.

Bunu biraz açalım: Kul Rabbini düşünüp tefekkür ettikçe kendi aklı ile düşünecek, kendi zannı ile yorum yapacaktır. Allah’ı kendi zannınca tesbih edecektir. Allah’ı kendi zannınca kayıt altına alacaktır.

İnsan kulluk vazifelerini yerine getirirken onun istediği tek bir şey vardır: Allah’ın onun için hazırladığı nimetlere sahip olmak. Onlardan faydalanmak. Öldükten sonra cennette huri gılman ve birçok cennet nimetlerinden yararlanmak ve “Fi cennetin tecrimin tahtihel enharu halidine fi ha ebeda” ayetine mazhar olmaktır. (bkz. Nisa, 122) Bunlar şüphesiz güzeldir lakin menfaat kulluğudur. Tüccar kulluğudur. Enaniyet kulluğudur. Bu kullukla vuslat mümkün değildir.


Hakk’a varmak istersen Hak sözünü tutmalı
Bağına girem dersen bülbül olup uçmalı
Böyle varlık ile sen Hakk’a ulaşamazsın
Didarın görem dersen nefse arif olmalı
Nefsindir oyalayan hemen seni bu yolda
Kuru sevdayı atıp aşk atına binmeli
Maracel bahreynin sen sırrına ulaşıp da
İnci mercan almaya deryalara dalmalı
Savm-ı salat-ı haccı benlik ile yapma sen
Kulluk edeyim dersen Allah’a kul olmalı
Kulluk öyle bir şey ki gayriden arınmalı
Hakk’ı yansıtmak için Hakk’a mirat olmalı
Mürşid-i Kâmilindir sana kemal bulduran
Gayrıdan arınmaya Tûrabi’mi bulmalı

“Bana yaklaşmak için vesileler arayın” diye buyuran Allah (c.c.), kulu samimiyetine göre muhakkak bir mürşit ile buluşturur. (bkz. Maide, 35) Bu onun vesilesidir. Vuslatına sebep olacak olan yolun başlangıcıdır.

Kul bir mürşit bulup ona tabi olur ise mürşit, müridini tüm zanlarından arındırır. Seyr-i sûlükünde ona Allah’tan ayrı olmadığının; Allah’ın ef’aliyle, sıfatıyla, mevcuduyla kuldan yansıdığının talimini yaptırır. Artık o müridin gönlüne doğru, Allah’tan kula yolculuk başlar.

Mürit bu talimde teslimiyeti ve gayreti nispetinde “hiç”liğe ulaşır. Ef’al, sıfat ve zatını Allah’a nispet eden müridi; Allah (cc) müridin zatına karşılık kendi Zat’ını, sıfatına karşılık kendi sıfatını, ef’aline karşılık kendi ef’alini vererek kendi ile doldurur. Bekabillah yapar.

Bu sırra eren salik; âleme baktığı zaman, Vahdet aynı kesret, kesret aynı Vahdet’tir. Tevhit budur. Tüm mazharlara ayrı ayrı isim vermez. Onları bir bütün halinde görüp her gördüğünde Hakk’ı müşahede eder. Zandan ve zanlarından kurtulup tevhit neşesiyle aşka yolculuk başlar. Artık seyri Seyrullah olmuştur. Yunus Emre bunu bir deyişlerinde “Gönül hayran olur aşkın elinden/ Ciğer büryan olur aşkın elinden” diye bizlere anlatmaya çalışır.

Aşk ile tevhide eren salik, artık şehit olmuştur. O aşkın şehididir. Biliriz ki her şehit, şahit olarak can verir. Allah’ın bir ismi de Eş-Şehit’tir. Âşık, Allah yolunda ölen değil, Allah tarafından öldürülendir.

Allah (c.c.) bir kudsi hadislerinde şöyle buyurur: “Kim beni ararsa ben ona bulunurum. Bulunduğum kulumu kendime âşık ederim. Âşık ettiğim kulumu kendime arif ederim. Arif ettiğim kulumu katleder öldürürüm, diyeti ben olurum. Artık onunla benim aramda bir fark kalmaz.”

Ağır suçların darağacı varsa Hak âşıkları için de aşkın darağacı vardır. Âşıklar bu darağacına seve seve, koşa koşa çıkarlar. Bilirler ki aşkta hiç olduktan sonra, Hak’ta hep olacaklardır. Yalnız AŞK baki kalacaktır.

Değerli dostlar! Bu Hak yolculuğunda tevhidi oluşturan aşktır. Aşkı olmayanın tevhitten de nasibi olmaz. O sadece duydukları ile yetinen kelam sahibi olur. O hep başkalarını anlatır. Birliğe ermez. İkilikte kalanın birlikten nasıl nasibi olsun? Aşka can veren bilsin ki aşk eri olmuştur. “Kişi sevdiği ile beraberdir!” hadisi onda vücut bulmuştur.

Rabbim cümlemizin yar ve yareni olsun. Selam ve dua ile kalın.Enver EFE
İstanbul, 02 Mayıs 2021
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Allah'a ve onun sözlerine inanan o ümmi peygambere iman edip uyun ki, doğruya ve güzele ulaşabilesiniz.
(Bkz. Araf, 158)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ