Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

20 Mayıs 2024
12 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ESSELATÜ HAYRUN MİNEN NEVM!


(Namaz uykudan hayırlıdır!)

Değerli dostlar! Namaz, Müslüman olan her insanın kulluğunu zahir ettiği en güzel ibadettir. Diğer ibadetler gizli olabilir ama namaz ibadeti en azından cuma ve bayram namazları olarak cemaatle kılındığından şahitli bir ibadettir.

Malumunuz namaz günde beş vakit olarak emredilen farz bir ibadettir. Sabahın seherinden sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere gecenin ilk saatlerine kadar olan zaman diliminde eda edilir. (Yatsı namazının imsak vaktine kadar süresi vardır.)

Değerli dostlar! Her Müslümanın eda ettiği beş vakit namazın; dinin temel direği olduğu ve Hakk’ın huzurunda durma, Hak ile konuşma, Hak ile miraç manalarına geldiği büyüklerimiz tarafından bizlere anlatılır.

Bunların hepsi doğru olmakla birlikte, kişi bunlara ilmel yakin mertebesindedir. Ehli tasavvufta ise sabah namazı salikin uyanması, salikin yeniden doğması, salikin fark ehli olması olarak kabul edilir.

Salikin uyanabilmesi için de onu uyandıracak, ona abdest aldırıp namaza davet edecek, ona gerçek kulluğu öğretecek bir müezzinin seslenmesi gerek.

Zahirde sabah namazı, sabahın seherinde kılınan iki rekâtlık bir namazdır. Hakikatte ise Tevhid-i ef’al mertebesidir. Ezanı okuyan müezzin (Mürşit) seni zikr-i Hak ile uyandırır. Abdestini alır, namaza durursun. (Rabıta ile seyr-i sûlük) Birinci rekâtta makam-ı fena, ikinci rekâtta ise makam-ı beka zevkiyle Huzurullah’da olduğunun arifi olursun.

Ehlullahın sabah namazını uyanış olarak tarif etmesi şundandır ki kişinin Mürşide gelmeden evvelki hayatı karanlık ve gaflette idi. Yani kişi yaptığının (ibadet dahi olsa) arifi değildi. Tevhide ereyim derken hep kendisini ayrı görürdü. Ne zaman müezzinin sesini duydu, o davete uydu, o zaman uyananlardan oldu.

Bir salik, mürşid-i kâmilden zikri alınca o kişi bahar mevsimine ermiş gibidir. Nasıl ki bahar gelince kâinat canlanır, nebadatta bir uyanma meydana gelirse salikin de bu uyanma ile vücudu, aklı, fikri, gönlü zikirden meydana gelen feyz-i ilahi ile canlanır. Saliki ilahi neşe ve zevk ihata eder.

Böyle ilahi bir zevke eren salik, kendisini gaflet uykusundan uyandıran mürşidini durmadan anar, metheder. Artık mürşidinden ayrılmaz, yeter ki salik uyanmış olsun.

Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da kıl. Çünkü namaz seni kötülüklerden men eder. Elbette Allah’ı zikretmek en büyük ibadettir. Allah ne yaptığınızı bilir. (bkz. Ankebut, 45)

Sabah namazı, zikre davettir. Seni şirkin her türlüsünden uzaklaştıran hakiki kulluğa davettir. Enfüs ve afakta Lâ ilahe İllallah gerçeğine davettir. Mürşidine sıdkı sadakatle iman edip O’nun gösterdiği yoldan giden için aşka ve vuslata davettir. “Sizden hiçbir ücret ve karşılık istemeyenlere uyun. Doğru yolda olan kimseler onlardır.” (bkz. Yasin, 21)

Değerli dostlar, insan bu davete uyup icabet ederse ona bir elbise giydirilir. Ona giydirilen bu elbise tevhit elbisesidir. İkilikten, şirkten ve zanlarından arınıp seyr-i sûlükünde vahdete erme, vuslata erme yolculuğuna sefer eylemesidir. Tevhide eren gerçek insanlığını, özünü bulur. Kişi böylece “Men arafe nefse Hu” hadisinin mazharı olur. Ebedi olarak Hayy olan Allah’ta yaşar. “Biz Allah’tanız, dönüşümüzde O’nadır.” (bkz. Bakara, 156)


Abdesttir namaza rabıta olan
Ezan-ı Muhammed davetin olsun
Hulusi kalp ile namaza duran
Kuran-ı Kerim’den kelamın olsun

Kıyam dur namaza ol Elif gibi
Sakın taviz verme yaşa dinini
Mirac-ı Nebi’nin hediyesini
Kulluk duruşunda rukundan olsun

Azamet sahibi olsa da Rabbin
O’nun haşyetinden ürperse kalbin
Kul olduğunu bil edebin takın
Rabbine secden gönülden olsun

Âliy-yül alâ dır O’nun cemali
Tahiyyat ta olan duyar selamı
Kulun Rabbi ile olan kelamı
Melaike duyup şahidan olsun

Tespihi zikir yap dola diline
İman da yakışır takva ehline
Tûrabi’m sohbetin seher yeliyle
Hak âşıklarına duyuran olsun.
 

Rabbim cümlemizin yar ve yareni olsun. Selam ve dua ile kalın.Enver EFE
İstanbul, 16 Nisan 2021
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
(NİSÂ - 79 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ