04 Aralık 2023
21 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


DERYA DAMLADA GİZLİDİRRabbimin nurunun tecellisinde
Enel- Hak nidası zahirim dedi 
İsmi Şerifini tüm bedenimde 
İşittim şahidim. Zakirim dedi 

Kalmadı hiç ağyar herşey aşina 
Cihanda her zerre hizmeti Hak’ka 
Hayır ve şer diye hiç yorum yapma 
Her gördüğünde ben failim dedi

Perdeli gözlermiş bizi yanıltan
En büyük perde de kulun zannından
Hak’ka teslim olan kurtulur zandan
Doğdu gönlüm içre mevcudum dedi

Arayanlar seni hep böyle buldu
Bulan da, gören de hep Kendi oldu
Aşık maşuk’unda hiçliğe erdi
Seven gönüllerde Vedud’um dedi

Ekber-ül Tûrabi’m hayretim arttı
Her şey tamam oldu gafletim kalktı
Evvel, Ahir, Zahir, Batın’ım farklı
Sende pinhan olan sırrınım dedi
(Ekber-ül Tûrabi)


“Allah (cc); Evvel’dir, Ahir’dir, Zahir’dir, Batın’dır.” ayetinde Zahir ve Batın’lığını insanda hem sır, hem de zahir etmiştir. (bkz. Hadid, 3) Bu, insanlığını bulup kemale erenlerden zahir olur, henüz kemale eremeyenlerde ise batındır, gizlidir. Anlayıp arif olanlar için bu böyledir. İspata lüzum yoktur. Çünkü insan, hem “enes” (dost, vasi, vekil) ünsiyet sahibidir; hem de “nisyan” (dost olamayan, geldiği yeri unutan, beşer) Hak’ka asilik edendir.

Niyazi Mısri Hz.leri bir deyişlerinde: “Hak’tan ayan bir nesne yok / Gözsüzlere pinhan imiş.” diye buyurur.

Cenneti irfana dahil olanın kande baksa gördüğü didar olur,
Gözsüz olanlar ol yüzü görmez, O’nu gören hep ulul ebsar olur.

Niyazi Mısri Hz.lerinin kastettiği Cennet-ül irfan, irfan cennetleridir. Tevhitte Fena-fillah makamlarının her bir mertebesinde tecelli ile beraber, Cennet-ül ef’al, Cennet-ül sıfat, Cennet-ül Zat kapıları vardır ki kim o kapılardan içeri girerse gördüğü hep didar olur. Bu hal, bu mertebelerde olmayanlar için sırdır. Tevhit ehline sır olmaz. Cenab-ı Resulullah Efendimiz: “Rabbiniz aşikârdır. O’nu örtecek hiçbir sebep yoktur.” diye buyurur.

Sevgili dostlar! Özetleyecek olursak insan bir hazinedir. İnsanlığını bulduysa insan bu kâinatın sahibidir. Kendinde var olanı bildiyse insan o deryanın katresidir. O deryaya ulaşmış ise insan Hakk’a Vasidir. O gönlü masivalardan temizleyip oraya Rabbini yerleştirdiyse, ona halife olduysa insan gönlü bahri ummandır. “İnsan Hak’ta, Hak insanda! Arama sen uzakta!” diye buyurur Efendimiz.

Dil ancak bu kadar anlatabiliyor, kalem ancak bu kadar yazabiliyor. Son sözü yine Yunus Emre’ye verelim: “Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm.”

Hakikatte Allah, kendi ilminde Musavvir esması ile tasarladığı tüm varlıkları ol emri ile Halûk sıfatıyla halk etmiştir. Ne yarattı ise kendi varındandır. Ezelden ebede bu âlemde, her zerrede Allah’sız yer yoktur. Allah; Zatı, Sıfatı, esma ve ef’aliyle âlemleri afak ve enfüsü ile ihata etmiştir. Hakikat budur. Hakk’ın yarattığı gevher ile senin hiçbir farkın yoktur. Zira gevher de sen de Allah’tansın. Öncelik sonralık yoktur. Zahir (görünenler) bizi yanıltmasın.

Rabbim cümlemizin yar ve yareni olsun. Selam ve dua ile kalın.Enver EFE
İstanbul, 01 Eylül 2021
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
"Oysaki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır."
(SÂFFÂT - 96)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ