Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

20 Mayıs 2024
12 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


DİNMEYEN YARA KERBELA


Cenab-ı Resulullah’ın veda haccında yaptığı konuşmanın sonundaki “Ey iman edenler! Benden sonra size iki emanet bırakıyorum: biri Kur’an, diğeri Ehlibeytimdir. Onlara tabi olduğunuz müddetçe dalalete düşmezsiniz.” hadisi neticesinde Hz. Hüseyin; Hatem-ül Nebi olan dedesinin, Nübüvvet Sancağının velayet silsilesinden gelen babası Hz. Ali ve ağabeyi Hz. Hasan’dan sonra gelen üçüncü İmam’dı.

Hz. Hüseyin sevenleri ile birlikte Kûfe’ye giderken kesinlikle yezide biat etmeyi düşünmüyordu. Hak ve adalet olarak yola çıkmıştı. İslam siyaset geleneğine aykırı bir yapılanmanın önüne geçmek için mücadele veriyordu ve bu uğurda kararlı idi. Hz. Hüseyin’in yakınları ve dava arkadaşları kendisini haklı buluyor ve bu yolculuğun sonu şehadet bile olsa ona sonsuza kadar bağlılıklarını bildiriyorlardı.

Hz. Hüseyin ve ordusu(!) Kûfe yakınlarında Kerbela denilen bir beldede yezidin ordusu tarafından durduruldu. Bu sırada yezidin güvendiği zalim ve gaddar üç yöneticiden Ubeydullah Ziyad Kûfe valisi, Ömer bin Sa’d ordu kumandanı, Şemr Zilcevşen kumandan yardımcısı idi.

Ömer bin Sa’d ordusunu öyle bir konumlandırmıştı ki Hz. Hüseyin’in karargâhı ile Fırat nehrinin arasına çok kalabalık asker yığdı. Gayesi Hz. Hüseyin ve yakınlarını susuz bırakıp Hüseyin’i biate zorlamaktı. Ömer bin Sa’d. Hz. Hüseyin ile birkaç defa buluşup biat istediyse de Hz. Hüseyin ‘sonu ölüm olsa da ben yezide biat etmem’ dedi ve gerekçelerini tek tek saydı.


Hz. Hüseyin’in yezide biat etmemesinin nedenleri:
*Allah’ın dinini tahrif eden, bozup yıkan yöneticiye biat edilmezdi.
*Yönetim mevkiinde bulunup da Resul-u Ekrem’in Sünnetine aykırı davrananların yaptıkları tasvip edilemezdi.
*Bütün bu olumsuzluklara ilaveten, Allah’ın kulları arasında haksızlık yapan zalim yöneticiye durumunu değiştirip düzeltmesi için tavır konulmalıydı.
*Hilafeti saltanata çeviren, içki meclisleri ile sabahlara kadar âlem yapan, dini ve ibadetleri alaya alanlara biat edilemezdi.

Ubeydullah Ziyad, Ömer bin Sa’d’ı Hz. Hüseyin’in karşısına bilerek ve kasten çıkarmıştı ki gerekçesi şöyleydi: Ömer bin Sa’d Hz. Hüseyin gibi Kureyş’liydi. Bu savaşta karşı karşıya gelmeleri yezidin elinde bir koz olacaktı. Ömer bin Sa’d, seçkin sahabilerden Ebi Vakkas’ın oğluydu ve aynı zamanda Ebi Vakkas, Cenab-ı Resulullaha anne tarafından akrabaydı. Buna göre Ubeydullah Ziyad, hem geleneğe göre kabile yapısı denk olan, hem de manevi mertebesi itibariyle Müslümanlar arasında tanınan bir zatın oğlu olarak bilinen bir şahsı Hz. Hüseyin’in karşısına koymayı siyaseten uygun görmüş ve belki de Rey valiliğini bunun için baskı unsuru olarak kullanmıştı.

İlginç olan bir şey daha var ki namaz vakitlerinde yezidin ordusundan birçok asker, Hz. Hüseyin’in arkasında namaza durup kendilerine O’nu İmam yapıyor, namaz bitince tekrar geriye dönüp Hüseyin karşısında saf tutuyorlardı. Yani gönülleri Hz. Hüseyin’den yana olmasına rağmen, kılıçlarını yezidten yana kullanıyorlardı.

Değerli dostlar! Yazımızın başındaki Hucurat suresi 14. ayeti kerimeyi bu ahval üzere bir daha gözden geçirip tefekkür edelim. Yani inandım demek başka, iman etmek ise başka şeymiş. Hz. Hüseyin, yezide karşı bu kıyamı ile bizlere çok şey anlatıyor. Tabi düşünüp anlayabilenler!..

Sonuç olarak, Hz. Hüseyin’in yaptıklarıyla ilgili şu söylenebilir:

O, temel İslami değerlere uymayan yöneticilerin uygulamalarında ortaya çıkan, İslam siyaset geleneğine ters düşen, tahribatı tüm toplum kesimlerini ve Müslümanların gelecek yüzyıllarını kapsayacak olan bir yanlışlığa hak ve adalet duygusuyla karşı çıkmış ve düzeltmeye çalışmıştır. O kötülüğe ve kötü olana karşı direnmiş, hak ve adalet uğrunda şehit düşmüştür.


Selamullah, salatullah, selam olsun Şah Hüseyin’e.
Selamullah, salatullah, selam olsun Ehlibeyte.
Selamullah, salatullah, selam olsun Ehlibeyt dostlarına.

Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Selam ve dua ile kalınız.Enver EFE
İstanbul, 10 Ekim 2020
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
(NİSÂ - 79 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ