Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Haziran 2024
18 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


İLAHİ HÜVİYYETİN AYNASI


Nefsimiz mütmain oldukça, batından gelen ilhamlar aynı güzellikte enfüsümüzden de yansımaya başlar. Tabidir ki gönül temizlendiği kadarı ile zahire yansır. Hadis-i şerifte “Allah sizin dış görünüşünüze bakmaz. Kalplerinize ve amellerinize bakar” buyrularak bir yönüyle bize bu hususu açıklar. Masivalardan arınmış bir gönül, nefsi natıkamızın merkezi durumunda olup, bütün vücuda yani zahir bedene hakim olur. İlm-i hakikatte şu husus çok önemlidir, değerli dostlar. Masivalardan arınmış, temiz, pak bir gönül, güzel ameller ile zahir olur. Kirlenmiş bir gönül ise kötü amelleri ile zahire çıkar. Peygamber (sav.) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Vücudda bir organ vardır. O iyi olursa bütün vücud iyi olur. O kötü olursa bütün vücud kötü olur. O organ kalptir.” diye buyurarak, gönlün özelliklerinden bahsetmektedir.

İlahi hüviyyetin dördünden birisi olan evvelimiz, ben veya benim dediğimiz varlıklarımızdan birisi olduğu, ahirimiz ise ilmi hakikatimiz olduğu mütefekkirlerimizce ifade edilmiştir.

Dervişin bütün gayesi; “Evvel” hali olan ilmi hakikatine diğer bir ifade ile asliyetine ulaşmış olarak evveline dönmektir. Bundan da anladığımız şudur ki; biz bu iki temel esasla, zahirden batına, veya evvel’den ahir’e nihayetsiz bir yolculuğa çıkan yolcularız. Evveli olan ilmi hakikati ve batını olan nefsi natıkası ile zahir bedenine sağlam-sağlıklı yolculuğun sonucu ‘’ahir’’ olarak Rabbine kavuşmaktır.

Hakikatimizin, nefs-i mütmain yöntemleri ile “zahir-batın-evvel-ahir” bütünlüğü içerisinde dengeli bir şekilde istikamette olması gerekmektedir. Bu dört temel esasın, nefsimizin tezkiyesi için yaşamımızın önemli bir parçası olduğunun tefekküründe olmamız gerekmektedir. Bizleri hakikatimize ulaştıracak olan bu dört temel esası dengeli bir şekilde hem zahirimizi etkileyecek, hem de batınımızı güçlendirecek şekilde; evvel-ahir dengesini Cenab-ı Hakk’ın arzu ettiği doğrultuda kurmalıyız. Batınımızda meydana gelebilecek manevi hastalıklar oluştuğunda onu derhal tedavi yoluna gitmeliyiz. Zira batıni hastalıklar bir süre sonra zahirimizi de etkileyecektir.

Rabbim; evvel-ahir, zahir-batın yönleriyle her şeyi bilici olarak insanda en kemalli bir şekilde tecelli ettirmektedir. Şu ayet-i kerimede bunu ifade etmektedir: “Nerede olursanız o (ilahi hüviyetiyle) sizinle beraberdir.”  (Hadid, 4).

İşte tam da bu maksat için insan, hem zahirini hem batınını tehvid edip, en kemalli noktaya ulaşabilecek hüviyette halk edilmiştir. İnsan ölüm gelmeden önce bu kemale ulaşarak kendi hakikati olan evveline ulaşacaktır.

Sonuç olarak; “zahir-ahir-batın-evvel” bütünlüğü içerisinde, hakikatine mani olabilecek olumsuzlukları tedavi ederek, nefsini mütmain edecek olanlar arifibillahlardır. Hakikat yoluna intisap eden ve varlığını Hak’tan ayrı görmeyen insanların gönlünde mihman olan Cenab-ı Hak tarafından yönetilmektedir. Peygamber (sav.) Efendimizin “Beni gören Hakk’ı görür” hadisinin bugün de varislerine yansıdığı gibi.

Rabbim, cümlemizi evvelini ahirini zahirini ve batınını bilenlerden eylesin.

Rabbim, cümlemizden razı ve hoşnut olsun.

 Mustafa AYALTI
Akçay, 15 Temmuz 2019
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler.
(NÛR - 22)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ