Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

12 Nisan 2024
3 Sevval 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HAK


Pek çok manasının yanında gerçek, doğru ve hakikate tam uygun olma anlamına gelen hak kelimesi mastardır. Rabbimizin mastar olan diğer isimlerinde olduğu gibi mastarın ifade edebileceği bütün anlamları kendinde toplar, yani Hakk’ın bizzat kendisi olduğunu gösterir. (Lokman- 30)

O’nun sözünde yalan, vaadinde aykırılık, fiilinde hikmetsizlik bulunmaz. O’nun varlığı Hak olduğu gibi, isim ve sıfatları, sözleri ve fiilleri de Hak’tır.

Kur’an’da Hak

Kur’an-ı Kerim’de “Hak” kelimesi çeşitli formlarda kullanılır. Bu zengin kullanım içinde pek çok yerde Allah’a nispet edilmekte olup bunların bazısında doğrudan Zat-ı ilahiyeye izafe edilir. (Kehf-44, Hac-6-62, Nur-25, Lokman-30) Kur’an’da yüzlerce kez tekrarlanan Hak kavramı Allah’tan başka, Hz. Peygamberin (Bakara-19, Tevbe- 62, Neml- 79) ve dinin (Tevbe- 29, İsra- 81) Hak olduğunu da ortaya koyar. Hak aynı zamanda Kur’an’ın da ismidir. (Bakara- 176, Yunus- 94) Kur’an’da “Hak” kavramının bütün boyutlarıyla ve kuvvetle vurgulandığı yer Yunus suresidir.

Hak – Batıl

Hakk’ın zıddı batıldır. Gerçek dışı ve asılsız anlamına gelir. Bir şey hak ise onun varlık içinde bir yeri ve anlamı vardır; batıl ise anlamsız ve amaçsızdır. O yüzden batıl yok olmaya mahkûmdur. (İsra- 81) Allah’ın yarattığı hiçbir şey batıl değildir. Hakikat, bizatihi hakikat olduğu için güzel; batıl da batıl olduğu için çirkindir.
Hak geldikten sonra batılın ortaya bir şey koyma veya durumu haktan önceki hale geri döndürme gücü asla yoktur. (Sebe- 49)

Hakkın Tecellisi

Bu isim bize bir gerçeklik anlayışımızın olmasını ilham ettiği gibi, etrafımızda olup biten her şey hakkında da gerçekçi olmamızı, her şeye hakkını vermemizi hatırlatır. İbn Arabi’ye göre bu isim kime tecelli ederse o, işlerin hakikatine vakıf olur; asılsız düşünce ve davranışlardan korunur. Artık onun bütün hareketleri hak çerçevesindedir. Hakk’a böylesine tabi olan elbette Hakk’ın himayesinde olur. (Kehf- 44)

İnsanda Hak

Hz. Ali (k.a.v) “Siz önce Hakk’ı tanıyın, sonra haklıyı haksızı ayırt edersiniz.” buyuruyor. Değerli dostlar, Hakk’ı tanımamız için yukarıda da bahsettiğimiz gibi önce duygu ve düşüncelerimiz, sonra fiil ve sıfatlarımızdan hakka ve haksızlığa karşı olumsuz hiçbir fiilimizin olmaması icap eder. Hatta kişi ef’alinde, sıfatlarında ve tüm vücudunda “ben ve benim” diye sahiplendiği her şeyi Hakk’a nispet etmelidir. Kişinin varlık iddiasından arınıp, hiçlik mertebesine ulaşabilmesi için Hak’tan gayrı ne varsa bunların bir tamamından kendisini arındırması gerekir. Nitekim Ehlullah bunun için “Sil süpür masivayı ta tecelli ede Hak / Padişah gelmez saraya hane mamur olmadan” diye bizlere yol gösteriyorlar.

Hakk’ın mütevazi, has kullarının nazarlarında övülmek ve yerilmek bir olmuştur. Bu güzel insanlar, Hakk’a aynadır. Sıkıntı ve genişlik, noksanlık ve kemal, meth ve zem, sevinç ve gam onların yanında birdir. Çünkü birlik makamına kavuşmuş olana, Zat’ın kemalini inkâr ve ikrardan zerre kadar kalbine üzüntü gelmez. O, mir’at-ı Hak olmuştur. Metih ve zemmi, konuşanın kendi sıfatı bilir. Kemal sahibinin kemali ve nakısın noksanı gördüğünü bilir. Bundan dolayı, bunların onun yanında zerre kadar değeri kalmamıştır, ayn-ı Hak olmuştur.Enver EFE
İstanbul, 15 Ekim 2018
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Şu bir gerçek ki, Allah ve melekleri, o Peygamber'e destek verirler/onun şanını yüceltirler. Ey inananlar! Siz de ona destek olun/onun şanını yüceltin ve ona içtenlikle selam verin.
(Bkz. Ahzab, 56)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ