02 Aralık 2023
19 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ






HAKK’A KUL OLMAK


Kul, kuran lisanı ile abd kelimesinin eş anlamlısıdır. Kul; mabuda (Allah’a) ibadet eden, secde eden, Hakk’ı öven, Hakk’ı tavsiye eden, Hakk’ı yaşayan ve yaşatandır. Kul, Allah (cc.)’ın emir ve yasaklarını harfiyen uygulayandır. Kul, kendi kabından (vücudundan) ef-al’i ile, sıfatı ile, mevcudu ile Hakk’ı yansıtandır. Kul, kendisini Hak’ta fani edip, Hak ile baki olandır.

Kulluk, kişi akıl baliğ olduktan sonra, otuz iki farzı öğrenip, hayatına uygulamakla başlar. Daha sonra kişi, bu ibadetlerin manasını ve derinliğini merak edip araştırdıkça ibadetin önemini anlamaya çalışır. Bu merak, bu anlayış kişiyi Rabbine doğru aşkla, sevgi ve muhabbetle çekmeye başlar. Kulluk, insanın sıfır noktasından, sınırsızlık noktasına kadar olan tekâmül halidir.

Kul, İslâm’a giriş olarak kabul edilen kelime-i tevhidin “Abduhu ve Resuluhu” bölümünün mazharı olabilmektir. Bu tabir, Cenab-ı Resulullah için kullanılmışsa da, kul olmak Peygamberlikten önce ibadet ile şereflenmektir.

Bizler kulluğu Cenab-ı Resulullah’ın hayatından ve O’nun sünnetlerinden günümüze kadar tebe tabiin olanlardan talim edip öğreniyoruz. Kulluk, tamamen ahlâk-ı Muhammedi’yedir. Kulluk müminlerin verası, zühd ve takvası ile Allah’a yaklaşma (Hak’ta fani olma) ve O’nun rızasına rıza gösterme halidir.


En âlâ makamdır bu kullukta daim olmak
Kulum desen bir kere başka bir şey istemem
Ekber-ül Tûrabi

Kul, Peygamberlikten sonra insanın Hak katında en yüce makamıdır. Sureta yeryüzünde yaratılmış bütün insanlar, Hakk’ın kuludur denilse de bunların içinde inananlar ve inanmayanlar var. İnananlar içinde Müslüman’ı var, mümini var, münafığı var, velisi var. Bunların hepsi de insanın Allah (cc.)’a olan sevgi ve imanının dereceleridir. Bunların içinde, iman-ı salih olanlar, iman-ı mutlak olanlar, ahsen-el imanlı olanlar Hak katında makbul olanlardır.

Türkçemizde “bende” kelimesi kul anlamındadır. “Bendeniz” ise kulunuz manasınadır. Yani bu kelime bile kişinin sevgisinden doğar. Kulun Allah (cc.)’ı sevmesi güzel bir şeydir. Bunun daha da güzeli, Allah (cc.)’ın kulu sevmesidir ki, “İza tekarrebe abdi bi nevafili veiza ahbabtü küntü sakiahu yesmehu bihi ve basara hu illezi yüessirü biha ve lisanu hüllezi yentikıbiha illah”, yani “o kulumun gözünden gören, kulağından işiten, dilinden söyleyen, elinden tutan biz oluruz.” Hadis-i Kudsinin mazharı olabilmektir.


Ey Tûrabi bu tevhidi özünde bulanları
Ab-ı Kevser içirip de ismini kul eylemiş

Ne cömertsin ya Rabbi, kendini kuluna sunuyorsun!

Rabbim, kulluk tekâmülümüzde gayretimizi daim eylesin. Azımızı çoğa saysın, bizleri sevdiği kulları ile haşreylesin. Rabbim cümlemizin yar ve yareni olsun.



Enver EFE
İstanbul, 27 Mart 2019




Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.
(BAKARA - 43 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ