23 Eylül 2023
8 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


EŞYANIN HAKİKATİ


Günümüz Türkçesinde insanların kendileri için kullandıkları her türlü araç gerece “eşya” denir. Yine bizlerin günlük yaşantılarımızda karşılaştığımız ilginç olaylara, isim bulamadığımız, hatırlayamadığımız, görüp de tarif edemediğimiz, bilip de anlatamadığımız veya yaşayıp da açıklayamadığımız her türlü olguya “şey” deriz.

Örnek vermek gerekirse; “Başıma ilginç bir şey geldi” veya “dostluk öyle bir şeydir ki” cümlelerinde olduğu gibi anlatamadıklarımızın hepsine “şey” deriz. Bununla beraber “eşya” bu “şey”lerin çoğuludur.

Cenab-ı Hak Kur-an’ı Kerim’de Hz. İbrahim’in (as.) lisanından “Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır.” diye buyuruyor. (En’am-80) Bu “şey”lerin içinde biz de varız. Sevgili Peygamberimiz: “Kendini bilen Rabbini bilir.” diye buyururlarken, Rabbimizin bizden gayrı bir varlık olmadığını buyuruyor aslında.

Vuslat, sevenin sevdiğine kavuşması demektir. Bu kavuşmayı fiziki şartlar altında düşünenler avam-ı nastır. Âşık ise vuslatı kendinden kendine bir mana yolculuğu olarak yapar. Bu yolculuğun sonundaki kavuşmaya tasavvuf da vuslat veya visale ermek denir. Bu vuslatın buluşma noktası, dervişin kalbi olduğuna göre, insan Rabbini daima kalbinde tefekkür edip zevk duyacaktır.

Âşık, şayet Rabbini dışarıdaki “şey”lerde ararsa bu onun ayıbıdır, gafletidir, şirkidir. Nitekim Mecnun yıllarca Leyla’yı çöllerde (dışarıda) arayıp sormasına rağmen vuslat mümkün olmazken, ne zaman ki Leyla’nın kendisinden ayrı olmadığının arifi olup, bundan da zevk duymaya başlamıştır, işte o zaman onun aslında kendisinden ayrı olmadığını anlamıştır. Başkaları Mecnun’u sınamak maksadı ile “Leyla için kolunu keser misin?” diye sorduklarında, tereddütsüz satırı tam koluna vuracak iken “kolum Leyla olmuş” demesi boşuna değildir.


Bülbül gülün yaprağında çiğdeminden beslenir
Gül kokusun bade yapıp sermest olur zevklenir
Vuslatının özlemiyle, hasretinle demlenir
Her bir kadeh sen olursun Billah Sultan aşkına
Ekber-ül Turabi

Kur’an-ı Kerim, Cenab-ı Resulullah’ta bir bütün olduğu halde nasıl ki yirmi üç yılda ayet ayet inip nüzulûnü tamamladı ise Mürşid-i Kâmil’in sohbetlerinin aşığı kademe kademe olgunlaştırması ve kemale erdirmesi için belli bir zamanın geçmesi gerekir.

Sevgili Peygamberim “Rabbimi Rabbimle bildim” diye buyururlarken, bizler bilinecek, görülecek ve âşık olunacak bir Allah olduğunun arifi olacağız. Bunun içinde kendimizdeki bütün “şey”lerimizde Hakk’ı bilmeye ve görmeye çalışacağız. Seyr-i sülûkümüzde bu bilip tanıma gayretlerinde bizlere öğretilen ve talim ettirilen her “şey” de fail-i mutlak olanın Hak olduğunun arifi olacağız.


Çeşmelerde bardağın doldurmadan kor isen
Bin yıl da dursa dahi kendi dolası değil
(Yunus Emre)

Bu Hak yolculuğunda Hakk’ı bilip tanımak istiyorsak, biz talip olacağız, biz gayret edeceğiz, biz tabi olacağız, biz sevip âşık olacağız. Bizden gayret olmasa, Hak’tan hidayet olmaz unutmayalım. Ve sonunda anlayacağız ki bizden gayret eden de Hak imiş.

Bundan dolayıdır ki Mürşid-i Kâmiller, Allah’a âşık olup O’nu arayıp bulmak isteyenlere Hakk’ı ef’aliyle, sıfatıyla, zatıyla anlatmaya çalışırken aslında tüm bu “şey”lerin bir tamamının bizden gayri olmadığını söylüyor. Bizler kendi vücudumuzdaki hareketliliğinn(Lâ faile İllallah), kendimizdeki güzelliğin (Lâ mevsufe İllallah), vücudumuzdaki var olanın (Lâ mevcude İllallah) olduğunun arifi olacağız ki bizdeki ve âlemlerdeki tüm bu “şey”lerin hakikatinin Hak olduğu nu müşahede edelim. Çünkü her “şey”in aslı Allah’tır.

Rabbim, kendimizi ve Rabbimizi arayıp bulma ve tanıma yolculuğumuzda cümlemizin yar ve yardımcısı olsun.Enver EFE
İstanbul, 28 Nisan 2019
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.
(ASR,3)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ