28 Şubat 2024
18 Şaban 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


NURU MUHAMMEDİYYE


Sözlükte aydınlık, ışık anlamına gelen Nur; Esma-yı Hüsna'dan bir tanesidir. Allah (cc)’ın zahir ismi ile tecellisine nur denildiği gibi Kur’an-ı Kerim’de ve Hadis-i Şeriflerde de buyurulduğu üzere “insanların önünü aydınlatıp doğru ve gerçek olanı görmelerini, Hak ile batılı, hayır ile şerri ayırt etmelerini sağlayan manevi ve ilahi ışık” manasını da ihtiva etmektedir. Bunun karşıtı ise zulmettir.

Nur-u Muhammediye’yi, hakikat-i asliyemiz yönünden tefekkür ettiğimizde; Cenab-ı Hakk’ın nazargah-ı ilahiyesi olan gönlü, masivadan temizleyen ilahi kaynağa nur denildiğini, o nuru gönül aleminde fark eden ve Rabbinin arzu ettiği doğrultuda istikamet üzere olan derviş, alemlerin Rabbinden ayrı olmadığının farkındalığı ile gönlünü masivadan temizleyerek, gönül kalesinde hakimiyeti sağlar ve gönlünü bir ayna haline getirerek, tevhid bayrağını gönül kalesine diker.

Zahirde böyle değil midir zaten değerli dostlar? Hoşumuza giden bir şey için "gözüm gönlüm nurlandı" deriz. "Yüzünden nur-u ilahi silinmiş" veya "yüzü nur gibi, nur yüzlü" gibi ifadeler ile tanımlarız insanları. Bir başka ifade ile de çok beğenilen işler için de "nurun ala nur" deriz. İşte nur böyle bir şey.

Muhammed-i Nur, Hz. Muhammed'in Nur’u manasındadır. Buna Hakikat-i Muhammediyye de denir. Allah (cc.)'ın kainat yaratılmadan önce ilk yarattığı şey Peygamber Efendimizin nurudur. Diğer bütün insanların, O'nun nurundan yaratılmış olduğu hadis-i şeriflerde beyan edilmektedir.

Allah (cc.) ilk yarattığı Peygamberimiz (sav.) Efendimizin nuru olup, Peygamberlik nuru anlamına gelen Nur-u Nübüvvet, Hz. Adem'den başlayarak, günümüze kadar gelmiş, Varis-i Nebi’ler vasıtası ile devam etmektedir, edecektir de. Ehli hakikat düşüncesinde, varlığın ilk tecelli makamı ‘’Nur-u Muhammediyye’’ veya ‘’Hakikat-i Muhammediye’dir.

Nur-u Muhammediyye'nin; ‘’İnsan-ı Kamil’’, ‘’Hakikat-i İnsaniye’’ ve ‘’Hakikat-i Ademiye’’ şeklinde süre geldiğini, gelmekte olduğunu nacizane belirtmek isterim. Bu şekilde, Peygamberimiz (sav.) Efendimizin Nübüvvet Nuru, diğer peygamberlerimizin nurunu kuşatmıştır. Efendim Hazretlerinin bir sohbetlerinde buyurdukları üzere; Nur her ne kadar bir ışık hüzmesi olsa da ''NUR''un' İlahi aşkın zuhur mekanı olduğunu bizlere buyurmuşlardır. Himmetleri daim olsun.

‘’Sevgi’’ kavramı ile bütün yaratılmışlara bu pencereden bakılmasının nedeni de ‘‘Nur-u Muhammedi’’ düşüncesidir. Nur-u Muhammedi düşüncesi ile yaratılmışlara sevgi merkezli bakmanın çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Çünkü bu anlayışa göre; bütün yaratılmışların varoluş sebebi, sonuçta bir insan olan Hz. Peygamber (sav.) Efendimizdir.

Anlaşılan odur ki bu alem yaratılmazdan önce her şey yokluk karanlığında yani Amaiyet’te idi. Cenab-ı Hak; lütuf ve ihsanı ile bu karanlığa son verdi ve bütün varlıklara çekirdek olacak ilk mahlukunu yarattı. Bu varlık, Nur-u Muhammed-i idi. Peygamberimiz (sav.) Efendimiz, Bir Hadis-i Şeriflerinde: ''Allah (cc.)’ın ilk yarattığı şey benim nurumdur.” diye buyurmaktadır.

  

Devamı için tıklayınızMustafa AYALTI
İstanbul, 08 Ocak 2019
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Bunun sebebi şudur: Bir toplum kendilerinde bulunan
(iyi davranışlar)ı değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
(ENFÂL-53)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ