Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

19 Mayıs 2024
11 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


AŞIK-MAŞUK


Allah (cc.), Bakara Suresi Ayet 165’te ''İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Mü’minlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi." diye buyurmaktadır. Bu ayetteki şiddetli sevmekten maksat; AŞK’tır değerli dostlar.

Mevlana Hazretleri aşkı bize şöyle ifade buyurmaktadır: ''Bir insan için gerçek aşk, kendi varlığından geçerek Allah’ta fani olmak, yaratıcıya tam bir gönül bağı ile bağlanmaktır. Gönlünü Allah’a vermiş bir insanın artık kendi benliği kalmamıştır. Bir insan neyi, kimi tutku ile severse bu aşk onun gerçek varlığının ve varoluşunun bir yansımasıdır.’’

Yukarıda arz ettiğimiz ayetten de anlaşılacağı üzere; AŞK, Arapça bir terim olup, aşırı derecede sevmek anlamındadır. Cenab-ı Hak bir Kudsi Hadisinde "Ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi murat ettim, bu alemi yarattım!" diye buyurmaktadır. İlahi aşkın kaynağının bu Hadis-i Kutsi olduğu bizlere ifade edilmektedir. Çünkü Allah'ı bilmek, Allah’ı tanımak ancak ilah-i aşk ile mümkün olabilmektedir.

Sultanlarımız, tasavvufi manada iki türlü aşkın olduğunu bizlere beyan buyururlar. Birisi mecazi aşk, diğeri hakiki aşktır. Mecazi aşk yani insani aşk, hakiki aşka yani ilahi aşka giden yolda belki de bir tefekkür durağıdır. Mecazi aşk ile hakiki aşk; aşıkla maşuk arasında hissi bir irtibat olup, aynı zamanda Maşuk’a giden bir yolculuktur bir köprüdür.

Hakiki ve mecazi aşk arasındaki farkı anlamak için, maşuk kavramını ilahi ve beşeri olarak iki şekilde ele alabiliriz. Bunlar şem ve pervanedir. Pervane, aşkın ateşinde yanarak canını sevgilisi uğrunda seve seve feda etmesidir. Zira hakiki sevgiliye kavuşabilmek için madde alemindeki bütün varlıklarından ve sevdiklerinden ne varsa hepsinden firar edip, mana alamindeki sevgilisine, sevdiğine vuslat için ulvi bir yolculuğa çıkması gerekmektedir. Aşığın elindeki tek sermayesi vardır oda canıdır. Pervane bu sebeple şem’in ateşinde kendini yakma gayretindedir. Çünkü; amacı, Rabbine vuslattır.

Allah'ı gerçekten seven kişi, O'nun yarattıklarını hiç ayırt etmeden (nebadat, cemadat, hayvanat, insanat) aynı derecede sever. Çünkü; yaratandan ötürü yaratılanı sever de ondan. Bu aşk güzele değil, güzelliğedir değerli dostlar. Varlıklarda tezahür eden Allah'ın sanatını, kudretini, rahmetini, lutfunu ibretle temaşa eder ve herkesi, herşeyi sever. Bu aşka bazen "mecazi aşk"la da ulaşılır. Bundan dolayı "mecazi aşk, gerçek aşkın köprüsüdür" diye ifade edilir.

 

Merhum Aşık VEYSEL ne de güzel ifade buyurmuş şu dörtlüğünde;

 

Güzelliğin on para etmez,

Bu bendeki aşk olmasa.

Eğlenecek yer bulamam,

Gönüldeki köşk olmasa.

Vahdet-i vücut felsefesi; Allah (cc.) bilmeyi ve tanımayı aşk yolu ile gerçekleştirmek gayretidir. Çünkü manevi aşk, Allah (cc.)'ın  zatına mahsus bir özelliktir. Kainattaki sevginin doruk noktası insandır. O yüzden insan hem sevendir, hem sevilendir. Bu yüzdendir ki, hakikat yocuları aşktan başka hiç bir şeyle meşgul olmazlar, vakitlerini de heder etmezler. Onların bedenleri aşk ile diri kalır, onlar için aşksız yaşamak ölmek demektir. Çünkü aşk, şiddetli sevginin adıdır.

Değerli dostlar; gerçek aşkın ortaya çıkabilmesi için, "Aşık-Maşuk" ikilemine gereksinim duyulmasının nedeni, söz konusu bu iki kavramın ortak noktasının kulun Rabbine, Rabbinin de kuluna kavuşması olarak değerlendirilmektedir. Bu sistemin temel kavramı "Aşk" tır. Tasavvufi düşünce sisteminde aşk, sadece insanı değil, insanı olduğu kadar yaratıcıyı da ilgilendiren bir kavram olarak ele almamız gerekmektedir.

 

Devamı için tıklayınızMustafa AYALTI
İstanbul, 15 Ocak 2019
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.
(BAKARA- 153)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ