04 Aralık 2023
21 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


NEY VE NEY’İN İNSAN İLE İLİŞKİSİ


Ruhlar aleminde iken insan, maneviyatın semalarında süzülüp yokluğun mekanında, Rabb’inin gönül bahçesinde en güzel gıdaları tadarken, vakti gelince de Yunus Emre Hazretlerinin buyurduğu gibi; “Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm” der. Peki nerede görünür? Yaratılmış olan her zerrede…

Ney, neden bu kadar acıklı ses çıkartır acaba? İçi oyulmuştur da ondan mı ki acaba? Kişinin bam teline dokunması, zülfü yarine temas etmesi bu sebeptendir, herhalde. İçi yakılmıştır da bu yüzden inim inim inlemektedir. Tıpkı bir insan gibi… Ney anavatanından kopmuştur, gurbettedir, sesi de bu yüzden hüzünlüdür. İnsanoğlu da Rabbinden kopup imtihan için gelmiştir bu iki kapılı hana… İnsanoğlunun hüznü de bu yüzdendir. Anladığımız şudur ki; Ha Ney, ha insan… Ney ve insan, birbirleriyle ilişkilendirilmiş ayrılmaz bir bütündür.

Yukarıdaki paragrafların birinde arz ettiğimiz üzere; neyin içinin boş oluşu benlikten boşalmayı, sarı rengi ise riyazatla cildi sararmış kamil insanı temsil eder. Ancak Mevlana bu sazdan çıkan nağmeleri Ney’e değil, Neyzen’e bağlar ve Ney, iradesini Hakk’a teslim etmiş olarak kamil insan vasfını kazanmış olur. Tıpkı, hakikati asliyesinin arayışı içerisinde olan insana, Rabbi tarafından kevser şarabının sunulmasına müteakip, hakikatine ulaşmasına mâni olan tüm masivalardan temizlenip, Cenab-ı Hakk’a kavuşan insan gibi. İşte Sultanımızın terennümü de böyle bir şeydir.

Bir kıssa ile konumuza devam edelim inşallah. Hz. Davut As. bir gün sazlıktan geçiyormuş. Bu sırada rüzgârın hafif bir esmesiyle ile kamışlar ses vermeye başlamış. Ama ne ses..! Davud As. olduğu yerde kalmış. Bu ses, ilahi bir ses diye düşünmüş. Bir tanesini koparmış dudaklarına götürmüş, başlamış üflemeye. Bundan sonra Allah (cc.) olan aşk ve muhabbetini bu kamışla dile getirmiş. Bu kamış, O’nun elinde kamış olmaktan çıkmış, Davut As. Bu kamışla Rabbine aşk-ı endam arz eder hale gelmiş.

Sonuç olarak Ney’in feryadı, ehli ihvanın feryadıdır. Bu feryadın üzüntü ifade etmesinin yanında; sevgilisine kavuşan insanın, gülüne kavuşan bülbülün, Rabb’ine kavuşma heyecanında olan dervişin bundan duyduğu neşe ile feryat ettiğini arz etmek isterim nacizane. Ney sadece ayrılığı değil, aynı zamanda da kavuşmak için takip edilecek güzergahı da anlatmaktadır. Bu nedenle Mevlana, Ney’in sesini davet kabul etmiştir. Tefekkürlerinize sunacağım bu daveti, şu üç harfte okuyabildiğimiz zaman daha iyi analayabileceğiz. ‘’G E L…!’’

 

Ney’in Neyzen’e teslim olduğu gibi, Allah cc, bizleri de Rabbine tam teslimiyetle, teslim olanlardan eylesin.

Rabbim hepinizden, hepimizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, 20 Aralık 2018
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
"Oysaki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır."
(SÂFFÂT - 96)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ