27 Eylül 2023
12 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


REGAİP KANDİLİ


Dini hayatımızda “Üç Aylar” diye bilinen çok feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimine yeniden ermenin huzurunu yaşıyoruz. Üç Aylar; kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek Üç Aylar; rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzur ve sükûnun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı manevi aylardır.

"İslam âlemi olarak halkımız arasında “üç aylar” diye bilinen, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi. Ramazan ayının habercisi, üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaip kandilidir. Bugün; rahmetin, faziletin ve bereketin ruhlara düşen ilk cemresidir. Ruhumuza baharların gelme zamanıdır. Ya rabbi bu gecenin hikmetine talibiz. Mübarek ayların sırrına ermeyi ve gerçek manada Mümin olabilmeyi aşk u niyaz ediyoruz.

Yaratılış gayesini idrak ederek yaşanılan kulluk hayatımızın muhasebe edilmesi için bu mübarek geceler çok değerli fırsatlardır. Mevlit Gecesi, Regaip Gecesi, Miraç Gecesi, Berat Gecesi ve Kadir Gecesi gibi geceler; kurtuluşa vesile olan ve değerlendirilmesi gereken mübarek gecelerdir.

7 Mart perşembe gecesi idrak edeceğimiz bu kandile, Cenab-ı Hakk’ın ilahi ihsan ve rahmetinin, manevi lütufların diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi ve samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilme ümitleri vesilesiyle “Regâib” denilmiştir. “Regâib” kelimesi; rağbet edilen, arzulanan ve talep edilen demektir.

Cenabı Resulullah Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” diye buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Ülkemizde de asırlardır süregelen bir “Üç Aylar” geleneği oluşmuştur. Bu aylar girince, müminlerin kalplerini manevi bir huzur kaplar. Ruhlar ve ibadet yapılan mekanlar şenlenir. Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki Cenab-ı Hakk’ın rahmeti ve huzuru bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi yağar.

Üç Aylar girdiği zaman Cenab-ı Resulullah Efendimiz şöyle dua ederdi: “Allahümme barik lenâ fi Recebe ve Şaban. Ve belliğnâ Ramazân.” “Ey Allah’ım; Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.”

Üç Aylar, mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk cuma gecesi, Regaib gecesidir. 27. gecesi Miraç gecesidir. Şaban ayının 15. gecesindeki Berat kandilleri; Ramazan ayını, Kadir Gecesi’ni, Ramazan ve Kurban bayramlarını müjdeleyen mübarek bir gecedir.

Bu gecelerde en fazla yapmamız gereken hususlardan birisi ibadet, diğeri ise tövbe ve duadır. İbadet; yaratılanın, yaratanına sevgi ve saygı ile boyun eğmesidir. İbadet kavramının temel olarak “bağlanmak”, “boyun eğip itaat etmek” ve “kulluk etmek” gibi üç önemli mertebesi bulunmaktadır.

Salih bir kul olabilmenin, rızayı ilahiye ulaşabilmenin ve onun rahmetine kavuşabilmenin yegâne şartı; ihlas ile kullukta ve duada daim olabilmektir.

Cenab-ı Resulullah Efendimizin duasının sonucu üç şekilde tezahür eder: Kulun dua ettiği şey dünyada hemen verilir. Kulun duasının karşılığı ahirete saklanır. Kuldan, istediği iyilik ölçüsünde bir kötülük giderilir.

Cenab-ı Resulullah Efendimiz: “Bütün insanlar hata yapar, hata yapanların en hayırlısı ise hatasından dönendir.” diye buyurmaktadır. Buna tövbe istiğfar diyoruz. Hatasız kul olmaz, ama günahta ısrar etmeyeceğiz. Bir kul günah işlediği zaman, bir insan bir hata, bir yanlış yaptığı zaman tövbe edecek ve o tövbesini tutarak muhafaza edecek.

Cenab-ı Hak bu konuda hepimizin yardımcısı olsun. Regaib gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak, bizi Recep ayına ulaştırdığı gibi Şaban ayına da Ramazan ayına da ulaştırsın. Yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin, dualarımızı makbul eylesin ve hepimizi gerçeğe erenlerden eylesin. Vesselam.Ali BEKTAŞ
İstanbul, 07 Mart 2019
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
(İSRÂ - 72)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ