Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

14 Haziran 2024
7 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


KABE UZAKLARDA DEĞİL!


Değerli dostlar, müsaade ederseniz yazımıza konu ile alakalı bir ayet-i kerime ile başlamak istiyorum.

Allah (cc.) Şuara Suresi, Ayet 88’inci ve 89’uncu ayetlerinde “O gün ne mal fayda verir ne de evlât. Ancak Allah’a kalb-i selim (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur).” diye buyurmaktadır.

Değerli dostlar, ayet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere, insanın en değerli varlıklarından birisi de kalp cevheridir, gönül cevheridir. En önemlisi de gönlün Cenab-ı Hakk’ın ilahi nazargahı oluşudur.

Asla unutmayalım ki insanın aslı ve hakikati, gönül aleminde gizlidir. İnsanın bütün değerleri kalbi ile müsemmadır. Rabbimin arzusu, bu gönül cevherinin kirletilmemesidir. Birinci önceliğimiz kirlenmiş kalpleri, Rabbimizin arzu ettiği doğrultuda kalb-i selim hale getirmek olmalıdır.

O zaman evvela ‘selim kalp nedir, nasıl elde edilir, nasıl olmalıdır?’ sorularını Efendim Hazretlerinin himmetleriyle Hakikat alemine uygun bir şekilde açıklamaya gayret edelim inşallah.

Yaratılışındaki saf halini kaybetmemiş veya kaybettiği değerlerini yeniden elde etmiş, tövbe ile temizlenmiş, Cenab-ı Hakk’ın zikrinin nuru ile aydınlanmış, güzel ahlak ile süslenmiş kalbe, kalb-i selim denir. Bu açıklamayı bir ayet-i kerime ile de teyit etmemiz gerekirse; “O, Rabbine kalb-i selim ile geldi.” ayet-i kerimesini hatırlayabiliriz. (bkz. Saffat Suresi, 84)

Değerli dostlar, şeytanla dost olmak kişinin kendi talebidir. İnsanın tek bir düşmanı vardır, o da kendisine kötülüğü emreden nefsi emmaresidir, şeytaniyetidir.

Rabbim arzı ve semayı altı günde yarattı ve arşa istiva etti. (bkz. Fatır, 39) Cenab-ı Hakk’ın zuhur mekanı gönül olduğuna göre bu ayetten anladığımızı, Zuhur-u Hakk’ın istiva ettiği yer masivalardan arınmış gönüllerdir diye hafızalarımıza kazımalıyız dostlar.

Gönlün; sevginin, saygının, güzel ahlakın ve merhametin merkezi olması nedeniyle o mekânı şeytani vasıflarla kirletmek bir insanın başına gelebilecek en büyük felakettir. Çünkü Allah (cc.) insanın ebedi kurtuluşunu kalbin temizliğine bağlamıştır. (bkz. A’la, 14-15) Peygamberimiz (sav.) Efendimizde bir hadis-i şeriflerinde ‘‘Kalbi gafil insan, ölüye benzer.’’ diye buyurmuşlardır.

Kalp cevherini karartan, onun sevgisini ve kıblesini değiştiren, değerini düşüren, insanlığa zulmeden nefsi emmarenin esaretinden kurtulmanın tek çaresi; tam bir teslimiyetle, rabıta-i şerif ile  hayat düzenimizi bu senemizin sloganı olan EMR-I BIL MARUF NEHY ANIL MÜNKER esaslarına  göre tanzim ve tesis ederek kurtuluş vesilemiz, kurtuluş reçetemiz olan Pirlerimize ve Sultanlarımıza iman etmektir.

Adamın biri Sehl ibni Abdullah’a gelip demiş ki: “Evime bir soyguncu girmiş, bütün eşyalarımı alıp gitmiş.’’ Sehl ibni Abdullah da adama: “Sen Allah u Teala’ya şükret ki hırsız evine girdi. Soyguncu ya kalbine girseydi! O zaman daha çok eşyasız kalırdın. Çünkü kalp soyguncusu şeytandır. Kalbinde bulunan tevhid nurunu tümden ifsad ederdi.  Ahiret hazırlığını elinden alıp kalbini ve ruhunu boşaltırdı.” diyerek kalbin önemini bizlere anlatmak istemiştir.

Değerli dostlar, Hacc’a veya Umre’ye giden kardeşlerimiz mutlaka görmüşlerdir. Kâbe-i Muazzama’da, Beytullah’ın etrafı ve tavaf alanı pırıl pırıldır, tertemizdir. Çünkü bu yerler oradaki görevlilerin kontrolünde ve gözetimindedir.  Bizim gönlümüzde aynı şekilde kontrolümüzde ve gözetimimizde olsa, bizim de mana-i alem olan gönlümüz, Rabbimizin mihman olacağı bir hale gelmiş olur. Böylece de gönlümüz tavaf edilecek hale gelmiş olur. O zaman Kabe’yi uzaklarda aramanın bir manası kalmayacaktır, değerli dostlar.

Allah (cc.) bir hadis-i kutsilerinde şöyle buyurmuşlardır: ‘‘Kulum bana nafile ibadetleriyle yaklaşırsa, nihayet onu severim. Ben bir kulu sevince onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Artık o benimle görür, benimle işitir, benimle konuşur, benimle tutar, benimle yürür. Benden bir şey isterse veririm. Bana sığındığında onu himaye ederim’’. Hadis-i kutsinin devamında: ‘‘Bir kulum farz kıldığım şeylerden daha sevgili bir şeyle bana yaklaşmamıştır.’’ diye buyurarak akl-i selim kimselere hitap etmiştir. Rabbim bizlerin gönüllerini selim bir kalp haline getirsin inşallah.

Sonuç olarak; imanın merkezi olan ‘‘kalp’’ hem maddi uzviyeti hem de maneviyatı itibariyle de insan varlığının sultanı olduğunu ve aynı zamanda Rabbimin zuhur ettiği bir gönül olması nedeniyle de incinmeyen ve incitmeyen bir mekân olduğunu unutmamamız gerekir.

Unutulmaması gereken şeylerden biri de Rabbimin bizimle beraber olduğudur. Bu husustan hem Cenab-ı Hak tarafından murakabe edildiğimiz, hem de asla yalnız olmadığımızın anlamını çıkarmamız mümkündür. Nitekim Allah (cc.) buyuruyor ki: “Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir.” (Hadîd, 4) “Biz insanoğluna şah damarından daha yakınız.” (Kâf, 16) “Yönünüzü nereye çevirirseniz Allah’ın yüzü/zatı oradadır.” (Bakara, 115)

Rabbimden, cümlemizin kalbini tavaf edilebilecek hale getirmesini niyaz ediyorum.

Rabbim, cümlemizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, 15 Nisan 2018
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık.
(KAMER - 49)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ