28 Eylül 2023
13 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


İNFAK ve HAYATIMIZDAKİ YERİ


İnfak; nafaka fiilinden gelir ve bir kimsenin geçimine maddi ve manevi olarak yardım etmek anlamındadır. Yani Allah’ın rızasını kazanmak için kendi emeğinden ve kazancından hak sahiplerine (muhtaçlara) vermektir.

Değerli dostlar, İslam dininde yardımlaşma esastır. Aynı zamanda da zekât ile farz, fıtır ile vacip, sadaka ile sünnettir. Zekât ve fıtırın belirli ölçüleri olmakla birlikte infakın ve nafakanın belirli bir ölçüsü yoktur. Bu, tamamen sevgi ve gönül işidir. Dileyen, kendi malından dilediğine dilediği kadar verebilir.

İnfak ibadeti de tıpkı zekât gibi kendi mal varlığını şüpheli şeylerden temizleme ibadetidir. Bu, aynı zamanda karşındaki kişiye maddiyat ile destek vermek, moral ve nasihat ile güç vermek, sevgi ve selam ile de moral vermektir. Yani buradan da anlıyoruz ki Allah’a itaat ve ibadet niyeti ile yapılan, insanlara faydası olan her şey infaktır, ibadettir.

Cenab-ı Hak ‘‘Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.’’ diye buyuruyor. (bkz. Bakara, 3)

İnfakın uygulanmasında özen göstermemiz gereken bazı haller vardır:

a- İnfak, gösterişten uzak Hak rızası için yapılmalıdır.

b- İnfakı veren kişi, alan kişinin onurunu zedeleyecek davranışlardan kaçınmalıdır.

c- Yapılan yardım, en kaliteli ve en iyi mallardan seçilmelidir.

d- İnfak için gerçek ihtiyaç sahipleri aranıp bulunmalıdır.

Şeriatte infak; yukarıda saydıklarımızın bir tamamı şeriatte infak anlayışıdır. Yani gerek mal ile yardım gerek güç ile yardım gerekse de dil ile yapılan yardımlardır.

Tarikatte infak; şeriatteki infakın hepsini uygulamakla birlikte, aynı zamanda da kendi bedeninde ve zannında “ben” diye sahiplendiğin ne varsa bunların hepsinin fani olduğunun bilinci ile bu bedeni gerçek sahibine (Allah’a) vermektir.

Hakikatte infak ise tarikatteki infakın hepsini yerine getirmekle birlikte, kalpten ağyarı çıkarmaktır.

Bu infakların hepsi temizliktir. Şeriat infakı zenginin malını temizler, tarikat infakı bedeni temizler, hakikat infakı ruhu temizler.

Marifet infakı ise bunların hepsini sevgi ile yapıp yapılandan büyük bir haz duymaktır.

Değerli dostlar, bütün ibadetler Allah katında makbul ve güzeldir. Ancak bunların da fevkinde bir ibadet vardır ki o da af etmek ve paylaşmaktır. Bu ibadetler, diğerlerine göre yapılması en zor olan ibadetlerdir. Bizi üzenleri af edelim ki bizler de Allah’ın affına mazhar olalım. Biz, etrafımıza sevgi ile cömert olalım ki Allah’ta bizlere lutfunu, keremini, cömertliğini ihsan etsin. Bu noktada asıl olanın yapılanı Allah’tan hiç karşılık beklemeden yapmak olduğunu da unutmayalım.

Bu noktada insan önce kendisini af etmeli, kendisiyle barışık olmalıdır. Kendisi ile barışık olan, kâinatla da barışık olur. Mutluluğu ve sevgiyi kendine şiar edinenler, kâinattaki herkese mutluluk ve sevgi aşılarlar. Yunus Emre, bir şiirinde: ‘‘Biz gelmedik dava için.’’ diye buyurur.

Değerli dostlar, kısaca özetleyecek olursak; her şeyin en güzelini ve en kalitelisini infak etmeliyiz. İnfakımızdan sonra da Rabbimize şükretmeliyiz ki bizi böyle razı olacağı bir işte kullandı.

Kişinin yerleşmiş ve klişeleşmiş batıl duygu ve düşüncelerini birden söküp atması çok zordur. Bundan dolayıdır ki Allah ‘‘İçinizi acıtacak kadar sevdiklerinizden infak ediniz!’’ diye buyurmaktadır. Dolayısı ile malımızdan, enaniyetimizden ve sevgimizden verirken esirgemeyelim ki, Rabbimizin hoşnutluğuna mazhar olalım.Enver EFE
İstanbul, 24 Ocak 2018
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
De ki: "Sizi oluşturan O’dur. O size, işitme gücü, gözler ve gönüller verdi. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!"
(MÜLK-23)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ