Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Haziran 2024
18 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HAZARAT-I HAMSE


Değerli dostlar; hazarat-ı hams, tasavvufta mutlak varlığın açığa (zuhura) çıkmasının beş mertebesini ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Muhittin Arabi’ye göre; Allah (c.c.)’ın isim, sıfat ve fiillerinin tecellileri sonsuz olduğu gibi, bunların mazharı olan kâinat da sonsuzdur. Allah (c.c.) her an zuhur ve tecelli halinde olduğundan, bu zuhur ve tecelliler tekrar etmemektedir. Kâinat, her an yeni bir tecelli ve yeni bir yaratılış durumundadır. “O her an başka şandadır.” ayeti, O her an yeni tecelliler ile zuhur etmektedir şeklinde yorumlanabilir. (bkz. Rahman, 29)

Ehlullah,  bu tecellileri hazarat-ı hamse adını verdikleri beş mertebeleri şu şekilde toplamıştır: 1- Gayb-ı mutlak, 2- Gayb-ı izafi, 3- Tecelliyi sani veya Hz. misal, 4- Şehadet-i mutlak, 5- Âlem-i insan.

1- Gayb-ı mutlak: Bu, Allah (cc)’ın ahadiyetidir ki O Allah henüz gayb alemindedir. İsim ve sıfatları henüz tecelli etmemiştir. O, kendi Zat’ı ile kendi Zat’ına şahittir. Gayb-i amadır. Ve bunu İhlâs suresi ile tasdik eder.  Hz. Ali (k.a.v), ‘Allah (c.c.) öyle bir haldedir ki O’nunla beraber hiçbir şey yoktu’ hadisini işitince ‘‘Şu anda yine öyle!” diye buyurmuştur.

2- Gayb-ı izafi: “Ben bir gizli hazine idim, bilinmekliğimi murat ettim” Bu makama rububiyet makamı denmekle birlikte, hakikat-ı Muhammed-i, makam-ı ceberrut, ruh-u izafi, kitab-ul mübin diye birçok isimler de verilmiştir. Kitab-ı mübin de yazılı olan her şey bu mertebede şekillenmeye başlar.

3- Tecelliyi sani: Burası melekül âlemidir. Hayal âlemi, misal âlemi de denilir. İkinci tecellidir. Yani Ehad olan Allah (c.c.) Muhammedi nur ile tecelli etti. Buradaki ikiden maksat; bir’in ikisidir. Ehad olan ismin ortasına “mim” koyarsanız “Ahmet” olur. Bu demektir ki Allah (c.c.)’ın bütün esma ve sıfat zenginliği nur-u Muhammet’ten tecelli etmeye başlamıştır.

4- Şehadet-i mutlak: Şahitlik, mülk, his, felek ve anasır âlemi de denir. Dört anasır (toprak, hava, ateş, su) bu mutlakıyette tecelli edip vücut bulur ve bir bedene yerleşir. Buradan murat; madenler, bitkiler ve hayvanattır. ‘‘Bilinmekliğimi murat ettim’’ hadisine göre Zat-ı ilahi coşarak şehadet âlemini meydana getirdi. Bu Allah (c.c.)’ın ‘‘kün!’’ emri ile vücut bulup meydana gelir.

5- Âlem-i insani: Burada anlatılan insandan murat; İnsan-ı Kâmildir. Yukarı da sözü geçen hazarat âlemlerin hepsini İnsan-ı Kâmil kapsar, benliğinde toplar. İnsan-ı Kâmil cem edip birleştirici özelliğe sahiptir. İsmi Azam’dır. İsmi Azam nasıl bütün isimleri kendinde toplar ise İnsan-ı Kâmilde onun gibi mülk, meleküt, ceberut ve lâhut âlemlerini toplar. Zahirde olsun, batında olsun İnsan-ı Kâmilin kuşatmadığı hiçbir makam yoktur. Zati olan bir sirayet ile hepsinde hükmünü geçirir. Her ne olursa olsun O’nda ayni ile zuhur eder. Nitekim Hz. Ali (k.a.v): ”Ey insan! Sen kendini küçük sanma, sende nice âlemler vardır!” diye buyurmuşlardır. Yani İnsan-ı kâmil on sekiz bin âlemi, on sekiz bin gözle seyreder ve bu hal ehline malumdur.

Değerli dostlar, özetleyecek olursak; o olgunluğa gelerek cemal-i vahdet müşahedesine erişen kimseler, Hakk’ın gizli hazinesine olan Zat’ından, hazarat-ı hamse denilen beş derecede aşikârlaşma âlemlerini; su, toprak, hava, ateş, maden, nebat ve hayvan âlemlerini dolaşarak, eşyanın nasıl aşikâr olduğunu görür. Bu âlemlerin her birinin iktizasına göre gördükleri her nakış ve surette nice esma ve sıfatın sırlarının aşikâr olduğunu bilir.

Her şekil ve suret, bir esma sıfatının sırrını meydana koymaktadır. Bu esma ve sıfatların cümlesinde Allah (c.c.)’ın aşikârlaşmamış olan gizli hazinesindeki Zati varlığı aşikâr olarak görünmekte ve her anda bir şan ile bilinmektedir. Bilinmesine olan muhabbet-i Zatiyyesi, o zaman nasıl ise şimdi de halâ öyledir.

O gizli hazineden eşyanın nasıl meydana geldiğini, her nakış ve suretin nice esrar aşikâr ettiğini görerek bilmek Allah (c.c.)’ı bilmektir. Zaten mahlûkun halk olunmasındaki muhabbet-i Zatiyenin iktizası da budur.Enver EFE
İstanbul, 25 Aralık 2017
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler.
(NÛR - 22)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ