23 Eylül 2023
8 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


NOKTANIN SIRRI


Peygamberimiz (sav.) Efendimiz bir gün ashabı ile sohbette iken buyurdular ki: "Biliniz ki tüm semavi kitapların esrarı Kur´anı Kerim'de toplanmıştır, Kur´anı Kerim'in tüm esrarı Fatiha'dadır, Fatiha'nın tüm esrarı Besmelededir, Besmelenin tüm esrarı 'B' harfindedir, ' B' harfinin tüm esrarı da onun altındaki noktadadır."

Bu sırada Sahabeler arasında bulunan Hz. Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz’in kastettiği manayı gönlünde duymanın zevkine ve heyecanına dayanamayarak ‘‘B’’nin altındaki nokta benim…! diye seslendi. Peygamber Efendimiz, üstü kapalı olarak anlatmaya çalıştığı şeyin tam olarak anlaşıldığını görmekten hoşnut olarak gülümsedi. Böylece Peygamber Efendimiz‘in sözü Hazret-i Ali’nin son sözü ile birleşerek bütünleşmiş oldu. Bu Hadis-i Şerif’in tamamı bir hadis olarak, bazen Peygamber Efendimize bazen de Hz. Ali Efendimize atfen rivayet edilir oldu.

Çok manidar ve bir o kadar da tefekküre muhtaç, birinci paragrafta arz ettiğimiz söz konusu H.Ş’in beyanı ile yazımıza başlamayı uygun mütalaa ettik. Rabbim cümlemizi bu yazının hakikatine ulaşanlardan eylesin.

Vahdet’in sembolü olan ‘‘nokta’’yı kısa metraj içerisinde anlatmamız olanaksızdır elbette. Ama affınıza sığınarak Rabbimin himmetleriyle bir şeyler arz etme gayretinde olacağım inşallah.

NOKTA; lügat manası itibariyle Arapça bir kelime olup küçük parça, iş, mesele, mekân, saha anlamlarını ihtiva eden bir kelime olmakla birlikte, ilmi hakikat bağlamında nokta, harflerin başlangıcı ve sonu olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca; noktanın, bir silsileler zinciri halinde, varlığı ve bir oluşumu açıklayan minicik fiziki varlığının ötesinde, içinde zengin cevherler ve sırlar barındıran bir muamma olduğunu da hatırdan çıkarmayalım değerli dostlar.

Mütefekkirlerin buyurduğu üzere; harflerin tamamının noktanın yayılmasından meydana geldiğini ve bu nedenle Arabi harflerin, diğer bir ifade ile Kur’ani harflerin tamamının noktadan ibaret olduğunu beyan buyurmaktadırlar.

Sultanımızın gerek sohbetlerinde gerekse de eserlerinde bizlere buyurduğu ilahi cümlelerinin etrafında damladan denizi bilmeyi, zerreden güneşi görmeyi, tohumdaki ağacı anlamayı velhasıl noktadan tüm alemi temaşa etmeyi bize anlatıyorlar, anlatmaktadırlar.

Bu nedenle, noktadan anladığımız şudur: Nokta; sonsuzluğa, hikmetlerin kaynağına, sözün bittiği yere açılan kapıdır. Hakikat penceresinden baktığımızda, kelamın aslının harf, harfin aslının ise nokta olduğunu görüyoruz. Ve böylece; noktanın esrarına vakıf olan bir kişi, Besmelenin, Fatiha’nın, Kur’an’ın ve tüm semavi kitapların sırrına da arif olmuş olur.

Alemin zuhuru, Besmele-i Şerif’in ‘’B’’sinin altındaki noktadan zahir olduğunu idrak ettiğimizde, anlıyoruz ki kâinatta görünen veya görünmeyen hiçbir varlık yoktur ki, üzerinde ‘’B’’ harfi bulunmasın.

Kuran’ı Kerim’in birinci ayeti Besmele-i şeriftir, diğer bir ifade ile Fatiha Suresi’nin birinci ayetidir. Nokta ve elif, hakikatin iki zuhuratından ibarettir. Şu hususu çok iyi kavramalıyız;:‘’B ve B’nin Noktası’’ kâinatın özü ve özetidir, sırrıdır. Bu yüzdendir ki her şeyin anahtarı ‘’B ve B’nin altındaki Noktadır.’’

Yaratılmış ve yaratılacak olan her ne varsa noktadan meydana geldiğini Arifibillah’lar bizlere ifade buyurmaktadırlar. Allah (cc.) Hadid Suresi 3’ncü Ayetinde ‘’Hüvel evveli vel Ahiri vel zahiri vel batın ve hüve bi külli Şeyin alim’’ (Evvel de benim, Ahir de benim, zahir de benim, batın da benim, her şeye kadir olanda benim.) diye buyurduğu bu ayet ‘NOKTA’’ metaformunu bizlere en iyi anlatan ayettir. (Metafor: Bir şeyi başka şey ile benzetmeye, kıyaslamaya, anlatmaya yarayan mecazdır.)

"Nokta"dan maksat; Hakikat‐ı Muhammediye'dir. Hakikat‐ı Muhammediye, Zat‐ı İlahiye’ye ayna olduğu gibi, Hakk’a ulaşmağa da vesiledir. Bu nokta, kâinatın her bir cüz'ünde seyran eder. Yine bu nokta, kâinatın her bir cüz'ünün varlık sebebidir. (Cüz; bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri. Kur’an’ı Kerim’in 30 Cüz’ünden her biri gibi.)

Sonuç olarak; noktadan ‘’Elif’’ meydana gelir. Elif de çeşitli şekillere bürünerek 28 Kur’an harflerini meydana getirir. Buna benzer noktaların tecelli ettiği yerlerde, şekil ve zuhuratıyla bu alemdeki nurunu meydana getirdiğini görmüş oluruz. Cenab-ı Hakk bizlere bu idrakle, her şeyde, her yerde, her zerrede, Nokta metaformundan Cenab-ı Hakk’ı görmeyi ve gördüklerimizi gönül alemimizde yaşamayı bizlere nasip etsin.

Cenab-ı Hak, bizleri Nokta’nın sırrına erenlerden eylesin.

Rabbim, cümlemizden razı ve hoşnut olsun                                                 Mustafa AYALTI
Akçay, 30 Mayıs 2018
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.
(ASR,3)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ