Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

20 Temmuz 2024
14 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HAKİKATE İLAHİ PENCEREDEN BAKIŞ


Vahdaniyet deryasında gördüğümüz alem, Allah (c.c.)’ın isim ve sıfatlarının bir bütünüdür. Mutlak varlık olan Allah (c.c.)’tır. Ancak gölge olarak adlandırabileceğimiz bu isim ve sıfatlar hayali olup, gerçek varlıkları bulunmadığı için hakikatte var olan sadece Allah (c.c.)’tır. Şu hususu çok iyi zevk etmeliyiz ki Allah’ın sıfatları, Zat’ına münhasırdır. 

Değerli dostlar; aşk tasavvufta önemli bir yer işgal etmektedir. Diyebiliriz ki tasavvufun temeli aşktır. Tıpkı Sokrates’in aşk konusunda söylediği gibi; “Aşk, insan ruhunun ilahi güzelliğe duyduğu açlıktır.’’ 

Hakikatte Yaratan ile yaratılan arasında ayrılık yoktur. Birisi yaratan diğeri yaratılandır. Çünkü Allah’tan başka varlık yoktur ve insan Allah’tan gelmiştir, yine Allah’a dönecektir. (Bkz. Bakara, 156) 

Bunun için de izdırari ölümü beklemeye gerek yoktur. Benliğini istila eden nefsini terbiye ederek nefsi mutmainneye ulaşıp, tasavvufta ‘‘Hakikat’’ adı verilen değişmezliğe ulaşmayı gaye edinmek birinci önceliğimiz olmalıdır ki ezeldeki birliğe ulaşmış olabilelim. 

İlm-i hakikate ulaşmanın ana esasları; kafanda ne varsa atmak, elinde ne varsa dağıtmak, önüne ne çıkarsa çıksın ona yüz çevirmemektir. Yani zihni kötü düşüncelerden arındırmak, cömert olup başkalarına ikramda bulunmak, karşına ne çeşit insan çıkarsa çıksın (iyi-kötü, güzel-çirkin, kadın-erkek, dinli-dinsiz, siyah-beyaz) hepsine iyi nazarla bakabilmektir. 

Hakikate ulaşmanın üç temel esası zikir, sabır, şükürdür. Yani Yaratanı sık sık anmak ve gaflette bulunmamak, başına gelen belalara, kazalara ve olumlu-olumsuz tecelliyatlara sabretmek, Allah (c.c.)’ın verdiği nimetlere şükretmek ve nankörlük etmemektir. 

Tasavvufta ikilik yoktur, birlik vardır. Yani hiçbir şey yoktur, yalnız Allah vardır. Fenafillah, kulun Allah’ta yok olmasıdır. İkilik ortadan kalkıp birliğe ulaşılınca, Rabbim her yerde yüzünü gösterir. Gökteki her yıldızdan parlar, tabiattaki her çiçekten bakar, her güzel yüzde gülümser, her tatlı sesten hitap eder. Her şeyde Allah görünür ve kâinatta O’ndan başka hiçbir şey de görünmez, sadece O gözükür. 

Ehl-i hakikat yolcularının amacı; dünya menfaatlerinden istifade etmek veya cennete girmek için değil, sadece Rablerine çok sevdikleri için ibadet etmek yani kulluk olmaktır. Bu hal üzere olan bir insanın felsefesi şudur: ‘’Allah bizi ister cennetine koyar ister cehennemine, bu tamamen Cenab-ı Hakk’ın bileceği bir iştir.’’ 

Nitekim kadın erenlerden Rabia Sultan’ın duasından konuyu daha iyi anlayacağımızı düşünerek arz etmeyi uygun mülahaza ediyorum. Şöyle dua etmiştir Rabia Sultan;: “Allah’ım, sana cehennemden korkarak ibadet ediyorsam, beni cehennem ateşinde yak yahut cenneti özleyerek Sana ibadet ediyorsam cennetini bana haram kıl. Yalnız Seni sevdiğimden dolayı Sana ibadet ediyorsam, beni ezeli cemalinden mahrum etme ya Rabbi!” 

Allah (c.c.) ezel ve ebeddir, O’nun dışındaki varlıklar zamanla yok olacaklardır. Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: “O’nun zatından başka her şey helak olacaktır.’’(Kasas:88) Sultanımızın da buyurduğu üzere: “Damlanın deryada yok olduğu gibi dervişlik mazbatasını alan her salik de Rabbinde yok olmak mecburiyetindedir’’

Malumunuz olduğu üzere Allah (c.c.) kendi sanatını ve sıfatını göstermeyi arzu edince kâinatı yarattı. Kendi zatını göstermek isteyince de Adem’i kendi suretinde yarattı. Kime, niçin, neden kulluk ettiğimizi bu cümleden daha iyi anlayacağımızı tefekkürlerinize arz ediyorum. 

Sonuç olarak; tasavvufun aslı, ölmeden önce ölmek ve bu dünyada iken Rabbin ile iletişime geçmek, gönlü Allah sevgisi ve aşkı ile doldurmak ve böylece gerçek hayata ulaşmaktır. Çünkü insan aşka ulaştığı zaman ebedileşir, ölmez. Bir gün bu bedenden ayrılık vakti geldiğinde ruh, ölümsüzlüğe yani Rabbine kavuşmuş olacaktır. 

“Niçin yaratıldım? Fani günlerin hakikati ve mahiyeti nedir? Saadet yolu hangisidir?” Velhasıl “Kimin nesiyim? Nasıl yaşamalıyım? Nasıl düşünmeliyim? Ve nasıl bu fani aleme veda etme hazırlığı içinde olmalıyım?” gibi uzayıp giden soruların cevabını arama zamanıdır diye düşünüyorum. An bu andır!..  

Mevlâna Hazretlerinin veciz bir cümlesiyle yazımızı nihayetlendirelim inşallah: ‘‘NİCE İNSANLAR GÖRDÜM, ÜZERİNDE ELBİSE YOK, NİCE ELBİSELER GÖRDÜM İÇİNDE İNSAN YOK.’’ 

Değerli dostlar, bu fevkalade iki veciz cümleyi tefekkürlerinize arz ediyorum. 

Rabbim, cümlemizi asliyetine ve hakikatine ulaşanlardan eylesin. 

Rabbim, cümlemizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, 20 Mayıs 2018
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Allah'a ve onun sözlerine inanan o ümmi peygambere iman edip uyun ki, doğruya ve güzele ulaşabilesiniz.
(Bkz. Araf, 158)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ