06 Aralık 2023
23 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


EMANET-İ İLAHİ VE İNSAN İLİŞKİSİ


Allah (cc.) bir hadis-i kudsilerinde  “Ben insanın sırrıyım, insan da benim sırrımdır.’’ diye buyurmaktadır. Sır, ancak sınırlı sayıda kişiler tarafından bilinen ve açıklanmaması gereken bir emaneti temsil eder. Mutasavvufların açıklamalarına göre,Yüce Yaratıcı “Ben insanın sırrıyım” derken “Ben, kim olduğumu insana anlatmadım”; aynı zamanda “İnsan da benim sırrımdır”  derken “İnsan’a da kim olduğunu söylemedim” diye açıklık getirmek suretiyle bizlere izahat buyurmuşlardır.

Her varlığa, kendisine verilen kabiliyete ve yaratılma gayesine göre bir vazife tevdi edilmiştir. İnsan ruhunun, diğer varlıklardan önemli bir  farklılığı vardır. İnsan, cüz-i irade ile techiz edilmiştir. İnsan, kendisine verilen görevi yapıp yapmama da serbest bırakılmıştır. Zalim ve cahil oluşunun ana nedeni, bu cüz’i iradeyi yanlış kullanmasından ve iradeyi nefsinin emrine vermesinden dolayıdır. Külli iradesini Rabb’nin emrine verenler, zalim ve cahil değillerdir.

Yukarıda arz ettiğimiz emanetle ilgili ayetten de anlaşılacağı üzere Cenab-ı Hak, göklerden, yerden ve dağlardan bir vazife istemiştir. Onların bu vazifeden içtinap etmelerini de bir isyan olarak değerlendirmemeliyiz. Onlara teklif edilen vazife, onların kabiliyetleriyle, sermayeleriyle, kuvvetleriyle yapabilecekleri cinsten olmadığı içindir. Ama insanın yaratılış keyfiyeti, onun donanımları yani ona monte edilen teçhizat ve cihazlar ile kabiliyetleri, bu vazifeyi yapmasına müsait olduğu için bu vazife insana yüklenmiştir.

Emanet; zatın, sıfatın ve esma-ı Hüsnaların tecellileridir. Bu emanet, Kur’an sırrıdır. Bu emanet, İlahi huzurda aldığımız fenalarımız ve ekalarımızdır. İnsan, Allah’ın nurunu ve Kur’an’ın sırrını “nefsi natıkasında” yani insan ruhunda barındırır. Bundan anladığımız şu olmalıdır: en büyük emanet, nefsi natıka yani ''RUH’’tur, ''NEFS’’tir. Hakk’tan ayrı olmayan insan, Hakk’ın emanetini varlığında barındırır ve taşır.

Sonuç olarak; ruh dediğimiz var­lığın, bu aleme kısa bir ziyaret için geldiğini, buradaki görevini icra ettikten sonra; Bakara Suresi, Ayet 156'daki bahse konu ''Kalû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne).’ yani ''Biz Şüphesiz (Her Şeyimizle) Allah’a aidiz ve şühesiz O’na döneceğiz’’ ayeti gereği, tekrar eski yerine, ana yur­duna dönmesinin “ölümsüzlüğün” bir başka adı olduğunu tefekkürlerinize sunarım .

Rabbim, cümlemizi emanetine ihanet edenlerden eylemesin.

Rabbim, cümlenizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
Akçay, 10 Ekim 2017
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
(İSRÂ - 72 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ