Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

16 Temmuz 2024
10 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


EMANET-İ İLAHİ VE İNSAN İLİŞKİSİ


Allah (cc.)'ın Kur’an-ı Kerim’inin bazı ayetlerinde de belirttiği üzere; insan, yeryüzünde Allah’ı temsil etmekle görevlendirilmiş, Allah’ın halifesidir. Bahse konu görev, insanın ilahi iradeyi gerçekleştirebilmesi açısından çok önemli bir vazifedir. Çünkü Allah (cc.)'ın isim ve sıfatları ile hemhal olmuş, O’nun yer­yüzündeki temsilcisi durumunda olan insanın aldığı görevin bir gereğidir. Bu gereklilik, Allah (cc.)'ın sırrına ermemize vesile olan bir anahtardır. Bu sırrın içinde bir sır daha vardır ki, o da emanet-i İlahidir.

Yazımıza konu olan emanetin lügat manasını tahlil ve tetkik ettiğimizde; eminlik, birisine koruması için bırakılan herhangi bir şey olarak tarif etmemiz mümkündür. Eminliğin zıddı ise hıyanettir. Yani emaneti korumamak, onu emanet edenin arzu ettiği gibi değil de, kendi nefsinin arzu ettiği gibi korumaktır.

Allah (cc.) Azhap Suresi Ayet, 72’de “Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten çekindiler; ona hıyanet etmekten endişe ettiler. İnsan bu emaneti aldı. İnsan çok zalim ve çok cahildir.” diye buyurmaktadır.

Emanetin insana teslim edilmesi, onun bu dünyadaki şerefli yerinin tartışılmaz ol­masındandır. Çünkü insan; şerefli, mümtaz, seçkin ve ahsen-i takvim üzere yaratılmış bir mertebeye sa­hiptir. (Tin-4)

Sözkonusu emanetin insana verilmesinin özünde, insanın şerefli kılınması vardır Çünkü Allah (cc.) bir ayet-i kerimesinde “Biz, gerçekten insanı şereflendirdik.” diye buyurmaktadır. (bkz. İsra, 70).

İnsanın şereflendirilmesi, küçümsenecek bir olay değildir, değerli dostlar.  Aksine üze­rinde ısrarla durulması gereken bir gerçeğin odak noktasıdır. Zira yer­ler ve gökler şereflendirilmiştir denilmiyor, insan şereflendirilmiştir de­niliyor.

İnsanın şerefli kılınması, hiç kuşkusuz kendisine verilmiş bir yüksek rütbenin ve makamın değerinden ileri gelir. Bu seçkin mer­tebeye ulaşmış olan insanın, öz varlığındaki ve benliğindeki erişilmez yetenek ve potansiyel gücünün bilincinde olması gerekmektedir. Bu bilinçten habersiz; bu şerefli makamın yetki ve sorumluluğunu hiçe sayarak, nefsi ile başbaşa kalması insanın kendi değerini bilmemesinden ileri gelmektedir.

Ruh, doğuş olarak bu aleme veya bu kainata ait bir varlık değildir. Bu dünyaya ait olmayan bir varlığın, bu dünyada  “beden elbisesi” giyerek görünmesi, “insan” olmanın en belirgin özel­liğidir.           

 

Devamı için tıklayınız                                                                                                                                                                               Mustafa AYALTI
Akçay, 10 Ekim 2017
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
De ki: "Ben, yaptıklarıma karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum."
(Bkz. Şura, 23)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ