Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

20 Mayıs 2024
12 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


İBADET UBUDİYET ve UBUDET


Değerli dostlar! İbadet, ubudiyet ve ubudet; Allah’a yaklaşma, rızasına rıza gösterme, O’na hizmet ve kulluk etmektir. İbadet, kişinin beden hareketleri ile Allah’a yaklaşma gayretidir.  Buna İslâmın beş şartını örnek gösterebiliriz. Bedeni ibadetin ispatı, insan vücududur. Kişi, Allah’ın “emr-i bi'l-ma'ruf” emri ile kulluğunu yerine getirmek mecburiyetindedir.

Kulluktaki ibadet anlayışı, beklenti ibadetidir. Sevap kazanma, cennet umma ibadetidir. İbadetlerinin bitiminde Allah’ın emrini yerine getirmenin huzuru içindedir. Allah’a ibadet için belirli sayılarla say ve gayret eder, namazın vakit ve re katları, orucun belirli ay ve günleri gibi. Allah, böyle beklenti ile yapılan ibadetle ri kulunun gayretlerini boşa çıkarmamak için kişiyi umduğuna nail eder.

Ubudiyet, farz ibadetlerin hepsini yapmakla birlikte ibadetin çoğulu anla mına gelen daim namaz, daim oruç, daim zikir gibi rakamlara bağlı kalmaksızın artı olarak kurbi feraizden, (Farz ibadetler) kurbi nevafil (Nafile ibadetler) ile  Rab’binin emirlerini yerine getirme gayretidir.

Diğer bir ibadet anlayışı da ubudettir ki, bu tamamen sevgi ile yapılan gö nül ibadetidir. Hiçbir çıkar ilişkisine dayanmayan, Allah’ın her şeyine ve her şe yinden razı olma halidir. Rağmen kul olma ve kulluk yapma ibadetidir. İbadetten  ubudiyete ve ubudete hicret etmek, kişiyi kanatlandırıp (mecazen) aşk bahrinin ummanlarına taşır. Allah’ın sevgi ve muhabbet deryasında tevhit neşesi ile  coşar.

Değerli dostlar; Cenab-ı Hak kuranda sana yakin gelinceye kadar ibadet et buyuruyor. (Hicr 99) Burada ibadetten sonra gelen yakin aşktır, sevgidir, vuslat tır. Vuslattan sonra ubudet lazımdır diye buyuruyor A.K. Geylani Hz.leri. Yani vuslata erip cemal gören kişinin her şeyi sevgi olur. İbadetlerinde namazı, orucu zekâtı, hizmeti, gayreti her şey sevgiden sevgiliye gönderilen hediye gibidir.


Cemalinle kül olayım Kapında kölen olayım 
Sevmekle kulun olayım Yanıyorum cemaline
A.Kadir SEBATİ

Ubudete eren için artık, işin görevlisi değil gönüllüsü olmuştur. Böyle abit ler için Allah, onlar ayaktayken, otururken, yanları üzere yatarken Allah’ı zikre derler buyuruyor. (Al-i İmran 191)

Kısaca özetlersek; Sözlükte kulluk, kölelik, aşırı bağlılık, itaat anlamlarına gelen ubudiyet, ıstılahta, ahitlerde vefalı olmak, İslâmın çizdiği sınırları muhafa za etmek, elde olana razı olmak, elde olmayana da sabretmektir. İnsan Allah’a karşı yapmış olduğu kulluk göreviyle sadece O’nun emirlerini yerine getirmiş ol maz, aynı zamanda her türlü söz ve davranışlarda gösterdiği saygı ve sevgi ile de O’nun hoşnutluğunu kazanmış olur. Ubudiyet, ibadetten üstündür. Ubudet ise kullukta kemâl halidir.

Bir kulun marifeti nispetinde Cenab-ı Hakk’a ibadeti, ubudiyeti ve ubudeti olur. Burada Allah’ın ahlakı ile ahlâklanmaktır aslolan. İbadet bedenin terbiyesi, ubudiyet kalbin terbiyesi, ubudet ise ruhun ve sırrın işlevidir diye açıklama getiri yor Ehlulllah. Yani ibadet ilmel yakin, ubudiyet aynel yakin,  ubudet ise Hakkel yakin olan ruh ve sırrın neşesidir.

Rabbim bizleri ibadetten ubudiyete ve ubudete hicret eden kullarından eylesin. Rabbim seyr-i sulûkumuzda cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. ÂminEnver EFE
İstanbul, 11 Aralık 2017
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
(NİSÂ - 79 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ