04 Aralık 2023
21 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


İNCİNME İNCİTENDEN


Alvarlı efe Hazretleri olarak tanınan, Erzurumlu Alvarlı Muhammed Lütfi Efe hazretlerinin bir dörtlüğü ile başlayalım yazımıza inşallah.


Aşık der incitenden, 
İncinme incitenden,
Kemâlde noksan imiş, 
İncinen incitenden.

Gerek günlük yaşantımızda gerekse yol ve erkanımızdaki yaşantımızda olsun yazımıza konu olan incinmek ve incitmek veya incinmemek ve incitmemek konusunun hayatımızda çok önemli bir yer aldığını Alvarlı Efe Hazretlerinin yukarıda arz ettiğimiz dörtlüğünden daha iyi anlıyoruz.

Güzel ahlak üzere kurulan dinimizde, incinmemek ve incitmemek konusunun ana ögesini teşkil eden esas ''hoşgörüdür’’. Hoşgörünün, sözlük anlamı her şeyi anlayışla karşılamaktır. Hoşgörüyü; her şeyi hoş görme halidir, diye de ifade etmemiz mümkün.

Hoşgörünün sonucu hiçliktir. Hiç olmak ise ne büyük mertebedir! Hiçlik demek hep var olmak, her şey ile bir olmak demektir. Her şey olmak demektir.

Üstadımızın da buyurduğu gibi;


Bak şu çeşmenin taşına su içmeye tası yok,
Kırma kimsenin kalbini, yapacak ustası yok.

Konu gönül yıkma ya da gönül yıkmama üzerine olunca Yunus Emre Hazretlerinin de buyurduğu gibi;


Bir kez gönül yıktın ise, o kıldığın namaz değil,
Yetmiş iki millet dahî, elin yüzün yumaz değil.

Burdan şunu anlıyoruz ki Yunus Emre Hazretleri, kalp kırma eylemini, dinimizde en önemli ibadet olan namazın bile kabul olmama nedeni olarak görmüştür.

İnsan kalbi latif, dolayısıyla da kırılgan bir yapıya sahiptir. Kalp, Cenab-ı Hakk’ın nazargahı ve insandaki ilahi tecellilerin yansıma mahallidir. Öyleyse beyt-i Huda olan bu gönül mahallini daima temiz tutmak gerekir. Bu nedenle büyüklerimiz: ''Gönül yıkmak, Kabe’yi yıkmaktan daha büyük bir vebaldir.'' diye buyururlar.

İnsan gülden naziktir, taştan da sert olmasına rağmen yine de kırmaya ve kırılmaya müsait bir yapıya sahiptir. Tüm bu kırılma ve kırmalar ne zaman yaşanır? Kişi, aslına rücu etmediği zaman...

Hepimizin bildiği Leyla ve Kays’ın (Mecnun) bir kıssası ile yazımıza devam edelim. Kays, Leyla'ya aşıkmış. Leyla ise beyin kızıymış. Kays da onların yanında çalışan bir işçi. Leyla bir gün bütün işçilere yemek dağıtıyormuş. Sıra Kays’a gelince kepçenin arkasıyla Kays’ın çanağına hafifçe vurmuş ve yemek vermemiş. Kays, bu muameleden mest olarak sarhoş olmuş. Yanındakiler: ''Sen deli misin? Seni sevseydi bol bol yemek verirdi. Bu nasıl sevgi?'' demişler. Kays onlara şu cevabı vermiş: “Bana da sizin gibi mi davransaydı?” Gerçek aşık için sevgilisinden gelen sefa da cefa da birdir.

İNCİNME, İNCİNSEN DE İNCİTME... Kalp kırmama konusundaki bir başka incelik de Alvarlı Efe Hazretlerinin de buyurduğu üzere ''incinmemektir.'' Evet, kırmamak kadar kırılmamak, incitmemek kadar incinmemek de önemlidir. Hatta kişinin kendisine yapılanlar karşısında sabretmesi ve öfkesini yutması, çok üstün bir haslet ve olgunluk örneğidir.

Efendilerimiz, sultanlarımız, Kerim Kktabımızda zikrolunan ''Kalb-i Selim'' ifadesini, gerek sohbetlerimizde gerekse eserlerimizde; incitmeyen ve incinmeyen kalb olarak bizlere açıklamışlardır. İncinmemek incitmemekten daha zordur, diye buyurmaktadır.

O zaman aklımıza şöyle bir soru gelebilir: ''Acaba selim kalp nedir, nasıl elde edilir?''

Sultanlarımız, Kalb-i Selim-i bize şöyle ifade buyurmaktadırlar: ''İçinde dünyaya veya fani değerlere ait bir tutku taşımayan, içinde Allah’tan başkasına yer olmayan ve yaratılışındaki halini kaybetmemiş veya kaybettiği değerlerini yeniden elde etmiş, tövbe ile temizlenmiş, Allah’ın zikrinin nuru ile aydınlanmış, güzel ahlakla süslenmiş kalbe, kalb-i selim'' denir. Selim kalp; inkar ve isyan kirlerinden temizlenmiş, Allah ve Resulü’nün bildirdiği hakikatlere şüphe etmeyen, içi ilahi sevgi ve huzur ile dolu, Rabbinin rızasından başka bir derdi olmayan kalptir. Selim bir kalp, Rabbinin nuru ve aşkıyla dirilmiştir. Temizdir, sıhhatlidir, huzurludur. İşte böyle bir kalp, ne incinir ne de incitir.

"Kalp kırmak; Kabe'yi 70 kere yıkmaktan daha büyük günahtır." (Hadis-i Şerif)
İncinsen de incitme (Hacı Bektaşı Veli)

 Devamı için tıklayınızMustafa AYALTI
Akçay, 20 Eylül 2017
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
"Oysaki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır."
(SÂFFÂT - 96)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ