Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Haziran 2024
18 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


SURET VE SİRETİN HAKİKATİ


Allah (c.c.), ilahi hüviyetini Hadid Suresi 3'ncü ayetinde bizlere şöyle buyuruyor:  “Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın (bâtınu) ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).’’ Ayet mealen: “O (ilahi hüviyetiyle) evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır ve O ilahi hüviyetiyle her şeyi bilicidir.” diye bizlere buyurmaktadır.

Bir hadis-i şerifte: “Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı.” diye buyurulmaktadır. Allah'ın (c.c.), Hadid Suresi 3'üncü ayetinde  bahse konu olan dört eylemi yani evvel, ahir, zahir, batın vasıflarını insanda tecelli edip açığa çıkardığını bu hadis-i şeriften  anlıyoruz.

Zahir ve batın sözcüğünden yola çıkarak zahir sureti, batın ise sireti ifade etmektedir. Suret sözcüğünü, ilm-i hakikat bağlamında incelediğimizde dört terkipten oluştuğunu görüyoruz. Bunlar hava, su, toprak ve ateştir. Bu dört terkip, tabiat aleminin aslı olduğu gibi suretimizin yani beden varlığımızın diğer bir ifade ile cesed varlığımızın da aslıdır.

Siret ise manevi vücudumuzun beş hasleti  olan hafa, ruh, nefs, kalb ve sırdır. Bu beş hasleti incelediğimizde bu hasletlerin insanın hakikati olduğunu görüyoruz. Bu hasletler, her insanda potansiyel olarak mevcuttur. Bu hasletler, ehl-i ihvanda, hak dostlarında ise aktif ve faaldir. Bu itibarla fenafillah mertebesinde, hakikat-i asliyesine vuslat eden kimseler, kendisine ait bir varlığın olmadığının arifidir. Gerek beden varlığı, gerekse siret varlığı Hakk’ın zuhurundan başka bir şey değildir. Çünkü tabiatın aslı olan hava, su, toprak ve ateş, Hakk’ın tecellisi olduğu gibi; hafa, ruh, nefs, kalb ve sır da Cenab-ı Hakk’ın açığa çıkıp göründüğü mertebeleridir.

Fani alemden bakıldığında insanın zahiri dünyası kendi bedenidir, maddi vücududur. İnsanın birde manevi vücud kimliği vardır ki en bariz özelliği de budur. Maddi vücudu beden olarak “zahir”i, manevi vücudu ise “batın”i özelliğini taşır. Batıni özelliği oluşturan  “nefsi natıka”dır (konuşan-idrak eden nefis). Nefsi natıka “insani ruh” özelliği taşır. Nefsi natıka yani insani ruh, zahir beden üzerinde hakimiyetini sağladığında, suret yani zahir olarak insan özelliği taşır. Siret yani batıni olarak insan özelliği taşır. Hayvani ruh, yaşantısı gereği bir insana hakim ise suret olarak insan da olsa, o kişi siretinde  yani batınında hayvani özellikleri taşır. Özet olarak, bir insanı tarif etmemiz gerekirse 'surette insan olan, sirette de insandır' diye tarif etmemiz mümkündür.

Makamat-ı tevhidin  arifi olan bir kimse, gerek mana gerekse de suret itibariyle varlığını oluşturan hasletlerin Hakk’a ait olduğunu anlar ve cehaletiyle kendisine nispet ettiği vücud varlığından kurtulup Hakk’a rücu ederse ''hayvani ruh’’ taşıyıcı özelliğinden  kurtulmuş olur

Suret dediğimiz beden varlığımızın mahiyeti topraktır. Siret bedenden ayrıldığında, beden yine toprağa dönerek toprak olur. Bu itibarla kulun bedeni, bu aleme ait siretinin elbisesidir. Hakk’ın sureti olan sıfat-ı subutiyesi, siretimiz ve asli vücudumuzdur. Asıl dediğimiz siretimiz,  asla fena bulmaz ve yok olmaz. Fena bulup yok olan et kemikten ibaret olan bedenimizdir, suretimizdir.

Seven, sevdiğinde bitmez tükenmez bir muhabbet bulmalı. Onu suretinde değil, siretinde okumalıdır.

Kays’ın çöl kızı Leyla’ya sevdalanışı, bir gönül yangınıdır. “Bu kara kıza nasıl böyle sevdalandın?” diyenlere “Ona benim gözlerimle baktınız mı?” diyen Kays, Leyla’nın gönlünde gördüğü gülü suretinde de görmeye başlamıştır. Leyla’ya kavuşamayan çöllerin mecnunu Kays, bir süre sonra gülde değil gülün sahibinde, aşkta değil aşkın sahibinde bulur kendini. Zira her aşk gönülleri yaratan, gönüllerin Sultanı Rahman’ın aşkıyla beslenir.

Sevilen, sevenin gözünde ahsen ve latiftir. Gönlün aynasında süslenen her maşuk, aşığın gözlerinin gördüğü yegane güzelliktedir. Her yüzü ‘‘en güzel’’ görecek olan bir yüreğin varlığı insanda var olduğu mutlaktır.

Sonuç olarak; suret-i Rahman'ı, Allah’ın rahmetinin en parlak aynası ve en güzel tecellisi diye ifade edebiliriz. Siret-i Rahman ise; arif-i Billah mertebesine erişmiş yani benliğinden ve bütün masivalardan kurtulmuş, Rabbinin nazargah-ı ve Allah (c.c.)'ın mihman olduğu yerdir. Sorumluluğumuz ise ''gönül evimizi’’ temiz tutmaktır.

Rabbim bizleri, tüm masvalardan kurtarsın ve arif-i billah mertebesine eriştirsin.

Rabbim cümlemizin suretinin, siretimizin aynası olmasını nasip etsin.

Rabbim, cümlenizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
Akçay, 25 Eylül 2017
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler.
(NÛR - 22)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ