Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

22 Mayıs 2024
14 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ALLAH İLE ALLAH’I BİLMEK


Değerli dostlar; inanıp iman eden kişilerde Allah anlayışı üç türlüdür. Bunlardan birincisi; Allah’ın varlığına ve birliğine inanıp iman etmekle birlikte, O’nun hiçbir şeye benzemediğine, mekândan münezzeh olduğuna, erişilmez ve ulaşılmaz olduğuna inanmaktır. ‘Nerede ve ne zaman anarsan O oradadır’ inancı ile birlikte yine de O’nun yedi kat semavatın üzerinde Arş-ı Alâda bir yerde olduğu inancı bizim duygu ve düşüncelerimizde yer etmiştir. Bu anlayışta olanlar için Allah, Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette “Hiç mi akıl edip düşünmezsiniz?” diye buyurarak biz kullarını uyarıp tefekküre davet ediyor.

İkinci Allah anlayışı; kişinin kendi hayalinde, duygu ve düşüncelerinde kendine uygun bir Allah profili çizmesi ve ‘Allah olsa olsa böyledir’ diyerek kendi zannında, kendi zannına iman etmesidir. Kendine göre amel ve içtihadında kulluk yapmasıdır. Bu anlayışta kişi, kendisini zaman zaman tenkit eder, zaman zaman da yaptığı güzel işler neticesinde kendisini ödüllendirir. ‘Allah kulunun zannına göredir’ bilincinde olanlar için Kur’an’da: “Oysa onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur; sadece zan peşine takılmış gidiyorlar. Oysa zan hiçbir zaman gerçeğin yerini tutmaz.” diye buyurmaktadır. (bkz. Necm, 28) Bu anlayış noksan bir anlayıştır. (bkz. Yunus, 36)

Değerli dostlar; Allah kullarını ikaz edip uyarmak ve kendisine yakin etmek için Kuran-ı Kerim’i, Peygamberleri ve veli kullarını göndermiştir. Kur’an-ı Kerim’i en iyi onlar anlayıp ve anlatır, en iyi onlar yaşayıp ve yaşatırlar. Yeter ki bizler bütün samimiyetimizle Peygamberlerine ve veli kullarına inanıp iman edelim. (bkz. Ali İmran, 31)

Rabbimiz “Onların gözleri vardır görmezler, kulakları vardır duymazlar.” diye buyuruyor. (bkz. Araf, 179)  Kişi; gözü olduğu halde hakikati görmüyorsa, kulağı olduğu halde gerçeği duymuyorsa hem sağır, hem de âmadır. Buradaki “âma”lık kişinin cehlidir, zan perdesidir. Ben ve bencilliğidir. Bu perdesini, “ben” kabuğunu kırıp attıktan sonra kişideki “âma”lık biter. O kişide ariflik başlar. Arif, kendi özündeki gerçeği bildikten sonra özel bir itikada bağımlı kalmaz. Hayalcilikten kurtulur.

Üçüncü anlayış ise ariflerin Allah anlayışıdır. Allah katında makbul olan anlayış ve iman, bu anlayıştır. Bu anlayış, Allah’ı kendinden ayrı görmeme anlayışıdır. ‘Elimden tutan, kulağımdan işiten, gözümden gören ve lisanımdan söyleyen Hak’tır’ anlayışıdır. Bu anlayış “Biz kulumuza, şah damarından yakınız.” anlayışıdır. (bkz. Kaf, 16) Arif, bu mertebeye ancak bir mürşidin refakatinde ulaşır. O’nun kendisine öğrettiği eğitim ve talim sistemi ile ulaşır. Kişinin terakkisi, mürşidine bağlılığı neticesinde gelişir.

“Sana yakin gelinceye kadar ibadet et.” (bkz. Hicr, 99) Yakin Allah’tır, yakin gerçektir, senin özündür. Yakin gelirse “BEN” gider. Yakin gelirse özüne, nefsine arif olursun. Kâinatta görünen her şeyin, Hakk’ın zuhuru olduğunun arifi olursun. Anlayışın değişir, dünyan değişir, sen değişirsin.

Mademki ben bende yok, sen senlikle sende yok
Hak’tan ağyar nesne yok, hep görünen Veçhullah (Hasan Fehmi)

Allah bu alemi; Zat’ı ile ihata etmiş, sıfatı ile bezemiş, ef’aliyeti ile de donatmıştır. Bunda bilen ve görenler için büyük ibretler vardır. Kişi imanının kemalât bulması için taklitten tetkike, tetkikten mutlaka, mutlaktan ihlasa hicret etmelidir. Bu hicret de ancak nefsimizle cihat ve riyazat etmek ile olur. Rabbim, cümlemizi cihad-ı Ekberde (nefis savaşı) muzaffer kılsın.Enver EFE
İstanbul, 14 Kasım 2017
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ’dasın!
(TÂHÂ - 12 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ