Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

20 Mayıs 2024
12 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


SEVGİ VE TESLİMİYET


Teslimiyet; sözlük manası itibariyle teslim olmak, boyun eğmek ve başa gelen tecellileri itirazsız kabul etmek, sabır göstermek anlamındadır. Teslimiyet; Rabbimizin lütfu keremi olup en üst seviyede himmet, sevgi ve iman işidir. Kulun maneviyattaki derecesinin, teslimiyeti ile doğru orantılı olduğunu da unutmayalım inşallah.

 

İslam’ı kabul etmiş kişiye Müslüman denir. ‘‘Müslüman’’ kelimesinin lügat manası “teslim olan” anlamındadır. İslam elbisesini giymiş birisi otomatik olarak alemlerin Rabbine teslimiyetini arz etmiş demektir. Allah cc. Bakara Suresi Ayet 112’de ‘Hayır, kim (güzel davranış ve) iyilikte bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse, artık onun Rabbi katında ecri vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.’’ diye buyurmaktadır.

 

Kul, Rabbine muhabbet ve teslimiyetle bağlanırsa maksadına ulaşmış olur. Teslimiyet, yol ve erkanımızın esas kaidelerinden biridir. Bir ehli ihvanın olmazsa olmazı olan üç düsturu vardır. Bunlardan birincisi teslimiyet, ikincisi ihlas, üçüncüsü ise muhabbettir.

 

“…Ben Alemlerin Rabbine teslim oldum.” (Bakara, 131) ayet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere; ehl-i hakikat yolcusu, edep kapısından saygı ile girip boyun kesmeden önce; bildiğini zannettiği her şeyi kapının dışına bırakmalıdır. O bıraktıklarına bir daha da itibar etmemelidir. Akıl kabını saf ve boş bir şekilde sultanına teslim etmelidir ki o boş kap ilahi sır ve ulvi hikmetler ile doldurulsun ve bizlerin istikametine vesile olsun. Bu bağlamda hiç kimse benim kabım doludur diyemez. Büyüklerimiz: ‘‘Dervişlik iddiasında olan bir kimse, ölünün kendisini gasala teslim ettiği gibi mürşidine teslim etmelidir.’’ diye bizlere öğüt vermektedirler.

 

Hakk’ın ilahi hikmetlerini ve maksadını, ancak tam manası ile teslim olmuş bir gönül anlayabilir. İşte bu yüzdendir ki; Peygamberimizi siyer-i nebisini okuyoruz, dinliyoruz. Bu okuduklarımız veya anladıklarımız, ayrıca büyüklerimizin kıssaları, bizlerin, Alemlerin Rabbine teslimiyetimizin abideleşmiş ibret vesikaları olduğunu tefekkür etmemiz içindir. Ancak O’nların hayatlarını okurken, eski dönem hikâye veya masallarını okuyormuş gibi değil de okuduklarımızın altında bize verilmek istenen mesajı anlamamız ve okumamız gerekmektedir.

 

Değerli dostlar; İlahi emir gereği biricik yavrusunu suyun, yiyeceğin, hatta kimsenin bulunmadığı bir diyara annesi ile yalnız bırakıp, ardından da bir başka İlahi emir gereği bıçağın altına oğlunu yatıran İbrahim Aleyhisselam’ın ve ona itiraz etmeksizin bıçağın altına sırf Rabbinin rızası için başını koyan İsmail Aleyhisselam’ın bu ruh haline girmesinin temelinde Rabbine olan teslimiyeti, bizlere sunulabilecek en önemli teslimiyet örneklerindendir.

 

Yine hırsızların talanına maruz kalan sahralar dolusu sürüsünü kaybeden, deprem neticesinde evlatlarını yitiren ve en sonunda da bedenini istila eden kurtlara karşı sabır gösteren Eyüb Aleyhisselam’ı bunca sıkıntıya karşı isyan cümleleri kurmaktan beri kılan şey nedir acaba? Elbette ki Rabbine olan teslimiyetidir.

 

İlahi ilme teslim olan bir kalp, asla sıkıntı çekmez ve onun vermiş olduğu manevi rahatlıkla sıkıntılardan kurtulur. Tam tersine aklın kılavuzluğuna başvuran bir kalp ise sürekli sıkıntı çeker ve en küçük bir hadisede dahi tarif edilmez korkular yaşar. Bu, güvenli bir gemide seyahat eden adamın sırtındaki onlarca kilo ağırlığı, emanete bırakıp bu ağırlığın külfetinden kurtulması gibidir. O güvenli gemide, sırtındaki ağırlığı emanete teslim etmekten imtina eden ve kendini boş yere sıkıntıya sokan kişi ne kadar akıllı olabilir ki?

 

Hakikat yolcusu bizler, kendini mürşidine teslim ederken onun ten elbisesinin-Bakara Suresi Ayet 30’da buyurulduğu üzere- hakikatinde Cenab-ı Allah’ın halifesi olarak yaratıldığına ve Peygamberimiz (Sav.) Efendimizin Veraset-ül Enbiyası olduğuna iman etmeliyiz. Mürşidi Kamilimize muhabbetle, sadakatle, samimiyetle ve adanmışlıkla teslim olmalıyız. Zira sevgisinde, teslimiyetinde, sadakatinde, adanmışlığında ve sabrında samimi olmayanın sevgisi ve teslimiyeti muhaldir.

 

Fenafillah mertebesine ulaşabilmenin sırrı, mutlak teslimiyettir. İbrahim Aleyhisselam’ın gönlünde, Allah sevgisinden başka hiçbir sevgi olmadığı için, tam teslimiyet gösterdiği için Allah cc. O’nu kendisine Halil yani dost kılmıştır.

 

Sonuç olarak; bizler bu ruh halini yakaladığımız zaman seçkinlerden olan kullar mertebesine ulaşır ve sonsuzluk makamının merdivenlerini tırmanmaya başlarız. Rabbimizin yüzünün her an görüldüğü bir cennetin sahibi oluruz.

Rabbim cümlemizi İbrahim As. gibi gönlümüzde Rabbimizin sevgisinden başka bir sevgi barındırmasın.

Cenab-ı Hak cümlemizi Rabbimin Halil’i eylesin.

Rabbim cümlemizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, 15 Mart 2017
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
(NİSÂ - 79 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ