Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

22 Haziran 2024
15 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


RABITA-I ŞERİF ÜZERE YAŞAMAK


RABITA kelimesi, lügat manası itibariyle, iki şeyin birbirine bağlanması anlamındadır. İlm-i hakikatte ise ‘Mürşid ile Mürid arasındaki ilahi feyzin akışını sağlayan manevi bir bağdır, bir yoldur’ diye tarif etmemiz mümkündür. Bu bağ, Kur’an’ı Kerim ve Hadis-i Şerif’lerde bazen açık, bazen de üstü kapalı bir şekilde dolaylı olarak ifade edilmiştir.

 

Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sav. Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde: “Allah’ın dostları içinde öyle kimseler vardır ki onlar, Nebi ve Şehid değillerdir. Fakat kıyamet gününde Allah Teala’nın kendilerine bahsettiği lütuf ve makamlardan dolayı Nebi ve Şehidler onlara gıpta ederler.’’ (Varis-i nebilerden bahsedilmektedir.) Ashab: ‘Ya Resulallah! Onlar kimlerdir, haber verir misiniz? diye sorduklarında Resulullah Sav. Efendimiz: ‘‘Onlar, aralarında herhangi bir neseb bağı ve maddi alışveriş bulunmadan Allah’ın muhabbeti ve rızası için birbirlerini sevenlerdir. Vallahi onların yüzü Nur gibi parlamakta ve kendileri de Nurdan minberler üzerinde oturmaktadır. İnsanlar korktukları zaman Onlar korkmazlar; insanlar üzüldükleri zaman onlar üzülmezler.’’ diye buyurmuşlardır.

 

Allah cc. Yunus Suresi Ayet 62’de ‘‘Haberiniz olsun ki, muhakkak Allah u Teala'nın dostları için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.’’ diye buyurmaktadır. Bu ayeti kerime yukarıda arz ettiğimiz hadisi şerifin delilidir.

Mürşidle beraberliğimizin bir kısmı cismani, bir kısmı da ruhanidir. Bu hal, Rabıta ile doğru orantılıdır. Rabıta, muhabbetin azlık ve çokluğu ile alakalı olduğundan, muhabbet arttıkça Rabıta’nın kuvveti de artar.

Rabbi tarafından, ehli ihvanın gönül deryasına akıtılan ilahi feyzin; dervişin kurumuş gönül bahçesine akıtıp, orada iman ağacının yeşermesine, dal-budak salmasına ve ibadet meyvelerini verip ebedi saadete ulaşmasına vesile olmasından daha güzel bir himmet olabilir mi? Elbette olamaz. O zaman zikre devam!

Allah cc. Maide Suresi Ayet 35’te “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve O’na yaklaşmaya vesile arayın.”  diye buyurmuştur. Ayete dikkat edilirse bu Ayet-i Kerime’de takvanın yanında kurtuluş için bir de vesile şartı getirilmiştir. Bahse konu olan vesile; Varisi Nebi olan Mürşid-i Kamilimiz yani Efendimizdir. Çünkü Mürşid-i kâmil, Peygamberimiz Sav. Efendimizin Varisi Nebisidir, Verasetül Embiyasıdır. Resulullah Sav. Efendimize tabii olmayanların kurtuluşunun mümkün olmaması gibi, Varisi Nebisine tabii olmayanların kurtuluşu da mümkün değildir.

Bir Hadis-i Şerifte Peygamberimiz: “Allah’ın öyle Veli kulları vardır ki onların gönülleri ilahi rahmet deryalarıdır.” diye buyurmuştur.

Bu Hadis-i Şerifi ‘Veli kulların gönüllerinde deryalar halinde bulunan ilahi rahmetten, manevi bir yol bularak kendi gönlümüze akıtmamızdır’ diye zevk etmemiz mümkündür. İşte bu manevi feyz ve rahmetin akışı Rabıta’dır. Evet değerli dostlar, bunun da ancak safları sıklaştırmakla mümkün olabileceği kanaatindeyim.

Rabıta’dan maksat, feyz almaktır. Gerçek feyz kaynağı ise Cenâb-ı Hak’tan başkası değildir. Allah’ın Habibi, Muhammed Mustafa Sav. Efendimiz, Cenab-ı Hakk’ın zat ve sıfatının tecelligahı ve mazharı olduğuna göre; Mürşi-i Kamilimizden feyz almak, Cenâb-ı Hakk’tan feyz almak demektir. Çünkü O, Varis-i Nebi’dir.

Şöyle bir örnekleme yapacak olursak ‘‘Su devamlı akıyor, fakat biz testimizi çeşmeye tutmuyoruz.’’ Bu cümleden anladığımız şu olmalıdır nacizane; testiyi çeşmeye tutmak demek, dünyevi ihtiraslardan, benliğin esaretinden, müstağnilikten kısacası şeytanın esaretinden firar edip, Rabıta’ya geçmektir. Yani gönlü o deryaya bağlamaktır.

Rabıta’ya geçmek için, Dünya aleminden soyutlanmak suretiyle gözler kapatılır. Baş hafif sağa çevrilir, gönül penceresi açılır ve Rabbe rapt olunur. Günümüzün her anında, ne halde olursak olalım, gönlümüzün daima O’nun ile sekronize olduğunun tefekküründe olmalıyız.

İKİNCİ BÖLÜMÜ TAKİP EDİNİZMustafa AYALTI
İstanbul, 10 Mayıs 2017
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.
(KAF - 16 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ