27 Şubat 2024
17 Şaban 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ZİKİR EHLİ OLABİLMEK


Zikri, aşağıdaki başlıklar altında arz ettiğimiz zaman, konuya biraz daha vakıf olmamız mümkün olacaktır.

 

ZİKR-İ ALENİ: Arapça, açıktan yapılan zikre ‘‘zikr-i aleni veya "zikri-i cehri" denir. Zikir, dil ile sesli olarak çekilirken, bir kısmında da kalbten (tefekküri olarak) icra edilir. İlkine cehri zikir, ikincisine de hafi zikir denirdi. Ancak, Allah cc. Araf Suresi Ayet 205’te ‘Zikir bireysel olarak hafif sesle yapıldığı gibi, halka oluşumlarıyla toplu halde sesli tarzda da icra edilir’ diye buyurur. Cehri Zikirin, sesli eda edilip Hz. Ali (k.v.) Efendimizin metodu olduğunu arz etmek isterim.

 

ZİKR-İ ERRE: Arapça-Farsça, bıçkı zikri veya "Zikr-i Minşari" de denir. Minşar; Arapça'da "Erre", Farsça'da Testere" bıçkı anlamına gelir. Zikir esnasında hançereden (gırtlaktan gelen ses) odun kesen bıçkıyı andırır gibi bir ses geldiği için bu tür zikre "Bıçkı Zikri" adı verilmiştir.

 

ZİKR-İ HAFİ: Gizli zikir, anlamına gelen ve Arapça bir ifade olan Zikr-i Hafi Araf Suresi Ayet 205’te buyrulduğu üzere, kalpten yani tefekküri olarak uygulanır. Zihinsel olarak kalbin üzerinde bir "Allah" yazısı teşekkül ettirilir (yani hayal edilir) ve bu yazı, hayalden silinmeden, sürekli sabit tutularak zihnen ve aklen tekrarlar halinde zikredilir. Bu zikir, dudak kıpırdatmadan gazete veya kitabı gözle okumamıza benzer. Zikr-i Hafi zikrine ‘‘Kalbi Zikir’’ de denebilir. Hafi Zikrin, sessiz yapılan zikir olup Hz. Ebubekir Sıddık (R.A.) Efendimizin metodu olduğunu arz etmek isterim.

 

ZİKR-İ KIYAM: Arapça, ayakta çekilen zikir anlamına gelen zikr-i hafinin, Al-i İmran Suresi Ayet 191’de ayakta da icra edilebileceği beyan buyurulmaktadır.

 

Bu zikre "Kaimen Zikir" de denir. Ayakta zikir, bildiğimiz üzere, halka halinde ayakta yapılır. Ancak bir kısım uygulamalarda halka sabit, bir kısmın uygulamalarda ise dairesel olarak deveran (dönüş) halindedir. Dönme halindeki uygulamaya devir veya deveran adı verilir.

 

Bir kıssa ile sohbetimize devam edelim.

 

Bir gün komşuları Hz. Ebubekir’i Resulullah’a şikâyet ederler. "Ya Resulullah, Ebubekir et pişirdi, kokusu dışarıya kadar nüksettiği halde de kimseye ikram etmedi." Peygamberimiz (S.A.V.) duruma vakıf olur ve şu cevabı verir. "O sizin sandığınız et kokusu pişirilen et kokusu değildir. O koku zikreden kalbin yanan kokusudur" Hz. Ebubekir, öyle can-u gönülden kalbi zikrediyordu ki bu zikirden ciğeri yanıyor, etrafı bile sarabiliyor. İşte Hz. Ebubekir"i "Sıddık-ı Ekber" yapan, bu halleridir.

 

Resulullah (Sav.) Efendimiz buyurmuşlardır ki "Zikrin hayırlısı hafi olanı, rızkın hayırlısı da kafi olanıdır" ve "Benim ve benden önceki enbiyanın söyledikleri kelimelerin en hayırlısı ‘‘Lâ ilâhe illallah’’tır. Bilesin yedi kat gök ve yedi kat yer terazinin bir kefesine, kelime-i tevhit de bir kefesine konsa bu kelime ağır gelir."

 

Allah cc. Rad Suresi Ayet 28’de “Onlar, kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur. diye buyurmuştur.

Bakara Suresi Ayet 152 ile sohbetimizi şimdilik sonlandıralım inşallah. ‘‘O halde siz beni zikredin ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Nankörlük etmeyin’’ ayetini tefekkürünüze sunarım.  

Sonuç olarak; öyleyse gelin dilimizle, kalbimizle ve bedenimizle her daim Rabbimizin rızasını arayalım. Allah’ın lütfettiği ömrü, zikrin aydınlığında hayırlı ve faydalı işlerle değerlendirelim. Her daim Rabbimize hamd ederek, şükrederek O’nun rızasına ermek için gayret edelim. Rabbimizin bize bahşettiği sağlığın, her bir organın, her bir imkânın, her bir anın nimet olduğu kadar emanet de olduğunun bilincinde olalım.

Rabbim bizleri, Sana çokça şükreden, Seni çokça zikreden, Senin azabından çekinen, Sana hakkıyla itaat eden, sadece Senin için eğilen, daima Sana yalvarıp yönelen kullarının arasına ilhak eyle. İnşallah.

Rabbim cümlenizden razı ve hoşnut olsun.                                                      Mustafa AYALTI
İstanbul, 05 Mart 2017
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.
(ASR,3)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ