Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

16 Temmuz 2024
10 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


KENDİMİZİ NE KADAR TANIYORUZ


Allah cc. Hicr Suresi 26,27,28,29,30 ve 31’nci ayetlerinde, insanın yaratılması ile ilgili olarak mealen ‘‘Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki ‘Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!’ Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Fakat İblis hariç! O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.’’ diye buyurmuşlardır.

İnsanın yaratılması ile ilgili olarak, yukarıda arz ettiğimiz ayetten de anlaşılacağı üzere kısa bir metrajda anlatılması mümkün olmayan ve topraktan yaratılan ‘‘İnsan’’ sözcüğünü, lügat manası yönü ile tahlil ve tetkik ettiğimizde; ‘‘Üns’’ ve ‘‘Nisyan’’ sözcüklerinden türemiş bir kelime olduğunu görüyoruz. Üns kelimesi; ünsiyet, alışkanlık, ülfet ve dostluk anlamındadır. Nisyan kelimesi ise unutma, hatırdan çıkarma, akla gelmeme gibi anlamlara gelmektedir.

Değerli dostlar, talibin birinci önceliği Rabbidir. Rabbini öncelemeyen bir insanın önceliği, kendi dünyasıdır. Yok eğer dünya ile ünsiyet kurmayı tercih etmez de Rabbini tercih ederse, Rabbi ile ünsiyet kurar. Zaten aslolan da budur. Her kim Rabbi ile ünsiyet kurarsa Rabbi de O’nun dostu olur, O’na teslim olur.

Genelde insan, özelde ise Müslüman kimliğimiz ile kendimizi tanımaya çalışacağız inşallah. Bu bağlamda aklımıza gelecek ilk soru; insan kimdir, yaratılma amacı nedir? Öyleyse cevabını bulacağımız ilk soru; ‘insan kimdir?’ sorusu olmalıdır.

Soru 1: İnsan kimdir?

Allah cc. Bakara Suresi Ayet 30’da, insanın Allah’ın yeryüzündeki halifesi olduğundan bahsetmektedir. Allah cc. Azhap Suresi Ayet 72’de: ‘‘İnsan dağların taşların kabul etmeye yanaşmadığı emanetin sahibidir, sorumluluk ve yetki verilmiş yetkin bir idarecidir.’’ diye buyurmaktadır.

Allah cc. Zariyat Suresi Ayet 56’da bahse konu olduğu üzere insanın, Allah’a kulluk etmek için yaratılan bir varlık olduğundan bahsetmektedir. Yine insanın en güzel biçimde ve kendi suretinde, her daim övülmeye layık olarak yaratıldığını Efendilerimiz, Sultanlarımız bizlere her daim anlatmaktadırlar. Bizler de bu istikamette tefekkür edip, bu sorulara cevap olabilecek hallerin neresindeyiz diye düşünmeliyiz.

Allah’tan geldiğini, tekrar Allah’a döneceğini ve varlığının Hakk’ın varlığından ayrı bir varlık olmadığını bilendir insan. Benlik elbisesini çıkarıp İlmel Yakin, Aynel Yakin ve Hakkel Yakin mertebelerinde insani asliyesinin arayışı içerisinde olandır insan.

Tefekkürümüz dairesinde insan mademki övülmüştür ve övülmeye layıktır, o zaman böyle bir insanın tabi ki sorumlulukları da vardır.

‘Rabbimizin sevgisini, rızasını nasıl kazanabiliriz?’ sorusuna cevap arayışımız, kendimizi tanıma noktasında yolculuğumuzun en önemli noktası olsa gerek. Zira bir Hadis-i Şerif’te: ‘‘Nefsini bilen kendini bilir, kendini bilen de Rabbini bilir.’’ diye buyrulmaktadır. Bu süreçte, bu ulvi yolculuğumuzda karşılaştığımız her tecelliyatın hikmetini araştırmalı, cüz-i aklımızla, gönlümüzle Rabbimin arzu ettiği doğrultuda ilm-i hakikat yolculuğuna başlama gayretinde olmalıyız.

Kendisini bilenin, pusulasının yönünü doğru yöne çevirmesi için istikameti Rabbine doğru olmalıdır. Bunun için de en evvel ilim sahibi olmamız gerekir. Diğer bir ifade ile İlmel Yakin mertebesinde yol almamız gerektiği gibi, bir de yol ehli olmamızın gereği hasıl olur. Çünkü Allah cc. Nahl Suresi 43’ncü Ayet-i kerimesinde: “Bilmiyorsanız zikir ehline sorun.” Yusuf suresi 76’ncı Ayet-i kerimesinde ise “Her ilim sahibinin üstünde, daha iyi bilen vardır (Allah eşsiz ilim sahibidir)” diye buyurmaktadır. Bu ayetlerden yola çıkarak eşsiz ilim sahibine ulaşmak için kendimizi bilmek ve bunun için de zikir ehli kişilerle muhatap olmak, onlara danışmamız gerekenleri sormak ve bizleri mutmain edecek cevaplar almaktır. Zikir ehli kişiler, marifetullaha ermiş Allah dostlarıdır. “Mü’min Mü’minin aynasıdır” Hadis-i Şerifi mucibince bizi bize en güzel şekilde gösterip, ayna vazifesi gören Allah dostlarının aynasında kendimizi görmemiz gerektiği kanaatindeyim.

Kendi ruhundan ruh üflediğini, meleklerden üstün ve şerefli kıldığını, yeryüzünün halifesi olduğunu, ahseni takvim üzere yaratıldığını, eşrefi mahlukat olduğunu beyan buyuran Allah cc. nasıl olur da insanı esfeli safilin durumuna düşürür? Alemlerin Rabbi tarafından böyle bir terkible yaratılan insan, varoluş gayesinden bihaber olarak, kendini bilmezlik çıkmazında görürse elbette ki özünden uzaklaşır ve sonu da esfeli safilin olur. ‘Yaratılmamdaki hikmet nedir?’ diye sormaya başladığımızda yollar açılacaktır. Allah cc. Tarık Suresi Ayet 5’te “Artık insan, neden yaratıldığına (ibretle) bir baksın” diye buyurmaktadır. Bundan anlaşılan şu olmalıdır ki; asliyetimizin ne olduğu ile alakalı olduğudur.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZMustafa AYALTI
İstanbul, 01 Mart 2017
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
De ki: "Ben, yaptıklarıma karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum."
(Bkz. Şura, 23)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ