Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Haziran 2024
18 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


SİL SÜPÜR MASİVAYI


Yazımıza bir Ayet-i kerime ile başlayalım inşallah. Allah (cc.) Zümer Suresi Ayet 18’de "O kullarım ki sözü işitip de onun en güzeline uyarlar. İşte bunlar Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. İşte bunlar, öz akıl sahiplerinin ta kendileridir." diye buyurmaktadır.

Masiva; sözlük manası itibariyle "şey" anlamına gelen "ma" ile; başka, gayrı, dışında, hariç anlamlarına gelen "sivâ" kelimesinden türetilmiş bir tabir olup ‘masivallah, masive’l-Hak’’ şeklinde de ifade edilebilen, Yüce Allah dışında ve O'ndan gayrı olan şeylerin tümü, dünya ve dünya ile ilgili olan her şey demektir.

Tasavvufi bir terim olan masiva; genel olarak zahir alemdir yani görünen alemdir, madde alemidir. Batın alemi ise soyuttur, ruhlar alemidir.

İnsanı, Rabbinden uzaklaştıran her şey masivadır. Masivadan kurtulmak demek; dünya ve dünya nimetlerine değer vermemek, esfel-i safilinden uzaklaşmak demektir.

Ca'fer-i Sadık Hazretleri: ‘’Allah u Teala’yı tanıyan, masivadan yüz çevirir.’’ diye buyurmuşlardır.

Dervişliğin birinci önceliği; gönlü masivadan temizlemektir. Gönül, aynı zamanda bir ayna olması nedeniyle de karşısına gelip bakan her şeyi yansıtmaktadır. Bu nedenle, Allah sevgisinden başka her şeyi gönlümüzden silip atmalıyız ki Rabbimizi yansıtabilelim. 

Değerli dostlar, birinci önceliğimiz; gönlümüzü Allah (cc.) ‘dan başka şeylerden kurtarmaktır. Kurtulmanın tek ilacı da gönlü Hakk’a bağlamaktır. Diğer bir ifade ile FENA FİLLAH mertebelerini yaşayabilmektir.

 

Allah (cc.) Furkan suresi Ayet 43 ve Casiye Suresi Ayet 23’te "Ey Muhammed nefsinin, nevasını ilah edineni görmedin mi?.." diye buyurmaktadır. Ayet-i kerimelerden de anlaşılacağı üzere tasavvuf idrakinde; gönülde Rabbinden başka neyin sevgisi varsa, o kişinin sevgilisi odur, ilahı odur. Gönülden masiva putunun temizlenmesi ancak Allah aşkının gönülde yoğunlaşması ile mümkün olabilmektedir.

         İmam-ı Rabbani Hazretleri: ’’Akla hayale gelen, düşünülen, görülen her şey masivadır.’’ diye buyurmaktadır.

 

Kulun, Rabbine tam olarak yönelebilmesi ve gönlünün nazargah-ı İlahi olabilmesi için masivadan temizlenmesi gerekmektedir. Bu husus bir beyitte şöyle ifade edilmektedir:

Sil süpür masivayı, kalmasın nişanesi,

Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan.

Allah (cc.)’a yaklaşmanın ve ma'rifetin hasıl olmasının şartlarından birincisi masiva bağımlılığından kurtulmaktır. Çünkü insanda Rabbinin sevgisini gölgeleyecek derecede bulunan herhangi bir bağımlılık ve fanilere olan aşırı sevgi, ihtiras derecesindeki dünyevi istekler bir türlü tatmin olmayan bir tamahkarlık, mal ve makam hırsı gibi şeylerin hepsi masiva dediğimiz kelimenin içerisindedir.

Bir yaratılış zaafı olarak insanların gönülleri ekseriyetle masivaya meyleder, dünyalık cinsinden birçok şeye ister istemez kayar ve onlara muhabbet duyar. Fakat işin garibi şu ki insan, masivadan neye meyledip neyi elde ederse etsin, hiçbiriyle itminan bulamaz. Hepsinin bir ötesi ve daha ilerisi bulunduğundan hiçbirinde karar kılamaz. Masiva'dan olan hiçbir şey, insan ruhunun iştiyakını teskin, heyecanını tatmin edemez.

Fakat insan, ilah-i marifetten, Rabbini daha iyi tanıyıp sevmekten zevk almaya başlayınca, bütün isteklerin ve işlerin Allah'a dönücü olduğunu anlar ve artık O'ndan daha yüksek bir maksuda intikali mümkün olmaz. İşte tam bu mertebede ruh sükûnet bulur. Ve böylece kişi fani varlıkların esaretinden kurtulmuş olur. Hakiki özgürlük ve gerçeğe kavuşma yolculuğu böylece tahakkuk etmiş olur.


            Güzel ahlakı ve davranış biçimlerimizi  üç ana esas üzere  izah etmemiz mümkündür. Bunlardan birincisi avam; günahları için, ikincisi havas; günahlarının yanı sıra gaflet halleri için, üçüncüsü ise havassü’l-havas; masivayı gönülden temizlemek için  Allah’tan gayri olan her şeyi atmak için tevazuda bulunmaktır.

Hakk’a giden yoldaki en büyük engellerden birisi salikin kendi varlığıdır. Bir salik; benlik hırkasını çıkarmadığı, ene’sinin esareti altında kaldığı süreç en büyük masivasıdır. Önemli olan bu masiva engelinden kurtulmaktır.

Sonuç olarak; gerçek akıl sahibi insan, gönlü ile barışık, gönlünü nurlandırarak, nefsin işgaliyetinden kurtarmakta gayretli insandır. Böylece kişi, gönlünü masivadan arındırıp, nazargah-ı ilahi haline getirdiği zaman iman-ı kemale erer

Bir gönülde iki sevgi yaşanmaz. Bir gönülde ya Rahmani sevgi vardır ya da nefsani sevgi. Allah (cc) Ahzap Suresi Ayet 4’te "Allah hiçkimsenin göğsünde iki kalp yaratmamıştır." diye buyurmaktadır.

Rabbimizin bir gönüle tecelli edebilmesi için kişinin gönül kilidinin, gönül kulağının, gönül gözünün açılması gerekir. İnsan ancak kalp vasıtasıyla hikmetleri idrak edebilir. İlim, amel ve ihlas üzere olursa gitgide melekiyet sıfatına nail olur, aksi halde yeri esfel-i safilin olur. Yazımızı, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav.) Efendimizin bir hadis-i şerifi ile sonlandıralım inşallah: "Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama O sizin kalplerinize ve işlerinize bakar." diye buyurmuştur.

Rabbim cümlemizin gönlünü nefs-i emmarenin esaretinden kurtarıp, nefs-i raziye mertebesine erenlerden eylesin.

Rabbim cümlemizin gönlünü masivalardan arındırıp, nazargah-ı İlahi makamına nail eylesin.  

Rabbim cümlenizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, 10 Şubat 2017
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler.
(NÛR - 22)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ