Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

14 Haziran 2024
7 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


TEVHİD-İ ALEM


İLM-İ HAKİKATE GÖRE TEHVİD: 

İlm-i Hakikat’e göre ise “Lailahe illallah Muhammeden resulullah” kelimeyi tevhidinin “Lailahe illallah” kısmı, kulun kendinde ve cümle alemde Allah’tan gayrı mevcut yoktur keşf-i irfaniyeti ile hasıl olan bir imandır. Ki bu imana mensub olan ehli hakikat yolcuları, kendisini ve kendisinin dışındakileri, Cenab-ı Allah’ın mevcudiyetinden gayrı görmediği gibi, her şeyde de Hakk’ı müşahade eder. 

Ehl-i hakikat kimseler; “Doğu da batı da yalnız Allah’ındır. Siz yüzünüzü nereye çevirirseniz çevirin Allah’ın yüzü ordadır.” Bakara Suresi Ayet 115’deki ilahi beyanındaki mahiyetine iman eden müminlerdir. 

Bu alemde Hak’tan gayri bir varlık olmadığına iman eden Hakikat ehli bir kimse, “Muhammeden Resulullah” dediğinde onun imanı, Resulullah Efendimizin yokluk ve batın kulluğu olan “Ahmed” ismidir. Çünkü, Peygamberimiz (Sav.) Efendimiz Allah’ın hem elçisi, hem de kuludur ki, kulluğun en yüce mertebesi olan “Ahmed” kulluğu yokluktan başka bir şey değildir. Bu nedenle, Miraç’ta Cenab-ı Hak “Bana ne hediye getirdin ya habibim” diye buyurmasına karşılık Resulullah (sav.) Efendimiz: “Ya Rabbi, senin hazinelerinde olmayan yokluğumla geldim.” diye buyurmuşlardır. 

Bu itibarla Hakikat’e göre, Hakk’ın cümle alemlerde ve eşyadaki mevcudiyetinin müşahadesi, ancak Hakk’ın zuhuru ile, batın ve yokluk olan “Ahmed” kulluğu marifetiyle açığa çıkar. Efendim Hazretleri eserimizin birinde, Sırrı İlahi ‘‘İnsan’dır’’ diye buyurmaktadır.

EHLİ MARİFETE GÖRE TEHVİD:

Marifet’e göre tehvid, “La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah” tevhidinin manası ise şöyledir: Ehli marifet, şeriat tarikat ve hakikat irfaniyetine mazhar olmakla, Rahman ve Rahim gibi isimlerle Hakk’a ait olan tecellileri tanıyıp müşahade ettiği gibi; ağaç, taş, toprak, bitki gibi yaratılmış olan her şeyde, görünen veya görünmeyen cümle tecellilerinde Hakk’ı müşahade eder. Ehli Marifetin cümle tecellilerin her çeşidinde Hakk’ı müşahade etmesi, O’nun La İlahe İllallah’a olan imanındandır.

 “Lailahe illallah Muhammeden Resulullah” tevhidindeki iman, Hz. Adem (as.) den günümüze kadar gelmiş olup, Mürşid-i Kamillerimizce devam ettirilmektedir, ettirilmeye de devam edilecektir.

Değerli dostlar; şu hususu çok iyi kavrayarak tefekkür etmemiz gerekmektedir. Yaratılan ilah olamaz. La ilahe illallah’ın sırrına arif olanlar sadece ‘’La’’dan ibaret olduklarını bilmelidirler. Kelime-i tevhidin hakikatine arif olan Allah dostları; Yaratanın ancak Allah (cc.) olduğunun, O’ndan başka bir ilah olmadığının arifi olduğunu da bilmelidirler.

Sonuç olarak; Kelime-i Tevhid’in esasını zevk ettiğimizde; şu iki hususun ön plana çıktığını görürüz. Birincisi şeriat yönü; Allah'tan başka ilah yok demektir. İkincisi hakikat yönü; La Mevcude İllallah, Allah'tan başka bir varlık, bir mevcut yoktur, tüm görünen varlıklar O’dur, O’ndandır. Böylece, La İlahe İllallah'ın anlamını idrak ettikten sonra, Allah'ı tevhid etmiş oluruz. Fakat bunlar da ilmidir. Tevhid, ilim esaslı olmayıp, yaşama ile alakalı bir olgudur.

Rabb’im cümlemizi ‘’La ilahe İllallah’’ın sırrına erenlerden eylesin.

Rabb’im cümlenizden razı ve hoşnut olsun.   Mustafa AYALTI
İstanbul, 01 Şubat 2017
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık.
(KAMER - 49)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ