Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

22 Haziran 2024
15 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


FATİHA VE İNSAN


Fatiha yedi ayetten müteşekkildir. İnsan, irfan ile insanı asliyesini öğrendiğinde arif olur ki kendisi canlı bir Fatiha-yı şerifmiş. “Bütün semavi kitapların özü Kur’an’da mevcuttur. Kur’an’ın özü Fatiha da mevcuttur. Fatiha’nın özü de ilk ayeti olan Besmeleyi şerifte mevcuttur.” H.ş. Bizlere, insani kâmillerin canlı bir kuran, canlı bir Fatiha-yı şerif olduğunu göstermektedir. Ayrıca sebe mesani yani iki yedi H.ş. gereğince Fatiha bir Mekke’de birde Medine’de inzal olmuştur.

Kendimize nisbet ettiğimiz ve hiçbir manasını bilmeden kendi varlığımız diye bildiğimiz ikilikle Mekke şehri olarak bu yedi ayete sahip olduğumuzu, bir İnsan-ı Kâmilden tahsil ederek insanî asliyemizi bulmak için, kavseyin mertebesinde Medine şehrindeki tecellilerle gönül âlemindeki fatihaya sahip olunduğunu anlamış oluruz.

Demek ki Mekke kendi diye bildiğimiz varlığımız, Medine ise meratib-i ilahiye tahsilini yapıp insanı asliyemizi idrak ettiğimiz ruhani gönül âlemimiz demektir. Onun için Fatiha’nın birinci ayeti “Bismillahirrahmanirrahim” dir. Zat-ı ilahinin insan-ı kâmillerde gizli olduğunun bir delilidir. Cenâb-ı Hak bizleri canlı besmeleyi şerif olan İnsan-ı Kâmillere davet ediyor. Bizler O Hz.İnsan mashariyetinde Hakk’a yol bulmayı ve Hakk’a tabi olmayı talim ederiz.

“Elhamdulüllahi Rabil âlemin.” Âlemlerin Rabbi olan Allah, İnsan-ı Kâmil mazharından bizleri irşad ve terbiye eder. Bu manada Cenâb-ı Allah’a hamd ve teşekkür ediyoruz. Zira bizlere Hak’ı ve hakikatı bildirmemiş olsa idi bizler nasıl olur da Hak ve hakikat tecellilerine şahid olabilirdik. İnsan-ı Kâmiller Rabbil âleminin mazharıdırlar. Onların sayıları çok olsa da asılları birdir. O da âlemlere rahmet Cenâb-ı Resulullah’tır.

“Errahmanirrahim.” İşte onlar Rahman ve Rahimin mashariyetleridirler. Zira zahir ve batın yönleriyle bizleri ikaz, irşad ve ihya etmektedirler. Rahimiyetiyle, ilm-i ledûn sırrını ve manevi gönül zevklerini, enetemmüme ahlakları ve edepleri ile bizleri ihya ve irşad etmektedirler.

“Maliki yevmiddin” Onlar din günü sahibinin masharıdırlar. Dini bizlere nasihatlarıyla öğreten ve telkin edenler din gününün sakileri kâmillerdir. Ahirette de tecelli ilahiyle yine din gününün sakileridirler. Peygamber Efendimiz: “Din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır.” diye buyurmuşlardır.

Bizlere Cenâb-ı Hak, ef’al-i ilahiyesini, sıfat-ı ilahiyesini, zat-ı ilahiye tecellisini, Hak ve hakikat nasihatlerini İnsan-ı Kâmil mazhariyetinden yapmıştır. Bu nedenle bizim manevi imamlarımız sadat-ı kiram efendilerimizdir.

“İyyake nabüdü ve iyyake nastain.” Yanlız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Tabi ki ibadetimiz yalnız âlemlerin Rabbi olan Cenâb-ı Allah’adır. O’nun rububiyyeti, zat-ı kemali ile İnsan-ı Kâmil mazharından tecelli eder. Muhtaçlığımız yalnız O’nadır ve yalnız O’ndan isteriz, zira o zattır bizler muhtaç.

“İhdinassıratal müstakim” Sıratalmüstakim yolundan, doğru yol olan tevhid yolundan ayırma. Tevhid yolu; Allah’ın zatını, sıfatlarını, ef’alini ve esmasını idrakimizde cem ederek bu şuura ulaşmak yoludur. Hakk’ın vahdet sırrını zerreden kürreye kadar, kendimizde zevk ve şuhut etmektir. Bu hali de ancak bilmek, görmek ve olmak şeklinde ehlinden talim ile yaşamak mümkündür.

“Sıratalleziyne enamte aleyhim” Müstakim olan tevhidî yolda huzur ve mutluluğu bulanlar gibi bizler de bu Hakk dostlarının olduğu yoldan olmayı istemekteyiz.

“Gayril mağdubi aleyhim veladdallin” Tevhid yoluna davet edildiği halde, Hakk ve Hakikat yolunu inkâr edenlerden ve ikrar verdiği halde ikrarını terk edenlerden ve dalalette olanlardan bizleri eyleme.

Ey Rabbim bizleri ikrarında daim olan sadıklardan, salihlerden ve ariflerden eyle.

Ve bizlere müstakim üzere olmayı kemale ve cemale daim say ve gayret edebilmeyi ebeden kereminle lütfeyle.

Cenâb-ı Hak bizlere bu Muhammedî zevki ihsan eylesin âmin.Enver EFE
İstanbul, 05.10.2014
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.
(KAF - 16 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ