21 Mart 2023
28 Şaban 1444
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


EDEB – HAYA – RİYA


EDEB

Edeb bir tac imiş nuru Hüda’dan
Giy ol tacı emin ol her beladan.

Edep, gönül halidir. Ancak güzel ahlaka ulaşanlar edebin gerçek manada zevkine varanlardır. Tevazu ve güzel ahlak sahibi olmaktır. Güzel ahlak, kula Rabbi tarafından sunulan en güzel elbisedir. Ahlak sahibi olan kişi, bulunduğu yerde Rabbini en güzel şekilde temsil edendir.

İnsan kendisini daha iyi tanıyabilmek, Allah ve Resulune daha yakın olabilmek, Kur'an'ı daha iyi anlayabilmek için ilim meclislerine gidip ilmi tahsil etmek isteyen kişiye önce edeb ve güzel ahlak talim ettirilir.

Girdim ilim meclisine eyledim, kıldım taleb
Dediler ilim geride , illa edeb illa edeb.

Talip, Mürşidinden inabe alıp O’na teslim olduktan sonra Mürşidi o ihvanına ilk önce eline , diline, beline sahip olmasını ve "Edep ya Hu" çizgisinden ayrılmamasını öğütler.Kişi, kelam ile bir şey söylemeyebilir lakin hali ile çok şey anlatır. "Elif" gibi dosdoğru, "dal" gibi tenezzüllü ve tevazu sahibi, "be" gibi ben ve bencillikten uzak ve her daim tebessümlü olunmalıdır. Bu hal, kişinin imanının dışa vuruş halidir. İman eden kişi, Rabbinden emin olan kişidir. Rabbinden emin olan kişi, Rabbine bütün kalbiyle teslim olan kişidir. Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun, sonra size yardım edilmez.( Zümer,54)

Yönümüzü bizi terbiye eden Rabbimize dönersek O’nun emir ve nehyi bize makbul ve mutlak görünmeye başlar. Artık nefsimizi O’na teslim ederiz ki elsiz, ayaksız ,dilsiz dudaksız, gözsüz, kulaksız, nasılsız-niçinsiz, tartışmasız şekilde yaşamaya başlarız. Başımıza ne gelirse O’nun lutfu ve ihsanı olarak bilip iman ederiz. Bu tecelliler nefsimize ağır gelse bile şikayetçi olmadan Rabbimizden bilip, yine Rabbimize sığınırız.Bu hal de nefs-i Razıyye halidir. Bu hal teslimiyet halidir. Teslimiyet güzel ahlaktır, güzel ahlak ise edeptir.

Edep, kısaca sahip olmak ( eline, diline, beline) demektir.

Edep, Allah’ın yarattıkları içerisinde yalnızca insana verilen bir nimettir. Edep, çok geniş bir kavramdır. İnsan ömrü hayatında edebi takınmakla haya ölçüsünü bilir,haddini bilir ve kendi sınırından öteye geçmez.Bu hal, Allah’ın kulları üzerinde görmeyi murat ettiği bir haldir.

Yukarıda dervişin halini elsiz-ayaksız,dilsiz-dudaksız diye tarif etmiştik.Nitekim Ehlullah' ın "İyiliğe iyilik,kötülüğe kötülük her kişinin işidir, kötülüğe iyilik ise er kişinin işidir." diye buyurur.

Dövenlere elsiz gerek
Sövenlere dilsiz gerek
Derviş gönülsüz gerek (Yunus EMRE)

Bizlerin kimseyi incitmeye hakkımız yok. Bizlerin kimsenin gönlünü kırmaya hakkımız yok. Bizlerin gönlünde Hakk’ın sevgisinden başka duygulara yer yok. Rabbim bizleri incitmeyen ve incinmeyen kullarından eylesin.

Edeb; kendini Hakk’tan ayrı görmemektir.

Edeb; Hakk’tan başka bir şey görmemektir. Bizler hem “la faile illallah” diyeceğiz hem de Allah’ı ve kendimizi ayrı göreceğiz.Bir ihvan için bundan büyük adapsızlık olmaz. "La" derken nefsim adına, enelerim adına yaptığım bütün işleri inkar edip, bu bedendeki failin ancak Rab’bim olduğunu bilip, bimekle kalmayıp iman edip,imanın da ötesinde Rab’bimin sevgisini her şeyden üstün bilip O’na teslim olursak artık bu bedenden kötü bir fiil zahir olmaz.Çünkü Rabbimin kötülüğe karşı rızası yoktur.Rabbim bizlere güzel ahlak elbisesini giydirdiği halde bizler hala kötü fiillerin yansıtıcısı olursak bundan büyük adapsızlık olmaz.

Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Sana gelen her fenalık da nefsindendir. (Nisa,79) Bizler son nefesimize kadar "hayrihi ve hayrihi" emribil marufunu uygulamaya gayret edelim.Yapacağımız hayırlarda sınır tanımayalım. Bunları yaparken de kendimize zerre kadar pay çıkarmayalım. Bu pay bizim şerrimiz olur. Şer bir miskal dahi olsa Rabbim onu yine görür. Rabbimizin bizi gayri bir işte görmesi bizim en büyük adapsızlığımız olur.HAYA

Haya; edeb, güzel terbiye, güzel ahlak, iyi davranış, nezaket ve zerafet demektir. İman edenler arasında kötülüğün, hayasızlığın yayılmasını isteyenler ve sevenler için dünyada da ahirette de elim bir azap vardır. (Nur,19) Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde: “Haya imandandır, imanı olan cennetliktir.” diye buyuruyor. Haya ile iman ikiz kardeştir. Biri giderse diğeri de gider. (Ebu Nuaym)

Değerli dostlar, haya; Allah'a ve Resulullaha gönül verip, Mürşid huzurunda söz veren ihvanın yaşam tarzıdır. Artık o, hoşgörü sahibidir. Hoşgörü demek başkalarının adapsızlıklarına tolerans göstermek değildir. Sıkıntılara tahammül etmek, şımarıklığa, ukalalığa müsamaha göstermek de değildir. Hoş görmek, tasavvufta “Yaradılanı severiz yaradandan ötürü” zevki ile her fiilde fail olanı, her sıfatta mevsuf olanı tefekkür edip temaşa ederek her şeye hoş bakmak, hoşça bakmak, Hakk’a bakmak, Hakk’la bakmak, Hakk’tan bakmaktır. Nitekim Ehlullah 'narın da hoş, nurun da' diyerek bizlere, Fail olanın da, mevsuf olanın da, mevcut olanın da Hakk olduğunu anlatıyorlar.

Haya; gafletinden utanmaktır.

Bizler yaradılış itibari ile beşeriz. Bazen unuturuz, bazen de unutturuluruz. Nefsimizin tuzaklarına kapılıp gayrılar ile vakit geçirebiliriz. Rabbimizi, zikrimizi hatırladığımızda gafletimizden utanıp yüzümüz kızarıyor ve mahcup oluyorsak biz haya sahibiyiz demektir. Gerek cemiyet içinde, gerek kendi hanelerimizde oturup kalkmamıza,konuşup söylediklerimize, hal ve hareketlerimize dikkat ediyorsak biz haya sahibiyiz demektir.

Haya, imanın nizamıdır.

Her dinin bir ahlakı vardır. İslamiyet'in ahlakı da hayadır. (İbni Meace) İslam demek teslim olmak demektir. Rabbine teslim olan zühd ve takva sahibi bir ehli ihvan, ibadetlerini de büyük bir ciddiyet içinde yapar. Bu ciddiyet, kişiyi haya ile olgunlaştırır. Haya kalbe yerleştiğinde nefsin arzu ve istekleri ondan uzaklaşır. Rabbinin nimet ve ihsanlarına şükreder. Bu şükür onu tenezzül ve kanaatkar kılar. Bunu bir menkıbe ile daha güzel tarif edelim.

Gazneli Mahmud’un nedimi olan Ayaz ile sultan salatalık yiyorlardı. Sultan salatalığı soyuyor ve kendi eliyle yarısını Ayaz’a veriyor, yarısını da kendi yiyordu.Salatalığı yiyen sultan onun zehir gibi acı olduğunu görünce karşısında aynı salatalığı tatlı tatlı yiyen Ayaz’a hayretle sordu: “Yediğin salatalık acı neden yüzünü bile buruşturmadan yiyorsun da ağzından atmıyorsun?” Ayaz bu suale: "Aman sultanım, sizin elinizden nice tatlı nimetler yedim. O nimetlerden sonra elinizden yediğim salatalık acı imiş ne çıkar? O el bana yüzlerce tatlı nimet sundu, şimdi bu nimet acı diye yemeyip tükürsem, yaptığım nankörlük olmaz mı ? Hem O el tarafından ikram edilen nimet acı bile olsa bana tatlı geldi." diye cevap verdi.

Ayaz, kendisine nimet ikram eden ve nihayet bir kul olan şahsa karşı nankörlük etmekten çekinip haya duyarsa bizlere hiç kimsenin veremeyeceği lutufları, nimetleri ihsan eden Allah’a karşı nankörlük etmenin karşılığı bilmem ki ne olmalıdır?RİYA

Riya; dünyevi çıkarlar elde etmek maksadıyla, amellerini gösteriş için yapan,halk iyi adam desin diye dindar gibi görünen ya da ibadetlerini ve hayır işlerini gösteriş için yapanlardır. Allah için değil de halkın iltifatına nail olmak için yapanlara riyakar denir. Allah gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilir. (Nahl 19)

Riya, sevgisizliktir.

Riyanın bir anlamı da münafıklıktır. İki yüzlülüktür. Bunlar işine gelene iman eder, işine gelmeyene iman etmezler.Menfaatleri varsa sana yakın olurlar, menfaatları yoksa sana buuz ederler. Kendilerinden başka hiç kimseye önem vermezler. Kendi başarıları için, kendi menfaatleri için,başkalarının sırtına binip yükselmeyi mübah görürler. Bu gibi riyakar ve münafıkları tanımanın alametleri şunlardır :

1-Konuştuğu zaman yalan söylerler 2- Emanete önem vermezler 3- Söz verdiklerinde verdiği sözde durmazlar. Cenab-ı Resulullah: "İnsanın vücudunda bir et parçası vardır. O iyi ise bütün vücut iyidir, o kötü ise bütün vücut kötüdür. O et parçası kalp’ tir." diye buyuruyor.

Bazen istemesek de şahit oluyoruz. Adam eliyle, diliyle, bedeni ile her türlü gıybet ve çirkinliği yapıyor, sonra da onu ikaz edenlere: “Sen benim kalbime bak,benim kalbim temiz.” diye ukalalıkta bulunuyor. Halbuki dil, kalbin aynasıdır. Kalpte ne varsa dil onun tercümanıdır. Allah böyle kişiler için “Sümme amenu, sümme keferu” der. (Nisa,137) Bu gibilere güvenilmez, dert ve sır söylenilmez. Yapacağın her türlü hayır işlerinde bir bahane ile seni engellemeye çalışırlar. Bu gibi kişiler hakkında Kuran’ı kerim’de Maun suresini çok iyi okuyup, tefekkür etmemiz gerekir.KİBİR

Kibir; kimseyi beğenmeyip,Hakk’ı kabul etmeyen, kendini başkasından üstün gören kimsenin halidir. Bunlara “mütekebbir” denilir ki , böyle kişiler İblis gibi Huzurullah'tan kovulur. Mütevazi olanı Allah yüceltir. Mütekebbir olanın yüzünü yere sürter.

Allah; meleklerine Adem için secde emrini verdiğinde, bütün melekler secde etmesine rağmen İblis kendisini Hz.Adem ile mukayese edip "Beni ateşten, O’nu topraktan yarattın" diye kibirlenip kendisini üstün gördü.İblisin bu edepsizliği kendisinin huzurdan kovulmasına sebep oldu. Sonra da beni sen azdırdın deyip Allah’a karşı ukalalık etti. Hz.Adem ise yasak ağacın meyvesinden yiyip cennetten çıkarıldığı zaman edebinden, hayasından ve nedametinden gözünün yaşı hiç kurumadı. 'Yarabbi ben nefsime zulmettim' diyerek devamlı Allah’a tövbe istiğfarda bulundu.

Allah indinde en üstününüz, O’ndan en çok korkanınızdır.(Hucurat 13)

Siz, Allah’ın ve O’nun Resulünün önüne geçmeyin. Ey iman edenler, Peygamberin yanında sesinizi fazla yükseltmeyin. (Hucurat, 1-2 )

Kibirli insan; aczini bilmeyen,kendini bilmeyen, herkesi küçük görendir. Bu sıfatları kendisinde var eden kişi, İblis’in dostudur.Allah gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilir. O büyüklük taslayanları sevmez. (Nahl, 23)UCUB

Ucub; ameline güvenmek, yaptığı ibadetlerle kendini bir şey sanmak, kendini beğen mek, yaptığı hayırların kendisini mutlaka kurtaracağı inancında olmaktır. İbadet etmeyenleri hor görmek ve aşağılamaktır.

Ucub; kibirden daha kötü bir manevi hastalıktır.

İbadetlerinize riya ve ucub karıştırmayın ki amelleriniz boşa gitmesin. (Deylemi)

Bişri Hafi Hazretleri: "Hakk katında en güvendiğim amelim, O’nun Resulünü, Ehlibeytini ve ashabını sevmemdir." Diye buyurmuştur. Bizler, Hakk katında sevgimiz ve dostluğumuzda ki samimiyetimizle Rabbimizi ikna edebilirsek ne mutlu bizlere.

Rabbim bizleri riyadan, münafıklıktan ve ucuba düşmekten muhafaza eylesin. Rabbim bizleri kendi sevdikleri ile birlikte haşreylesin. Rabbim bizlere aşkını ve feyzini ihsan eylesin.

Rabbim bizleri Hz.Osman gibi edeb ve hayalı olanlardan eylesin. Rabbim bizleri ilmi ile amil, edebi ile mamur olanlardan eylesin. Rabbim bizleri korktuklarımızdan beri, umduklarımıza nail eylesin.

Rabbim yar ve yarenimiz olsun.Enver EFE
05.08.2014 İstanbul
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.
(Bkz. Yasin, 21)
ÖZLÜ SÖZLER
 • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
 • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
 • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
 • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
 • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
 • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
 • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
 • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
 • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
 • Mutaşabih ayetler ledünidir.
 • Ölüm ve cehennem korkusu Hak'ka dost olmayanlar içindir.
 • Şartlanmalardan ve önyargılardan arınmadan kimse masum olamaz.
 • Uzlaşmak için bahane arayan düşman zıtlaşmak için bahane arayan dosttan daha iyidir.
 • Baki hakikatler fani merkezli inşa edilemez.
 • Her zorluğun çözümü sevgidir.
 • Allah var gayrı yok sevgi var dert yok.
 • Allah de ötesini bırak.
 • Sorunları erteleyen ve örten değil çözüm üretip sorunları çözen olmalıyız.
 • Kişinin irfanı kemalatı nispetinde şeytanı da nefsinin şiddetinde olur.
 • Kötü huylardan kurtulmanın en keskin yolu ilahi aşka yanmaktır.
 • Mücevherden sarraf olan anlar, başkası bilemez. Ne fark eder kör için elmas da bir, cam da bir. Eğer sana bakan kör ise sakın sen kendini cam sanma.(Mevlana)
 • Kendini oldum ve doğru zannedenler kendileri gibi düşünmeyenlerden rahatsız olurlar.
 • Eflatun'a dediler ki "Ne kadar çok çalışıyorsun". O da dedi ki "hayır ben sevdiğim işi yapıyorum"
 • Allah kuluna sevdirdiği her işi kuluna kolaylaştırır.
 • Kurtuluş hidayete tabi olanlar içindir. Selam olsun hidayete tabi olanlara.
 • Tevhid-i Ef-al meratibi ihvanın kendi gerçeğine seyir haritasıdır.
 • Kişi ilk önce kendisinin arifi olacak ki Rabbinin arifi olabilsin.
 • İnanmak başka şey, teslim ve tabii olmak başka şeydir.
 • Kalıcı dostluklar edinin.
 • İhvan gibi yaşa, gerisine karışma.
 • Mutlu insan başkalarının mutluluğu için yaşayandır.
 • İslam dini istişare esaslıdır.
 • Allah için affet, Allah için paylaş.
 • İhvanlığını işine göre değil, işini ihvanlığına göre ayarlayacaksın.
 • Kul, iradesini Allah’a teslim edendir.
 • Hakk'ı hatırladığımız unuttuğumuzdan fazla olsun.
 • "Olacağım" diyene engel yok, "olmayacağım" diyene bahane çok.
 • Ben merkezli değil, biz merkezli olun.
 • Dervişçe yaşamak, tevhitçe yaşamaktır.
 • Yaptığınızı azimle yapın, hırs ile yapmayın.
 • Kullukta devamlılık esastır.
 • Önce emin insan olmalıyız.
 • Derviş, halinden belli olmalıdır.
 • Beşeriyet kemalâtın hammaddesidir.
 • Mükemmeliyet istikamette daim olmaktır.
 • İnsanın cismi arza, ruhaniyeti semaya mensuptur.
 • Yaradılış farziyetimiz hakkı bilmektir.
 • Hakk'ı tanımanın ön şartı Resulûllah’ı tanımaktır.
 • İnsanın sırrında Allah’ın sonsuzluğu vardır.
 • Kulluğa bahane yok değer üreteceksiniz.
 • Şikayet, Mevla’ya hürmetsizliktir.
 • Kulluk adına yapmadıklarımıza hiçbir bahane geçerli olmayacak.
 • Bu âleme kavga için gelmedik.
 • Telkin öncelikle bizim nefsimize olmalıdır.
 • İnsan, Allah’ın sırrı Allah da insanın sırrıdır.
 • Varlığımızın sebebi zuhuru, Cenab-ı Resulûllah’tır.
 • Kullukta teslimiyet “Rağmen” olmalıdır.
 • Kazası olmayan tek şey hayatımızdır.
 • Sevgi dışındaki bütün hallerde zorluk vardır.
 • Nefsinde mevsimi hazan olanın, gönül mevsimi bahar, Ahireti bayram olur.
 • Hayat yaşamak, yaşamaksa sevmektir.
 • En güzel keramet istikamet üzere olmaktır.
 • Kişinin Rabbini tanıması için kendini tanıması lazım.
 • Hakk’ı ancak Mirat-ı Muhammet’ten görebiliriz.
 • İnsanı Hakk’ta sonsuzlaştıran ve yaşatan, sevgidir.
 • Sevgi bütün yaratılanların varoluş mayasıdır.
 • Sevgisiz olan her mekân ve mahâl mundardır.
 • Sevgi Allah için yanmak ve olmaktır.
 • Allah’ın ve Resulullah’ın sevgisi ile yanmayan gönül hamdır, ahlâttır.
 • Hakikat ehlinin sermayesi aşk-ı sübhandır.
 • Talepte kararlılık, kararlılıkta da sabır esastır.
 • Sabır, sadrın genişliği kadardır. Sadır genişliği ise; kabulümüz, sevgimiz kadardır.
 • Kamil insan demek;Bütün duygularda,düşüncede ruhta olgunlaşmış insan demektir.,
 • Dervişân, Mürşidinin eşiğinde sadık olduğu sürece, farkında olsa da olmasa da tekamül halindedir.
 • Kim ki Allah’ı ciddiye almaz ise; Allah o kimseyi ciddiye almaz.
 • Hakkı görmeyen gözler amadır.
 • Gayret olmadan kişinin ulaşacağı hiçbir âliyet olamaz.
 • Kendi gerçeğimize yol bulmak için arz üzerinde var olan bütün mevcudiyetten istifade edeceğiz.
 • Bu fırsat âleminin bir tekrarı daha yoktur.
 • Hiçbir oluşum kendi halinde, kendi başına müstakil değildir.
 • İhvan isek bir iddianın sahibiyiz demektir.
 • İhvanın kemâlâtı, olgunluğu, karşılaşmış olduğu olumsuz tecellilere verdiği tepkilerle ölçülür.
 • Kişi muhatabı ve müdahili olmadığı hiçbir meselenin şahidi olamaz.
 • Herkes kazanımlarını kayıplarını tespit etsin ki şuurlu bir hayat yaşayabilsin.
 • Birebir uyarılar insanı daha çok uyandırır.
 • Bütün canlılara dostça yakın olmalıyız.
 • Tekâmül için her anı yeniden yaşamak , her anın yeniden talibi olmak zorundayız.
 • Gayret etmeyen kişiden Kâmil insan olmaz.
 • Ehl-i talip bu Kâinatın özelidir, özetidir.
 • Kul, hizmeti kadardır. Kul, sevgisi kadardır, Kul hoş görebildiği kadardır. Kul feragat edebildiği kadardır. Kul paylaşabildiği kadardır.
 • Ehl-i ihvan’ın sevgisi Rabbi’nin sevgisi, meşguliyeti Rabbi’nin meşguliyeti olmalıdır.
 • Her an Rabbi ile meşgul olanın, muhatabı Rabbi olur.
 • Güzel bakmalı, güzel konuşmalı, güzel dinlemeliyiz.
 • Hayırları geciktirdiğimiz zaman şerre dönüşür. Şerleri geciktirdiğimiz zaman hayra dönüşür.
 • İhvanın irşad olmasının ön şartı teslimiyattır.
 • İlmen yâkinlik; bilmek ve kabul etmektir.
 • İhvan telkin edileni yaşadıktan sonra Hakkel yâkina ulaşır.
 • Kul, Rabbini ne kadar ciddiye alırsa, Rabbi’de onu o kadar ciddiye alır.
 • Rahman’ın sevgilisi olmak gönlü cenab-ı Resulullah’a yönetmek ve tabi olmakla orantılıdır.
 • İhvan, kendi özünde kâmil duruşa ulaşırsa, onda bir değil de nice esmanın açılımı, nice sıfatın inkişaf ve izhariyeti yaşanacaktır.
 • Dünkü gibi konuşan, dünkü gibi anlayan, dünkü gibi yaşayanın anı ve akibeti hüsrandır.
 • Ehli gönül olan, ,Resulullah’a ve Ehli Beyt’egönül veren Ehl-i İhvan’ın seyr-i sülüğü nefis merkezli akıl ile değil gönül merkezli akıl iledir.
 • İhvan, hayırda ve şerde damlayı derya mesafesinde görecek kadar Rabbini önemseyen olmalıdır.
 • Hakka vuslat, ancak aşk- sübhân ile olur.
 • Aşığın, sevgisinin sancısıyla uykularının kaçması lazım ki, orada aşktan söz edilebilsin.
 • Hayatla zıtlaşan değil hayatla uzlaşan olmalıyız.
 • Eğer kişi yarışacaksa hayırda yarışsın selâmda, yarışsın, paylaşmada hoş görüde affetmede yarışsın.
 • Kişi tercihinin neticesini yaşar.
 • İnsan, sevebildiği kadar, değer üretebildiği kadar insandır.
 • İhvan, arif olmalı ve gönlünü bütün olumsuzluklardan arındırmalıdır.
 • Herkes yaptıklarının neticesini yaşayacak.
 • Biz kulluğumuzu her gün yeniden yenilemeliyiz.
 • Üstünlük ancak takva ile sevgi iledir.
 • Allah hiçbir zaman abes ile iştigal etmez.
 • Her işte bizim için hikmet ve hayır vardır.
 • Ehl-i ihvan hiçbir zaman olumsuzluk adına hesap yapmamalıdır.
 • Herkesin şeytanı, Cebrail’i, Mikail’i, İsrafil’i ve Azrail’i kendisiyle beraberdir.
 • Ehl-i ihvan demek arif olan, Hakk'a eren demektir.
 • Sevginin tezahürü ibadettir.
 • Eğer inanıyor, iman ediyor, seviyorsanız, yap denileni yapacak ve aksatmayacaksınız.
 • Sevenin ne gecesi ne gündüzü ne yorgunluğu ne bahanesi ne de mazereti olur.
 • Karşılaştığımız zorlukların tamamı tekâmül için ikrarımızı ispat içindir.
 • Bu âlem teşbih, tespit, tenzih, takdis ve şahadet âlemidir.
 • İnsanın Hak katında kadri, kıymeti sevgisi kadardır.
 • İnsan, yaşadığı zorluklar aşabildiği engeller kadar insandır.
 • Hiç zorluk, acı çekmeden, uğraş ve çaba sarf etmeden kimsenin başarıya ulaştığı görülmemiştir.
 • Hepimiz Allah’ın Resulûllah’ın ve Ehlibeyt’in aşkından muhabbetinden istifade edip Hakk’ta bakileşebilecek yetilere sahibiz.
 • İnsan, asliyeti kendisine unutturulmuş varlıktır.
 • Müsemmâ ehli olan için, isimler değişşe de asliyet değişmez.
 • Hiçbir güzelliği kendimize mal etmeden, bütün güzellikleri Rabbimizden bilmeliyiz.
 • Herkesin imtihanı iddiası kadar olur. Yani iddiası büyük olanın, imtihanı da büyük olur.
 • Kâinat, insan için, insana hizmet için halk edilmiştir.
 • Hayatın tamamı, kulluğun ve dostluğun talimidir.
 • Kişi bilgisinde değil yaşantısında kâmil insan olur.
 • Bizim yaşadıklarımız; tercihlerimizin, taleplerimizin ve dualarımızın neticesidir.
 • Mezheplerin farklı olması, dünya iklimlerinin, ırkların ve kültürlerin farklı olmasındandır.
 • İrfan mekteplerinin temelde aynı, detaylarda farklı farklı olması insanların, meşreplerinin farklı farklı olmasındandır.
 • Kimi takva ile kimi zikrullah ile, kimi hizmet ile, kimi de ibadet ile Hak rızasına ulaşmak ve kâmil insan olmak arzusundadır.
 • Din adına zıtlaşmalar, taraflaşmalar ve tefrikalar çıkarmak Rahman’ın ve Kuran’ın reddettiği duruşlardır.
 • Elin eksiğiyle uğraşan, kendi eksiğini hiçbir zaman göremez.
 • Biz bu âleme eksik tespit zabıtalığına gönderilmedik.
 • Âşık; mâşûkunu hususiyetle geceleyin, en çok yalnızlık halindeyken düşünür.
 • Geceleri ve seher vakti çok özeldir.
 • Dostluğun ilk şartı sevmektir. Fakat çıkarsız beklentisiz sevmektir.
 • Dost olmak, dostun her türlü yüküne katlanmaktır.
 • Bizim için yaşamak bir gündür, o da bugündür.
 • Kulluk adına yapmamız gereken ne varsa sabırla ve ihlâsla yapmalıyız.
 • Hak katında gıdalanmanın birinci esası, âdab-ı Muhammediye ve hakıkati Mahmudiye ile kıyam durmaktır.
 • Biz eyvallah tacını, ‘sensin’ tacını başımızdan, hiçlik hırkasını da eğnimizden hiçbir zaman çıkartmayacağız.
 • Bir damlanın hiçliğe ulaşması, onun deryaya düşmesiyle olur.
 • Bize ulaşan her tecellinin, Mevlâ'dan olduğunun bilincinde olalım ve rıza gösterelim.
 • Sakın tecellilerden kahreden, kederlenen olmayalım.
 • Tecellilerden şikayetçi olmak, kulun Rabbine olan saygısızlığıdır.
 • İhvan, hangi tecelli içinde olursa olsun, mutlaka güzel düşünmeli ve güzel değerlendirmelidir.
 • Edep ve âdap dışında nefes almayalım.
 • Biz, Cenâb-ı Resûlullah’ın vitrini olmalıyız.
 • Bütün nimetler ve âliyetler, gayret ve hizmet iledir.
 • Biz hangi hali yaşıyorsak bizim için hayırdır ve hikmetlidir.
 • Hikmete tabi olanlar hikmet ehli olurlar.
 • "Senin için Ya Rabbi" zevkiyle hayatı yaşayalım.
 • Huzur, ancak tevhid ile aşk ile sevgi ile Allah’a ve Resûlun’e yönelmek iledir.
 • Güzel ahlâk ve sevgi insanlığın omurgasıdır.
 • Her gününü son gün, her namazını son namaz, her muhabbetini son muhabbet gibi kabul eden kişinin yaşantısı Ehl-i ihvanca olur.
 • Büyük laf etmemeye çalışalım.Tevazu sahibi olalım.
 • Ehl-i Beyt olmak, hem nesebi hem de mezhebidir.
 • Ehl-i Beyt, Kur’an’ın ete kemiğe bürünmüş halidir.
 • Yaptığımız her şey kulluğumuzu ispat edercesine olmalıdır.
 • Halkı memnun etmek için Hakk'ı incitmeyelim.
 • Kemalat, hissedilen ilk nefesten son nefese kadar sadece Allah ve Resûl’u için say ve gayret etmektir.
 • Tevhid-i Ef-al hakikatin zübdesi, tevhidin nüvesidir.
 • Kullukta edebi olmayanın Hak’ta izzet bulması mümkün olamaz.
 • Hikmetleri seyretmenin tek şartı, tecellilere karşı sabırlı olmaktır.
 • Kişi yaşamış olduğu imtihanları aşabildiği kadar tekâmül etmiş olur.
 • Aslında bize zor gelen tecelliler, bizim için ikramdır.
 • Kulluğun esasında yap denileni yapıp sonucuna da razı olmak vardır.
 • Bütün kâinat, kişinin kendi hakikatine misaldir.
 • Öncelediğimiz Allah ve Resûl’u olmalı. Ertelediğimiz ise nefsimizin arzu ve istekleri olmalıdır..
 • Dervişi tekâmül ettirecek olan iştiyakı, kendine olan telkini, ve gayretindeki kararlılığıdır.
 • Her günü yaşamak, her günü diğer günden farklı bir alana taşımak için biz bugünün talebesiyiz.
 • Hatasını kabul edip hatasından dönen kul hayırlı kuldur.
 • Hedefi olmayanın istikameti de olmaz.
 • İhvan ne dünle ne de yarınla zaman kaybedecek sadece anını ve gününü değerlendirecek.
 • İhvanlık, halde örnek olmaktır.
 • Aile yaşantımızla, tecellilere olan tepkilerimizle, kişilerle olan ünsiyetimizle, her halimizle hele hele de ibadete olan düşkünlüğümüzle fark edilmeliyiz.
 • Cenab-ı Resûlullah’ın tezahür etmediği hiçbir mekân, Hak katında şerefli olamaz.
 • İbadet etmenin hoşnutluğunu yaşarken bu hoşnutluğu, ibadet etmeyenlere karşı bir üstünlük saymadan fail Allah'tır zevkiyle yaşamalıyız.
 • Kıyas, şeytani sıfatlardandır.
 • Karşımızda gördüğümüz eksikliği önce kendimizde tetkik etmeliyiz.
 • Hiç kimse kendi gerçeğine olan seyrine mürşitsiz yol bulamaz.
 • Baki olabilmenin, sonsuzluğa ulaşabilmenin tek şartı; Hak ile Hak olmak Hak’ta ölüp Hak’ta dirilmektir.
 • Hayata ders veren değil de hayattan ders alan talip olmalıyız.
 • Anlayan ve öğrenen olmalıyız.
 • Anladığını genişleten, hayatına uyarlayan olmalıyız.
 • Tasavvuf önce şeriat-ı Muhammediye ile yaşanır.Sonra hakikat-ı Mahmûdiye ile hikmetler talim edilir.
 • Bir meselenin görevlisi olmak ayrı şeydir, gönüllüsü olmak ayrı şeydir.
 • Ehl-i ihvanla konuşularak halledilmeyecek hiçbir mesele olmamalıdır.
 • Hak dostları bir araya geldikleri zaman bakışmaları bile muhabbettir.
 • İhvanlığın dört ana esası vardır; ihlas, şecaat, cesaret ve cömertliktir.
 • Hayatın tamamında, her adımda, her bir nefeste; bir tuzak, bir imtihan vardır.
 • Gönül, Rahman ile coşarsa; kişi karşılaştığı her türlü tecelliye sabır ve tefekkür ile mukavemet gösterir.
 • İhvan, ne Dünya ne de ahiret beklentisi olmaksızın kulluğunu fi-sebilillah yaşamalıdır.
 • Kur’ân'ı öğrenmeye, okumaya, okutmaya, anlamaya ve yaşamaya çalışalım.
 • İslam, yap denileni yapmak; yapma denilenden uzak durmaktır.
 • Kulluğunu yarına erteleyenin Allah sevgisi yeterli değildir.
 • Tekâmül etmek için sürekli gayret halinde olmalıyız.
 • İnsana olan sevgisizlik Allah’a olan sevgisizliktir.
 • Allah’a vuslat ancak Aşk-ı sübhan ile olur.
 • Hak’ta bâki olabilmek için kayıtsız şartsız teslim olmalıyız.
 • Dilimizde zikrullah ile gönlümüzde her daim muhabbetullah ile inşa olmaya çalışmalıyız.
 • Şeriatın ihlâl olduğu yerde hakikat olmaz.
 • Her türlü tecelliden istifade edecek kadar arif,hiçbir zorluktan yılmayacak kadar da dirayetli olalım.
 • Arif olan baktığı her zerreden, karşılaştığı her tecelliden kendisine istikamet arar.
 • Ehl-i ihvan hatasında ve günahında ısrar etmeyen ve tövbesinde aceleci davranandır.
 • Âşık maşukundan gelen cefalardan haz duymazsa gerçek aşık olamaz.
 • Kendisindeki gayrilikten arınan insan için dışarıda ve içeride gayri olan hiçbir şey kalmaz.
 • Kişinin samimiyeti, sadakati ve sevgisi ona istikamet verir.
 • Bizden istenilen öncelikle safiyet, samimiyet ve sadakattir.
 • Ehl-i ihvan öyle bir kristalize olacak, safiyet kazanacak, kendi benliğinden öyle bir sıyrılıp latifleşecek, şeffaflaşacak, kendine ait bir renk zan düşünce ve duygu kalmayacak ki Allah’ın boyasıyla boyansın yani Resûlullah’ın haliyle hallenmiş olsun.
 • Gayret, kulluğun esasıdır.
 • Biz bildiklerimizle amel edelim. Bilmediklerimiz, bize bildirilecektir.
 • Her Ehl-i ihvan bulunduğu cemiyette fark edilmelidir.
 • Bizim sabrımıza, bize kötülük yapanların şahitlik etmesi lazım.
 • Asli maksadımız, nefsimizi ve Rabbimizi tanımaktır.
 • Gayret etmeyen kişiden kâmil insan olmaz.
 • İhvan, kendi hakikatine seyri sülük ederken hem dünyasını hem de ukbâsını saadete erdirmiş olur.
 • Muhabbetimiz Resûlullah’ın ve Ehl-i Beyt’in muhabbeti, davamız Hak davası olsun.
 • Eğer insan Rahman’ın aynası olacaksa yansıtıcılığının çok net,arı ve duru olması lazımdır.
 • Eğer bir olumsuzlukla, zorlukla karşılaşıyorsak, bu bizim olumsuzluluğumuzdandır.
 • Arz ve semada her ne olursa insan ile ilişkilidir.
 • Sözümüzün ilk müşterisi kendi kulağımız olmalıdır.
 • İslâm şahitlik ile başlar, şuhut ile yaşanır. Ve yine şahitlik ile kemal bulur.
 • Hangi başarı vardır ki uğraşsız gayretsiz ve gönülsüz zuhura gelsin.
 • Aşığın ölümü Hakk’ta vuslat, sonsuzluğa uyanmak ve sonsuzluğu yaşamak olur.
 • Artık etrafımızla ve kendimizle olan kavgamızı bitirip, sevgiyle nefes almanın gayretinde olmalıyız.
 • Kişinin kararlılığı tecellilere gösterdiği mukavemeti kadardır.
 • Aşık hep maşukundan söz etsinler, hep ondan konuşsunlar ister; zaten gayrı şeyler aşığı rahatsız eder.
 • Kişi mutmain olmadıkça kulluğunda, dostluğunda hep hüsrandadır.
 • Cemal aşıkları için gayri olan her şey haramdır.
 • Zikrin esası namazdır, muhabbetullahdır.
 • İhvan, hayatın tamamında Rahman’ın iradesi altında yaşamaya dikkat ve özen göstermelidir.
 • Her şeye rağmen seveceğiz
 • Her şeye rağmen hizmette gayretli olacağız
 • Kulluk, içinde Rabbi'nden başkasını bulundurmayan, gayrilerden boşalmış hiçlik makamıdır.
 • Hayatın ve kulluğun emanetçisi olduğumuzu, bu emaneti taşımamız ve ehline teslim etmemiz gerektiğini hatırdan çıkartmamalıyız.
 • Hayatı hep Hakkça yaşamanın gayretinde olmalıyız.
 • Hayat, bizi kullukta belirli bir kıvama taşımak içindir.
 • Kendine gafil olan, Allah’a arif olamaz.
 • Her varlık Hakk'tandır ve Hak ile kaimdir.
 • Bütün masivalardan arınmak, “ölmezden önce ölmek” Hak’ta ebed olmak; olağanüstü bir azim ve gayret ister.
 • Kişinin kararlılığı, cesareti, azmi ve sevgisi bir arada tekmil olursa; kişinin önünde aşamayacağı engel ve mâni olmaz.
 • Talibin âli ve en yüce değerlere ulaşabilmesi, Allah ve Resûlu’ne olan muhabbeti, sevgisi ile orantılıdır.
 • Hedefimiz ve gayemiz, bugün tevhid noktasında Allah’ı Resulullah’ı ve Ehl-i Beyt’i dünden daha farklı idrak etmek ve yaşamaktır.
 • Tevhid adına bize yapılan teklifatın tamamını yaşamak, bizi kendimize döndürmek ve kendi hakikatimizle tanıştırmak içindir.
 • Tevhid meratiplerindeki yaşam talimlerinin tamamı, bizi kendi ruh derinliğimizdeki iç potansiyelimizden istifade ettirmek adınadır.
 • İhvanın bilip, yapmak isteyip de yapamamasının sebebi kendisinde yetersiz olan kararlılığı, gayreti ve talebidir.
 • Cenab-ı Resûlullah’ın tezahür etmediği hiçbir mekân, mükerrem ve münevver olamaz.
 • Hiç kimse kendi gerçeğine olan seyrinde mürşitsiz yol kat edemez.
 • Kulluk adına yaşanılacak ne kadar âli değerler varsa, bunların tamamı ancak mürşid-i kâmilin nezaretinde ve refakatinde yaşanılabilir.
 • Bâki olabilmenin, sonsuzluğa ulaşabilmenin tek şartı; Hak ile Hak olmak, Hakk’ta ölüp Hakk’ta dirilmektir.
 • Yaşadığımız ne tür olumsuzluk olursa olsun, bizim hedefimize olan iştiyâkımızı arttırmalıdır.
 • Her türlü olumluluk ve olumsuzluktan istifade eden olalım.
 • Ehl-i ihvan hiçbir zaman olumsuzluk adına hesap yapmamalıdır.
 • İhvan, kendisini yargılayan, kendisini öz eleştiriye açık tutan ve kendini kemâle taşıyan olmalıdır.
 • İhvan, ancak telkin edilen hikmetli sözleri, hadisleri ve ayetleri yaşantısına uyarlayarak gayretinde istikamet bulabilir.
 • Kim hidayeti dilerse hidayete ulaşacak; kim hidayete ulaşmak istemezse Rahmân da ona hidayet etmeyecek.
 • İnancı olmayanın istikameti olmaz.
 • İnsan-ı asli Allah’ın aynasıdır.
 • Nurun olduğu yerde zulüm, dinin olduğu yerde kin, sevginin olduğu yerde nefret olmaz.
 • Ehl-i ihvan demek arif olan gerçeklere eren demektir.
 • Herkes tercihinden yönelişinden meyil ve rızasından sorumludur.
 • Nimete ulaşmak için mutlaka hizmete talip olmalıyız.
 • İhvan düşünmekle, keşfetmekle ve gayret ile kemâlat bulur.
 • “Rabbim” diyen için zaten zorluk yoktur.
 • Hedefi olmayanın istikameti de olmaz.
 • İslam, aslen teslim olmak ve selamet bulmaktır.
NAMAZ VAKİTLERİ